Paramos šeimai padalinys

Padaliniai - Paramos šeimai padalinys

Teikiamos paslaugos šeimoms bei jose augantiems vaikams – bendrosios socialinės paslaugos šeimoms, socialinė priežiūra šeimoms, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, psichosocialinė pagalba, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos.

Kas yra  Socialinė priežiūra šeimoms?

Tai paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančiai šeimai, turinčiai ar besilaukiančiai vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas artimoje aplinkoje, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant ją įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties.

Kas gali gauti šią paslaugą?

  • Socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai;
  • vaikus su negalia ar raidos sutrikimais auginančios šeimos ir jų vaikai;
  • asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai.

Kokia pagalba teikiama?

  • Bendravimas;
  • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
  • motyvavimas siekti teigiamų pokyčių šeimos gyvenime;
  • kitų pagalbos priemonių pagal šeimos narių poreikius organizavimas (psichosocialinės ar intensyvios krizių įveikimo pagalbos, psichologinio konsultavimo, vaikų dienos socialinės priežiūros, piniginės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių ir kt.);
  • pagalba šeimos nariams prižiūrint mažamečius vaikus ir vaikus su negalia, užtikrinant jų saugumą, įgūdžių ugdymą ir poreikių tenkinimą pagal vaiko amžių;
  • kitų specialistų teikiamų paslaugų pagal poreikius organizavimas (psichologo, dietologo, gydytojo,  kineziterapeuto ir kt.).

Kas organizuoja ir teikia paslaugą?

Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, psichologas.

Teikimo trukmė/dažnumas – Socialinio darbuotojo apsilankymas šeimos namuose – pagal poreikį, bet ne rečiau nei vieną kartą per dvi savaites, individualios priežiūros darbuotojo apsilankymas šeimos namuose – iki 10 val. per savaitę, socialinių paslaugų įstaigoje – pagal poreikį socialinio darbuotojo sprendimu (jei reikia kitų specialistų (pvz., psichologo) pagalbos ar jei taip organizuoti paslaugas efektyviau) arba pagal šeimos narių poreikius (asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, maitinimo organizavimas ir kt.).

Teikimo vieta – Šeimos namuose, socialinių paslaugų įstaigoje, viešosiose erdvėse (pagalba apsiperkant, lankantis kitose įstaigose ir pan.).

Kita informacija – Paslauga gali būti pradedama teikti be šeimos (vieno iš suaugusių šeimos narių) prašymo ir teikiama tarpusavio susitarimo ir bendradarbiavimo su šeima pagrindu, derinant paslaugos teikimo laiką pagal šeimos narių interesus ir numatant lankstų darbo grafiką (galimybę teikti paslaugas ne darbo valandomis, ne darbo dienomis).

Darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00 val.

V 8.00 – 15.45 val.

Pietų pertrauka: 12.00-12.45

Esant poreikiui visa kompleksinė pagalba šeimai gali būti teikiama po darbo valandų.

Kur kreiptis?

Paramos šeimai padalinio vedėja socialinėms paslaugoms

Jurgita Gurskienė

Naujoji g. 64, Alytus, 204 kab.

Tel. nr. 8 315 21570.

Mob.nr. 8 679 20814.

El.p. j.gurskiene@aspc.lt