„Padidinti žmonių su negalia mobilumą Alytuje“

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras nuo 2021 m. rugpjūčio 2 d. pradeda įgyvendinti projektą - „Padidinti žmonių su negalia mobilumą Alytuje“ ir bendradarbiaujant su VšĮ „Tėviškės namai“ organizuoja nemokamas Alytaus gyventojų, turinčių neįgalumą, pavėžėjimo...

Apsilankymas prezidentūroje

„Tegul šių Šv. Kalėdų simboliu tampa paukštis, įprasminantis visos Lietuvos žmonių vienybę. Tik veikdami visi kartu, galime kurti stiprią ir teisingą Lietuvą. Tegul, artėjant advento laikotarpiui, kuris simbolizuoja susitaikymą, šiluma pasklinda po Jūsų visų namus“, –...

Paramos šeimai specialistai dalyvavo aktyviuose ir pozityviuose mokymuose apie darbingumo palaikymą, efektyviam socialiniam darbui

Šių metų lapkričio 23 d. Paramos šeimai padalinio darbuotojai dalyvavo 8 akademinių valandų mokymuose tema: ,,Darbingumo palaikymas: savęs valdymas efektyviam socialiniam darbui“. Specialistai mokėsi, kaip naudojant įvairias technikas pastiprinti save ir apsisaugoti...

Atvejo vadybininkės Astos Vyšniauskienės pranešimas apie profesinio perdegimo sindromą

Kadangi profesinis perdegimo sindromas yra dažnas reiškinys socialinėse, taip pat ir socialinio darbo, profesijose, lapkričio 18 d. šia tema, Paramos šeimai padalinio atvejo vadybininkė Asta Vyšniauskienė kolegėms pristatė pranešimą –,,Profesinio perdegimo sindromas“....

Apie paauglystės problemas savo pranešime kalbėjo atvejo vadybininkė Ilona Kislienė

2021-11-18 VšĮ Alytaus miesto Socialinių paslaugų centre atvejo vadybininkė Ilona Kislienė pristatė pranešimą  tema: „Paauglystė“. Pranešimo metu buvo kalbama apie paauglystę, kad tai yra vienas iššūkių laikotarpis, neraminantis daugelį tėvų. Labai svarbu nepamiršti...

Nauja galimybė miesto gyventojams, turintiems negalią

„Svarbu, kad neįgalieji kaip ir bet kuris iš mūsų galėtų gyventi bendruomenėje, mokytis, dirbti, turiningai leisti laisvalaikį. Tikimės, kad asmeninis asistentas palengvins ir šviesesnėmis spalvomis nuspalvins ne tik jų, bet ir jų šeimos narių kasdienybę“, – sako...

Krizių prevencijos instituto (CPI – Crisis Prevention Institute) mokymai „Agresijos prevencija ir valdymas“

Šių metų lapkričio mėnesį Kaune vyko  dviejų dienų mokymai „Agresijos prevencija ir valdymas“, teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, kuriuos organizavo Lietuvos autizmo asociacija "Lietaus vaikai". Juos vedė aukštą kvalifikaciją ir praktinę patirtį šioje srityje...

Atvejos vadybininkės Ingos Remeikienės pranešimas apie viešojo kalbėjimo svarbą

2021-11-11 VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre vyko atvejo vadybininkų ir socialinių darbuotojų  susitikimas, kurio metu atvejo vadybininkė Inga Remeikienė pristatė pranešimą apie viešojo kalbėjimo ugdymosi svarbą. Socialinės srities specialistams dažnai...

„Išpildyk kalėdines vaikų svajones“

Kiekvienais metais VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro vaikų dienos centras „Vaikystės vaivorykštė“ dalyvauja VšĮ "Saugi pradžia" organizuojamoje kalėdinėje akcijoje, kurios metu vaikai kuria kalėdinius atvirukus, o savanoriai išpildo jų kalėdines svajones ....

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

Oficialiai Alytus ir Gižycko pavietas bendradarbiauja dešimt metų. Nuo pat bendradarbiavimo pradžios iki dabar Alytus yra geriausias mūsų miestas partneris vertinant INTERREG programos projektų įgyvendinimą“, – taip Alytaus ir Gižycko pavieto bendradarbiavimą įvertino...
2021 Gru.
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
2021 11 29

14:00: Renginiai

2021 11 30

14:00: Renginiai

2021 12 01

15:00: Renginiai

2021 12 02 2021 12 03

Visą dieną: Renginiai

2021 12 04 2021 12 05
2021 12 06

Visą dieną: Renginiai

2021 12 07

15:30: Renginiai

2021 12 08

15:30: Renginiai

2021 12 09 2021 12 10 2021 12 11 2021 12 12
2021 12 13

Visą dieną: Renginiai

2021 12 14

15:00: Renginiai

2021 12 15

Visą dieną: Renginiai

2021 12 16 2021 12 17 2021 12 18 2021 12 19
2021 12 20

Visą dieną: Renginiai

2021 12 21 2021 12 22 2021 12 23

15:00: Renginiai

2021 12 24 2021 12 25 2021 12 26
2021 12 27

15:00: Renginiai

2021 12 28

15:00: Renginiai

2021 12 29 2021 12 30 2021 12 31

15:00: Renginiai

2022 01 01 2022 01 02

Vizija

Būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas Alytaus miesto gyventojams ir efektyviai vykdyti jai deleguotas funkcijas.

R

Misija

Užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas, stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį.

Vertybės

Esame atviri naujovėms, nes tikime, kad kūrybiškas naujų sprendimų taikymas yra vienas pagrindinių ilgalaikės vertės kūrimo įrankių.

Motyvacija

Mums svarbus žmogaus vidinis poreikis kurti. Tikime, kad komandinis darbas ir siekis tobulėti sukuria amžinojo variklio galią.

Įgyvendinami projektai 

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras įregistruota 2011 m. vasario mėn. Viešosios įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga, pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Viešoji įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose, už prievoles ji atsako savo turtu.

Viešosios įstaigos veiklos tikslai – sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių asmenims ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti jų gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį, kuo ilgiau išlikti bendruomenėje. 

Viešosios įstaigos steigėja – Alytaus miesto savivaldybės taryba, adresas Rotušės a. 4, 62504 Alytus. 

Įstaigos dalininko teises įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Alytus ir visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“.

Partneriai

ASMENINĖ PAGALBA

VšĮ Aytaus miesto socialinių paslaugų centre teikiama asmeninė pagalba asmenims su negalia. Asmeninė pagalba teikiama Alytaus mieste deklaruotiems ir (ar) faktiškai gyvenantiems asmenims. Asmeninės pagalbos tikslas – suteikti neįgaliajam individualią pagalbą namuose ir viešoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), padėsiančią jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Tokią pagalbą gali gauti asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis. Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, dirba arba ieško darbo, naudodamiesi užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis arba gyvena vieni.

Asmeninę pagalbą teikia asmeninis asistentas. Paslauga yra mokama.

l smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių telefonu (8 315) 56 660 arba į VšĮ Alytaus miesto socialinių centrą (98315) 51124.

You have Successfully Subscribed!