Apie mus

VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Steigėja – Alytaus miesto savivaldybės taryba.
Įstaigos dalininkai yra Alytaus miesto savivaldybės taryba ir visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“,

VEIKLOS SRITYS
• socialinė priežiūra:
• pagalba į namus;
• socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
• laikinas apnakvindinimas ;
• intensyvi krizių įveikimo pagalba;
• atvejo vadyba (nuo 2018-07-01).
• socialinė globa;
• dienos socialinė globa institucijoje;
• dienos socialinė globa asmens namuose;
• trumpalaikė socialinė globa;
• asmens savarankiškumo kasdienėje veikloje vertinimas.

ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
Vizija
Būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas Alytaus miesto gyventojams ir efektyviai vykdyti jai deleguotas funkcijas.
Misija
Užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas, stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį.
Vertybės
Esame atviri naujovėms, nes tikime, kad kūrybiškas naujų sprendimų taikymas yra vienas pagrindinių ilgalaikės vertės kūrimo įrankių.
Motyvacija
Mums svarbus žmogaus vidinis poreikis kurti. Tikime, kad komandinis darbas ir siekis tobulėti sukuria amžinojo variklio galią.

Kur turi kreiptis paslaugų gavėjui dėl paslaugos gavimo?

Į Alytaus miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių – tel. (8 315) 56660. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre dėl paslaugos gavimo konsultuojama telefonais: (8 315) 51124

Iki kada reikia sumokėti (mokantiems per perlas terminale) už teikiamą paslaugą, kad kvite nebūtų rodoma skola?

Iki einamojo mėnesio 25 d. jeigu už paslaugų teikimą paslaugų gavėjai (tėvai/globėjai) sumoka po einamojo mėnesio 25 d., tai įmoka užskaitoma sekantį mėnesį ir kvite rodoma praeito mėnesio skola. Įmokos po 25 d. į įstaigos sąskaitą įskaitomos (perlo terminalas perveda) tik sekančio mėnesio pradžioje.

Kur turi kreiptis paslaugų gavėjai (tėvai/globėjai) dėl kvite nurodyto neteisingo mokesčio už teikiamą paslaugą?

Paslaugų gavėjai (tėvai/globėjai) dėl neteisingo kvite nurodyto mokesčio už paslaugą įstaigoje pirmiausia turi kreiptis į įstaigą ir patikslinti ar teisingai užpildytas paslaugų gavėjo lankomumo tabelis. Jeigu visi dokumentai pateikti ASPC apskaitą tvarkančiam asmeniui, bet kvite nurodyta suma neteisinga, prašome atvykti į Alytaus miesto socialinių paslaugų centrą adresu Naujoji g. 64, Alytus. Turėti asmens tapatybės dokumentą. Dėl asmens duomenų apsaugos ASPC asmeninio pobūdžio informacijos telefonu neteikia.