Projektai

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje
 • Oficialiai veiklą Alytaus mieste pradėjo socialinių dirbtuvių projektas – daugiau informacijos
 • 2019 – Kokybės diegimo sistema (EQUASS)Kokybės diegimo sistema (EQUASS) – daugiau informacijos
 • 2014-2020 m. INTERREG V-A Lietuvos Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projekto Nr. LT-PL-2S-145 „Atvertas langas į pasaulį Luko (Elk) ir Alytaus vaikams“ – daugiau informacijos
 • 2014-2020 m. INTERREG V-A Lietuvos Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projekto Nr. LT-PL-1R-016 ,,Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ – daugiau informacijos
 • 2013 metais buvo gautas finansavimas ir įgyvendinami šie projektai:
 • „Gyvename sveikai“ – tikslas ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius ir skatinti sportinį aktyvumą.
 • Projektas finansuojamas įgyvendinant Alytaus miesto savivaldybės administracijos programą „Visuomenės sveikatos priežiūra“.
 • „Padėkime vieni kitiems“ – teikiamos kompleksinės paslaugos krizines situacijas išgyvenantiems tėvams, auginantiems vaikus.
 • Projektas finansuojamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal Vaiko gerovės programą 2013–2018 m.
 • „Renkuosi sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą“ – tikslas ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, skatinančius pilnavertišką asmenybės vystymąsi. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 • Socialiniai darbuotojai apie savo vykdomą veiklą, dalyvavimą akcijose informuoja visuomenę miesto spaudoje, savivaldybės ir įstaigos tinklalapiuose.
 • 2014 metams pateiktos paraiškos projektams pagal Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą:

„Mes už sveiką gyvenseną”;

„Propaguojam sveiką gyvenseną”;

„Rūpinkimės savo sveikata”;

„Mokomės gyventi sveikai”.

 • 2015 m. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras teikė  paraiškas projektams ir labdaringoms akcijoms, tad 2015 m. įstaiga aktyviai dalyvavo projektinėje veikloje, nes buvo gautas finansavimas šiems  projektams:
 • Iš Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:
 • 2015 m. tomis pačiomis sąlygomis tęsiamas Krizių centro projekto „Padėkime vieni kitiems“ vykdymas, kuris finansuojamas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonę „Organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą krizinėse situacijose esantiems tėvams, auginantiems vaikus, ugdant tėvų socialinius ir pozityviosios tėvystės įgūdžius ir teikiant prioritetą ankstyvųjų šeimos krizių prevencijai“. Projekto tikslas – suteikti kompleksines paslaugas krizinėse situacijose esantiems tėvams, auginantiems vaikus, ugdant tėvų socialinius ir pozityviosios tėvystės įgūdžius ir teikiant prioritetą ankstyvųjų šeimos krizių prevencijai. Projekto metu krizinėse situacijose esantiems tėvams, auginantiems vaikus, nemokamai teikiama socialinė pagalba (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, asmens dokumentų tvarkymas), psichologo konsultacijos, vyksta tėvų užimtumo grupė, organizuojamas aprūpinimas būtinais medikamentais, maisto, higienos, ūkinių ir kt. prekėmis.
 • Nuo 2014 metų tęsiamas Vaikų dienos centro projektas „Vaikystės vaivorykštė 2“ vykdymas, kuris finansuojamas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonę „Vaikų dienos centrų plėtra savivaldybėse 2015 m., teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms, įgyvendinant Vaiko gerovės 2013-2018 m. programos ir jos įgyvendinimo priemonių planą“. Šio projekto “ tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros paslaugas Vaikų dienos centrą lankantiems vaikams ir jų šeimoms. Projektas vykdytas kovo – gruodžio mėnesiais.
 • Alytaus miesto savivaldybės administracijai, įgyvendinant Sveikatos apsaugos programos priemonę: „Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra“, pateikti trys projektai ir gautas finansavimas:
 • „Esu sveikas ir laimingas“ — 600,00 Eur. Projekto tikslas – ugdyti vaikų, lankančių VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre veikiantį vaikų dienos centrą, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo įgūdžius.
 • „Galvok. Tikėk. Svajok. Išdrįsk“ — 2385,00 Eur. Projekto tikslas: socialinės rizikos šeimoms formuoti sprendimų priėmimo, bendravimo, kritinio mąstymo, pasipriešinimo ir kt. įgūdžius; pakelti savęs vertinimą, pateikti alternatyvas alkoholio, tabako vartojimo, sumažinti nuobodulio ir atstūmimo jausmą; suteikti prevencinių žinių, ugdyti teisinę savimonę.
 • „Galimybė Jums ir Jūsų šeimai“ — 900 Eur. Projekto tikslas: išspręsti tam tikrą problemą — padėti Centro lankytojams, jų šeimų nariams rūpintis savo dvasine, emocine ir fizine sveikata bei stiprinti visos šeimos kūrybines galias per užimtumo veiklą
 • 2015 m. pateiktos 3 paraiškos projektams pagal Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą:
 • Saugau ir stiprinu savo sveikatą“.
 • „Aš kitoks — primk mane”.
 • „Būk blaivus“.
 • 2015 m. spalio-gruodžio mėnesiais kaip partneriai dalyvavome Putinų bendruomenės asociacijos projekte „Bendruomenė jaunimo akimis“. Centro Vaikų dienos centro lankytojai lankė žurnalistų būrelį, kurio užsiėmimai vyko tiek centre, tiek Dzūkijos televizijoje, sukurtas filmukas.
 • Laikino atokvėpio paslauga VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre daugiau informacijos->

Įrašų archyvas