EQUASS kokybės sistemą taikančių įstaigų susitikimas

2021, 9 gruodžio

Šių metų gruodžio 8 d. Varėnos socialinių paslaugų centras inicijavo ir buvo organizuojamas susitikimas „Google Meet“ platformoje dėl gerosios patirties sklaidos. Abu centrai, įgyvendindami Equass projektą, kartu gavo tarptautinį sertifikatą priežiūros/pagalbos ir socialinės globos namuose paslaugoms.   Susitikimo metu kalbėta apie Equass įgyvendinimo etapus, pasidalinta praktiniais pavyzdžiais, išorės audito rekomendacijų įgyvendinimo idėjomis. Susitikime dalyvavo centrų, padalinių vadovai ir socialiniai darbuotojai, dalyvaujantys paslaugų į namus teikime.

Lapkričio 18 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Varėnos socialinių paslaugų centru.