Savanoriškos veiklos galimybės jaunuoliams

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras yra akredituota kaip Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) savanorius priimanti organizacija (PO). JST programa – galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias...

Oficialiai veiklą Alytaus mieste pradėjo socialinių dirbtuvių projektas

OFICIALIAI VEIKLĄ ALYTAUS MIESTE PRADĖJO SOCIALINIŲ DIRBTUVIŲ PROJEKTAS „PERĖJIMAS NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ SOSTINĖS REGIONE, VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONE“ Nr. 07-018-P-0001 Alytaus miesto savivaldybės administracija kartu su Asmens...

Bendradarbiavimas su Užimtumo tarnyba

Teikiant asmeninę pagalbą ar kitas socialines paslaugas labai svarbus bendradarbiavimas su kitas paslaugas teikiančiomis įstaigomis. Siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą, svarbu, kad socialinės paslaugos būtų teikiamos efektyviai, veiksmingai ir tenkintų...

Savipagalbos grupėse prasmingai leidžaime laiką

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Paramos šeimai padalinio socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Raminta Štreimikienė ir Dovilė Ivanauskienė paslaugų gavėjoms suorganizavo veiklas savipagalbos grupėse. Kartu apsilankyta Alytaus apskrities vyriausiajame...

Paramos šeimai padalinio darbuotojų dalyvavimas šeimų šventėje ,,Alytus -viena šeima“ nešė prasmingą žinutę Alytaus miesto šeimoms

Saulėtą ir vasariškai šiltą gegužės 4 dieną VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Paramos šeimai padalinio darbuotojai dalyvavo gražioje ir prasmingoje šeimų šventėje. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktorė Eglė Teresevičienė ir Paramos šeimai...

VŠĮ Socialinių paslaugų centras skelbia atranką laisvai Užimtumo specialisto vietai užimti

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras skelbia atranką laisvai užimtumo specialisto darbo vietai užimti nuo 2024 m. gegužės 2 d. iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. (4 mėn.) pagal užimtumo didinimo programą. Darbo krūvis – 1 etatas. Darbo užmokestis -924 MMA....

VŠĮ Socialinių paslaugų centras skelbia atranką laisvai Bendrosios praktikos slaugytojo vietai užimti

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras skelbia atranką laisvai bendrosios praktikos slaugytojo darbo vietai užimti nuo 2024 m. gegužės 2 d. Darbo krūvis – 1 etatas. Darbo užmokesčio pareiginės algos koeficientas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos valstybės...

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotojams pristatyta metinė veiklos ataskaita, finansinių ataskaitų rinkinys bei 2024 m. veiklos planas

Alytaus miesto socialiniame paslaugų centre įvyko visuotinis įstaigos darbuotojų susirinkimas. Gausiai susirinkusius darbuotojus pasveikino Centro direktorė Eglė Teresevičienė. Susirinkimo metu pristatyta 2023 m. metinė veiklos ataskaita ir finansinių ataskaitų...

VŠĮ Alytaus miesto socialinio paslaugų centro visuotinis darbuotojų susirinkimas

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre organizuojamas visuotinis įstaigos darbuotojų susirinkimas. Data: 2024 m. balandžio 18 d. Laikas:15.30 val. Vieta: Alytaus  miesto socialinių paslaugų centras (Naujoji g. 64, Alytus) II korpuso salė Darbotvarkė: VŠĮ...
2024 Bir.
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
2024 05 27 2024 05 28

Visą dieną: Renginiai

2024 05 29 2024 05 30

12:00: Renginiai

2024 05 31

Visą dieną: Renginiai

2024 06 01 2024 06 02
2024 06 03

Visą dieną: Renginiai

2024 06 04

Visą dieną: Renginiai

2024 06 05

15:00: Renginiai

2024 06 06 2024 06 07

15:00: Renginiai

2024 06 08 2024 06 09
2024 06 10 2024 06 11

Visą dieną: Renginiai

2024 06 12 2024 06 13

Visą dieną: Renginiai

2024 06 14 2024 06 15 2024 06 16
2024 06 17 2024 06 18

Visą dieną: Renginiai

2024 06 19 2024 06 20 2024 06 21

Visą dieną: Renginiai

2024 06 22 2024 06 23
2024 06 24 2024 06 25

13:00: Renginiai

2024 06 26 2024 06 27

10:00: Renginiai

2024 06 28 2024 06 29 2024 06 30

Vizija

Būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas Alytaus miesto gyventojams ir efektyviai vykdyti jai deleguotas funkcijas.

R

Misija

Užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas, stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį.

Vertybės

Esame atviri naujovėms, nes tikime, kad kūrybiškas naujų sprendimų taikymas yra vienas pagrindinių ilgalaikės vertės kūrimo įrankių.

Motyvacija

Mums svarbus žmogaus vidinis poreikis kurti. Tikime, kad komandinis darbas ir siekis tobulėti sukuria amžinojo variklio galią.

Įgyvendinami projektai 

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras įregistruota 2011 m. vasario mėn. Viešosios įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga, pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Viešoji įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose, už prievoles ji atsako savo turtu.

Viešosios įstaigos veiklos tikslai – sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių asmenims ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti jų gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį, kuo ilgiau išlikti bendruomenėje. 

Viešosios įstaigos steigėja – Alytaus miesto savivaldybės taryba, adresas Rotušės a. 4, 62504 Alytus. 

Įstaigos dalininko teises įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Alytus ir visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“.

Partneriai

Socialinės globos padalinys

VšĮ Aytaus miesto socialinių paslaugų centro Socialinės globos padalinyje teikiama pagalbos ir dienos socialinės globos asmens namuose paslauga. Paslaugos teikiamos Alytaus mieste deklaruotiems ir (ar) faktiškai gyvenantiems asmenims. Pagalba asmeniui į namus teikiama suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir vaikams su negalia bei jų šeimoms ir kitiems asmenims ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys). Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugų gavėjams darbuotojai padeda nupirkti maisto produktų ir kitų prekių, pagamina maistą, išplauna indus, sutvarko kliento buvimo aplinką, palydi į gydymo ir kitas įstaigas. Pagal paslaugų gavėjo poreikį suteikiama pagalba, padeda išsirašyti kompensuojamus vaistus ir juos nupirkti. Tvarkoma kompensacijos už šildymą ir vandenį, komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Dienos socialinės globa asmens namuose tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Paslaugos teikiamos pagal savarankiškumo galimybes ir poreikį. Šiems paslaugų gavėjams teikiamos asmens higienos, maitinimo organizavimo, pagalbos buityje ir namų ruošoje paslaugos, medicininių paslaugų organizavimo paslaugos, kad paslaugų gavėjas, kuo ilgiau galėtų gyventi savo namuose, o dirbantys artimieji galėtų dirbti. Pagalba ir dienos socialinė globa asmenims namuose teikiama komandiniu principu, ją teikia socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojas ir psichologas. Paslauga yra mokama. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių telefonu (8 315) 56 660 arba į VšĮ Alytaus miesto socialinių centrą (8315) 51124.

You have Successfully Subscribed!