VŠĮ Alytaus miesto socialinio paslaugų centro visuotinis darbuotojų susirinkimas

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre organizuojamas visuotinis įstaigos darbuotojų susirinkimas. Data: 2024 m. balandžio 18 d. Laikas:15.30 val. Vieta: Alytaus  miesto socialinių paslaugų centras (Naujoji g. 64, Alytus) II korpuso salė Darbotvarkė: VŠĮ...

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, skelbia konkursą laisvai, Socialinio darbo organizatoriaus, pareigybei užimti.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia konkursą laisvai, Socialinio darbo organizatoriaus, pareigybei užimti.Neterminuota darbo sutartis, darbo krūvis 1,0 etatas.Pareiginės algos pastoviosios dalies...

Kviečiame jus prisijungti prie VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro kolektyvo

Kviečiame jus prisijungti prie VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro kolektyvo. Šiuo metu ieškome kandidatų, darbui Socialinėse dirbtuvėse nuo 2024-04-02 iki 2024-12-31 d., šioms pozicijoms užimti: SOCIALINIO DARBUOTOJO (Terminuota darbo sutartis, darbo krūvis...

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Alytaus miesto socialinių paslaugų centre veikia vaikų dienos centras „Vaikystės vaivorykštė“. Centre teikiamos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos vaikams ir jų šeimoms, siekiant ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius. Rodyti...

Keramikos paveikslų parodos „Pavasarinės giesmės“ atidarymas LR Seime

Didžiuojamės keramikos darbų paveikslų paroda, sukurta užimtumo specialistės Rasos Skidzevičienės kartu su Asmenų, turinčių intelekto negalią, Dienos užimtumo skyriaus lankytojais. Š.m. vasario 26 d. įvyko keramikos paveikslų parodos atidarymas LR Seimo skaitykloje....

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, skelbia konkursą laisvai, Direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui, pareigybei užimti.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia konkursą laisvai, Direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui, pareigybei užimti. Neterminuota darbo sutartis, darbo krūvis 1,0 etatas. Pareiginės algos...

Atvejo vadybininkė Ilona Kislienė pristatė parnešimą aktualia tema

Paauglystė – dar vienas iššūkių laikotarpis, neraminantis daugelį tėvų. Kaip bendrauti su vaiku, kuriam tėvų nuomonė tampa nebe tokia svarbi? Ką daryti, kai paauglys sugriauna jūsų pasitikėjimą? Kaip spręsti konfliktus ir pagerinti tarpusavio santykius, kurie šiuo...

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Paramos šeimai padalinio atvejo vadybininkė Jolita Valentienė pristatė pranešimą tema „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas paauglystėje: kaip padėti tėvams“

Statistika rodo, kad kasmet Lietuvoje ir visame pasaulyje daugėja psichotropinių medžiagų vartojimo atvejų paauglių tarpe. Šeima jaunai asmenybei yra ypač svarbi, nes joje dedami vaikų gyvenimo pamatai, t.y. ugdomos vertybės, kurios daro įtaką jų gyvenimui, todėl su...

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Paramos šeimai padalinio atvejo vadybininkė Inga Remeikienė su kolegomis dalinosi patirtimi ir pristatė pranešimą tema „Mano profesija ir Aš“

Pranešimas pradėtas pasakojimu apie Mokytoją, kuris kiekvieną dieną mokiniams skleidžia žinias, išmintį, patirtį, dalinasi pasaulio stebuklais, per pasakojimus veda mokinius į platų, pilną nuotykių pasaulį, skatina juos domėtis gyvenimo paslaptimis, nes jų laukia...
2024 Bal.
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
2024 04 01 2024 04 02

10:00: Renginiai

2024 04 03

Visą dieną: Renginiai

2024 04 04

Visą dieną: Renginiai

2024 04 05 2024 04 06 2024 04 07
2024 04 08

Visą dieną: Renginiai

2024 04 09 2024 04 10

Visą dieną: Renginiai

2024 04 11

15:00: Renginiai

2024 04 12 2024 04 13 2024 04 14
2024 04 15 2024 04 16

Visą dieną: Renginiai

2024 04 17

16:00: Renginiai

2024 04 18 2024 04 19 2024 04 20 2024 04 21
2024 04 22 2024 04 23 2024 04 24

09:30: Renginiai

2024 04 25 2024 04 26

14:00: Renginiai

2024 04 27 2024 04 28
2024 04 29 2024 04 30

10:00: Renginiai

2024 05 01 2024 05 02 2024 05 03 2024 05 04 2024 05 05

Vizija

Būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas Alytaus miesto gyventojams ir efektyviai vykdyti jai deleguotas funkcijas.

R

Misija

Užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas, stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį.

Vertybės

Esame atviri naujovėms, nes tikime, kad kūrybiškas naujų sprendimų taikymas yra vienas pagrindinių ilgalaikės vertės kūrimo įrankių.

Motyvacija

Mums svarbus žmogaus vidinis poreikis kurti. Tikime, kad komandinis darbas ir siekis tobulėti sukuria amžinojo variklio galią.

Įgyvendinami projektai 

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras įregistruota 2011 m. vasario mėn. Viešosios įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga, pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Viešoji įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose, už prievoles ji atsako savo turtu.

Viešosios įstaigos veiklos tikslai – sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių asmenims ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti jų gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį, kuo ilgiau išlikti bendruomenėje. 

Viešosios įstaigos steigėja – Alytaus miesto savivaldybės taryba, adresas Rotušės a. 4, 62504 Alytus. 

Įstaigos dalininko teises įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Alytus ir visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“.

Partneriai

Socialinės globos padalinys

VšĮ Aytaus miesto socialinių paslaugų centro Socialinės globos padalinyje teikiama pagalbos ir dienos socialinės globos asmens namuose paslauga. Paslaugos teikiamos Alytaus mieste deklaruotiems ir (ar) faktiškai gyvenantiems asmenims. Pagalba asmeniui į namus teikiama suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir vaikams su negalia bei jų šeimoms ir kitiems asmenims ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys). Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugų gavėjams darbuotojai padeda nupirkti maisto produktų ir kitų prekių, pagamina maistą, išplauna indus, sutvarko kliento buvimo aplinką, palydi į gydymo ir kitas įstaigas. Pagal paslaugų gavėjo poreikį suteikiama pagalba, padeda išsirašyti kompensuojamus vaistus ir juos nupirkti. Tvarkoma kompensacijos už šildymą ir vandenį, komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Dienos socialinės globa asmens namuose tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Paslaugos teikiamos pagal savarankiškumo galimybes ir poreikį. Šiems paslaugų gavėjams teikiamos asmens higienos, maitinimo organizavimo, pagalbos buityje ir namų ruošoje paslaugos, medicininių paslaugų organizavimo paslaugos, kad paslaugų gavėjas, kuo ilgiau galėtų gyventi savo namuose, o dirbantys artimieji galėtų dirbti. Pagalba ir dienos socialinė globa asmenims namuose teikiama komandiniu principu, ją teikia socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojas ir psichologas. Paslauga yra mokama. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių telefonu (8 315) 56 660 arba į VšĮ Alytaus miesto socialinių centrą (8315) 51124.

You have Successfully Subscribed!