Gegužės viduryje minime Tarptautinę šeimos dieną

Šios dienos tikslas – atkreipti bendruomenės dėmesį į daugybę problemų, kurios iškyla šeimose. Nepaisant greitų socialinių pokyčių, šeima yra kiekvienos visuomenės stabilumo centras. Daugeliui žmonių šeima yra neįkainojamas turtas, saugumo ir laimės vieta. Iš šeimos...

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, skelbia atranką laisvai, socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis, pareigybei užimti.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia atranką laisvai, socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis, pareigybei užimti. Terminuota darbo sutartis, nuo 2023-05-15 iki 2025-06-02. Darbo krūvis 0,75...

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras,skelbia atranką laisvai, psichologo, pareigybei užimti.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia atranką laisvai, psichologo, pareigybei užimti. Neterminuota darbo sutartis, darbo krūvis 0,25 etatas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 9,52...

Nuo gegužės mėnesio 8 d. startuoja nauja efektyvios tėvystės mokymų grupė

Kviečiame registruotis į efektyvios tėvystės įgūdžių mokymų grupę, kuri vyks Alytaus miesto socialinių paslaugų centre nuo 2022 m. gegužės mėn. 8 d. Mokymus veda socialinė darbuotoja Rasa Ruseckienė. Užsiėmimai vyksta uždaros grupės principu – tos pačios sudėties...

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotojams pristatyta metinė veiklos ataskaita, finansinis ataskaitų rinkinys bei 2023 m. veiklos planas

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre vyko darbuotojų susirinkimas, kurio metu buvo pristatyta: 2022 m. metinė veiklos ataskaita, finansinių ataskaitų rinkinys bei  2023 m. veiklos planas. Direktorė Eglė Teresevičienė paminėjo, jog centrui 2022 m. suteikta...

Kviečiame siūlyti kandidatus į darbo tarybos narius

Gerbiami įstaigos darbuotojai,Kviečiame iki 2023 m. gegužės mėn.  8 d. siūlyti kandidatus į darbo tarybos narius. Svarbi informacija dėl kandidatų į Darbo tarybos narius,  siūlymų teikimo: Kiekvienas darbuotojas, įstaigoje nepertraukiamai dirbantis ne mažiau kaip tris...

Savipagalbos grupė dalyvavo sporto užsiėmime

2023 m. balandžio 18 d. kartu su VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialines paslaugas gaunančiomis šeimomis buvo organizuojamas sporto užsiėmimas - edukacija „Sveikas kūnas - sveika siela“ Alytaus moterų sporto klube „Fitness gym“. Organizuojamo...

Paslaugų gavėjų tėvų ir globėjų susirinkimas

Š.m. balandžio 12 d. trečiadienį 17.30 val. VšĮ Alytaus miesto socialinio paslaugų centre buvo surengtas Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo skyriaus paslaugų gavėjų tėvų ir globėjų susirinkimas su skyriaus darbuotojais. Tėvams ir globėjams buvo...

Asmeninių asistentų patirtys, teikiant asmeninę pagalbą

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre yra galimybė gauti asmeninę pagalbą, kurią teikia asmeniniai asistentai. Svarbus aspektas, kad asmuo turi teisę pasitelkti jo poreikius atitinkantį asmeninį asistentą (kelis asmeninius asistentus). Asmeninės pagalbos...

Velykinė edukacija šeimoms

Artėjant gražiausiai pavasario šventei – Šv. Velykoms, 2023 m. Balandžio 4 d. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre, socialines paslaugas gaunančioms šeimoms, buvo organizuojama velykinė edukacija „Natūralių lizdelių – dėkliukų Velykų kiaušiniams, gamyba“....
2023 Bir.
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
2023 05 29 2023 05 30

15:00: Renginiai

2023 05 31 2023 06 01

14:00: Renginiai

2023 06 02

10:00: Renginiai

2023 06 03 2023 06 04
2023 06 05 2023 06 06 2023 06 07 2023 06 08 2023 06 09

Visą dieną: Renginiai

2023 06 10 2023 06 11
2023 06 12 2023 06 13 2023 06 14

Visą dieną: Renginiai

2023 06 15 2023 06 16

17:00: Renginiai

2023 06 17 2023 06 18
2023 06 19 2023 06 20

11:00: Renginiai

2023 06 21 2023 06 22 2023 06 23

10:00: Renginiai

2023 06 24 2023 06 25
2023 06 26 2023 06 27 2023 06 28 2023 06 29

12:00: Renginiai

2023 06 30 2023 07 01 2023 07 02

Vizija

Būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas Alytaus miesto gyventojams ir efektyviai vykdyti jai deleguotas funkcijas.

R

Misija

Užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas, stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį.

Vertybės

Esame atviri naujovėms, nes tikime, kad kūrybiškas naujų sprendimų taikymas yra vienas pagrindinių ilgalaikės vertės kūrimo įrankių.

Motyvacija

Mums svarbus žmogaus vidinis poreikis kurti. Tikime, kad komandinis darbas ir siekis tobulėti sukuria amžinojo variklio galią.

Įgyvendinami projektai 

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras įregistruota 2011 m. vasario mėn. Viešosios įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga, pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Viešoji įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose, už prievoles ji atsako savo turtu.

Viešosios įstaigos veiklos tikslai – sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių asmenims ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti jų gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį, kuo ilgiau išlikti bendruomenėje. 

Viešosios įstaigos steigėja – Alytaus miesto savivaldybės taryba, adresas Rotušės a. 4, 62504 Alytus. 

Įstaigos dalininko teises įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Alytus ir visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“.

Partneriai

Socialinės globos padalinys

VšĮ Aytaus miesto socialinių paslaugų centro Socialinės globos padalinyje teikiama pagalbos ir dienos socialinės globos asmens namuose paslauga. Paslaugos teikiamos Alytaus mieste deklaruotiems ir (ar) faktiškai gyvenantiems asmenims. Pagalba asmeniui į namus teikiama suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir vaikams su negalia bei jų šeimoms ir kitiems asmenims ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys). Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugų gavėjams darbuotojai padeda nupirkti maisto produktų ir kitų prekių, pagamina maistą, išplauna indus, sutvarko kliento buvimo aplinką, palydi į gydymo ir kitas įstaigas. Pagal paslaugų gavėjo poreikį suteikiama pagalba, padeda išsirašyti kompensuojamus vaistus ir juos nupirkti. Tvarkoma kompensacijos už šildymą ir vandenį, komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Dienos socialinės globa asmens namuose tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Paslaugos teikiamos pagal savarankiškumo galimybes ir poreikį. Šiems paslaugų gavėjams teikiamos asmens higienos, maitinimo organizavimo, pagalbos buityje ir namų ruošoje paslaugos, medicininių paslaugų organizavimo paslaugos, kad paslaugų gavėjas, kuo ilgiau galėtų gyventi savo namuose, o dirbantys artimieji galėtų dirbti. Pagalba ir dienos socialinė globa asmenims namuose teikiama komandiniu principu, ją teikia socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojas ir psichologas. Paslauga yra mokama. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių telefonu (8 315) 56 660 arba į VšĮ Alytaus miesto socialinių centrą (8315) 51124.

You have Successfully Subscribed!