Virtuali Vaikų dienos centro „Vaikystės vaivorykštė“ lankytojų darbų paroda „Metų laikai“

Pristatome ilgai ruoštą Vaikų dienos centro lankytojų parodą „Metų laikai“. Paveikslai šiai parodai buvo pradėti dar vasarą, vėliau piešiami visą rudenį iki pat karantino pradžios, na, o užbaigė vaikai šiuos darbus jau savo namuose. Juose atsispindi visi keturi metų...

Atranka, socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis, pareigybei užimti

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia atranką laisvai, socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis, pareigybei užimti. Neterminuota darbo sutartis, darbo krūvis 1 etatas. Pareiginės algos pastoviosios...

Šventės baigėsi, bet gerumas tęsiasi ištisus metus

Socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis nuoširdžiai dėkoja savęs viešinti nenorėjusiai Alytaus miesto, įmonei už pagalbą sunkumų patiriančių šeimų vaikučiams. Tariame nuoširdų ačiū už rašomąjį stalą, lovytes ir vaikams taip reikalingą nešiojamąjį kompiuterį....

Mes žinome, kodėl esame laisvi

Sausio 13-oji yra svarbi kiekvienam lietuviui. Ir visai nesvarbu, kokio amžiaus esame: vieni šią dieną atsimename, kiti žinome tik iš vyresniųjų pasakojimų, tačiau šiandien visi esame laimingi, galėdami būti laisvi. Kiekvienais metais Alytaus miesto socialinių...

Kviečiame centro bendruomenę

Sausio 13-osios rytą prisijunkime prie visuotinės pilietinės akcijos "Atmintis gyva, nes liudija" ir 8 val. dešimčiai minučių languose uždegdami vienybės ir atminimo žvakeles, pagerbkime Sausio 13-osios aukų atminimą. Alytaus miesto savivaldybė informuoja, kad...

Paramos šeimai padalinio darbas karantino laikotarpiu

Informuojame, kad Paramos šeimai padalinio veikla organizuojama: Atvejo vadybos procesai  - vyksta tiesioginiu ir nuotoliniu būdu; Socialinės paslaugos sunkumų patiriančioms šeimoms – teikiamos kontaktiniu ir nuotoliniu būdu; ,,Maisto banko“ daviniai nepasiturinčioms,...

Informacija paslaugų gavėjams, darbuotojams

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro psichologė teikia konsultacijas nuotoliniu būdu: telefonu ir elektroniniu paštu. Telefonas: 868405744 Elektroninis paštas: v.remeikiene@aspc.lt

Atranka, socialinio darbuotojo, pareigybei užimti

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia atranką laisvai, socialinio darbuotojo, pareigybei užimti. Terminuota darbo sutartis, darbo krūvis 1 etatas Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –...

Vaikų dienos centro veikla svarbi visai šeimai

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre nuo 2014 metų savo veiklą vykdo vaikų dienos centras „Vaikystės vaivorykštė“. Iki 2021 metų jo veikla yra finansuojama pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonę „Plėsti vaikų dienos...
2021 Sau.
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
2020 12 28 2020 12 29 2020 12 30 2020 12 31 2021 01 01 2021 01 02 2021 01 03
2021 01 04 2021 01 05 2021 01 06

10:00: NDC

2021 01 07 2021 01 08 2021 01 09 2021 01 10
2021 01 11 2021 01 12

10:00: SPG

2021 01 13

Visą dieną: NDC - SPG - VDC

2021 01 14

14:00: VDC

2021 01 15 2021 01 16 2021 01 17
2021 01 18

Visą dieną: VDC

2021 01 19

10:00: SPG

2021 01 20

13:00: SPG

2021 01 21 2021 01 22 2021 01 23 2021 01 24
2021 01 25 2021 01 26

10:00: SPG

2021 01 27

13:00: SPG

2021 01 28 2021 01 29 2021 01 30 2021 01 31

Vizija

Būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas Alytaus miesto gyventojams ir efektyviai vykdyti jai deleguotas funkcijas.

R

Misija

Užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas, stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį.

Vertybės

Esame atviri naujovėms, nes tikime, kad kūrybiškas naujų sprendimų taikymas yra vienas pagrindinių ilgalaikės vertės kūrimo įrankių.

Motyvacija

Mums svarbus žmogaus vidinis poreikis kurti. Tikime, kad komandinis darbas ir siekis tobulėti sukuria amžinojo variklio galią.

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras įregistruota 2011 m. vasario mėn. Viešosios įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga, pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Viešoji įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose, už prievoles ji atsako savo turtu.

Viešosios įstaigos veiklos tikslai – sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių asmenims ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti jų gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį, kuo ilgiau išlikti bendruomenėje. 

Viešosios įstaigos steigėja – Alytaus miesto savivaldybės taryba, adresas Rotušės a. 4, 62504 Alytus. 

Įstaigos dalininko teises įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Alytus ir visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“.

Partneriai