Naujienos

Naujienos, projektai, pranešimai...
Sveikinimai 90-mečio proga Bronislavai Maknickienei

Sveikinimai 90-mečio proga Bronislavai Maknickienei

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktorė,  Eglė Teresevičienė, bei Globos padalinio socialinė darbuotoja Dovilė Matukonienė, bei individualios priežiūros darbuotoja Ingrida Bražinskienė šiandien apsilankė Bronislavos Maknickienės  namuose ir pasveikino...

Valandinės vaikų priežiūros kambarys jau įrengtas

Valandinės vaikų priežiūros kambarys jau įrengtas

Nuo sau­sio 1-osios įsi­ga­lio­jus Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­tai­soms, nu­ma­tan­čioms, kad ne ma­žiau kaip 100 pa­rei­gy­bių tu­rin­čio­se vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių įmo­nė­se, įstai­go­se bei or­ga­ni­za­ci­jo­se, kai dar­buo­to­jai...

Tyliai ateina šventės…..

Tyliai ateina šventės…..

Bendrystė – neįkainojama dovana, kurią galime vienas kitam įteikti. Artėjančių švenčių proga, gruodžio 20 d. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro savipagalbos grupės nariai bei Šeimos krizių centro gyventojos buvo pakviestos dalyvauti šventinėje popietėje...

Kviečiame į renginį

Kviečiame į renginį

MIELI BENDRUOMENĖS NARIAI, ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 21 D. 10.00 VAL. NEĮGALIŲJŲ DIENOS CENTRE (II KORPUSO SALĖJE)  VYKS ŠVENTINIS RYTMETYS. Į RENGINĮ KVIEČIA NDC LANKYTOJAI IR DARBUOTOJAI

Savanorystė: Savęs atradimas iš naujo

Savanorystė: Savęs atradimas iš naujo

Savanorystė – tai galimybė kiekvienam panaudoti savo žinias ir patirtį, realizuoti savo pomėgius, susirasti naujų draugų, tapti reikalingu kitiems, gerai praleisti laisvalaikį, įsitraukti į darbą ir dalyvauti visuomenės gyvenime, keičiant jį pagal bendruomenės...

Pirmosios pagalbos užsiėmimas

Pirmosios pagalbos užsiėmimas

Lapkričio 30 dieną Alytaus miesto savivaldybės VSB specialistė Daiva Alytaus miesto socialinių paslaugų centre apsilankiusius tėvelius ir darbuotojus mokė pagrindinių pirmos pagalbos žingsnių: kaip įvertinti situaciją nelaimės atveju, žmogaus gyvybines funkcijas, kaip...

Sveikinimai Genoverai 90-ojo jubiliejaus proga

Sveikinimai Genoverai 90-ojo jubiliejaus proga

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro paslaugų gavėja Genovera Bozienė švenčia 90-metų jubiliejų. Genovera puikiai nusiteikusi pasitiko svečius, l. e. globos padalinio vedėjos pareigas Neringą Bartulevičienę, socialinę darbuotoją Dovilę Matukonienę. Centro...

Švenčių belaukiant….

Švenčių belaukiant….

Gruodis  - ne tik šventinio šurmulio, bet ir susikaupimo metas, kai sustojame minutei, apgalvojame, kas nuveikta, ir kur dar reikėtų pasitaisyti, pažadame būti atlaidesni ir geresni, tampame labiau mylintys nei įprastai. Šiuo laikotarpiu vis dažniau pagalvojame apie...

Paskaita tėveliams kaip prižiūrėti vaikučių dantukus

Paskaita tėveliams kaip prižiūrėti vaikučių dantukus

2022 m. lapkričio 28 d. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre savipagalbos grupės nariams bei socialines paslaugas gaunančioms šeimoms buvo pravesta prevencinė paskaita „Pieninių dantukų priežiūra – kokia ji turėtų būti ir kodėl tokia svarbi?“. Paskaitą vedė...

Kaip malonu daryti gera!

Kaip malonu daryti gera!

Kaip malonu daryti gera! kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes. Kiekvienais metais lapkričio 16-ąją minima Tarptautinė tolerancijos diena. Iš tiesų, toleruoti kitą žmogų yra nesunku. Žinoma, tai reikalauja...