VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, skelbia konkursą laisvai, Direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui, pareigybei užimti.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia konkursą laisvai, Direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui, pareigybei užimti. Neterminuota darbo sutartis, darbo krūvis 1,0 etatas. Pareiginės algos...

Atvejo vadybininkė Ilona Kislienė pristatė parnešimą aktualia tema

Paauglystė – dar vienas iššūkių laikotarpis, neraminantis daugelį tėvų. Kaip bendrauti su vaiku, kuriam tėvų nuomonė tampa nebe tokia svarbi? Ką daryti, kai paauglys sugriauna jūsų pasitikėjimą? Kaip spręsti konfliktus ir pagerinti tarpusavio santykius, kurie šiuo...

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Paramos šeimai padalinio atvejo vadybininkė Jolita Valentienė pristatė pranešimą tema „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas paauglystėje: kaip padėti tėvams“

Statistika rodo, kad kasmet Lietuvoje ir visame pasaulyje daugėja psichotropinių medžiagų vartojimo atvejų paauglių tarpe. Šeima jaunai asmenybei yra ypač svarbi, nes joje dedami vaikų gyvenimo pamatai, t.y. ugdomos vertybės, kurios daro įtaką jų gyvenimui, todėl su...

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Paramos šeimai padalinio atvejo vadybininkė Inga Remeikienė su kolegomis dalinosi patirtimi ir pristatė pranešimą tema „Mano profesija ir Aš“

Pranešimas pradėtas pasakojimu apie Mokytoją, kuris kiekvieną dieną mokiniams skleidžia žinias, išmintį, patirtį, dalinasi pasaulio stebuklais, per pasakojimus veda mokinius į platų, pilną nuotykių pasaulį, skatina juos domėtis gyvenimo paslaptimis, nes jų laukia...

Šventinė paslaugų gavėjų edukacija

Kiekvieną kartą, kai metų ratas apsisuka, ateina prieškalėdinis laikotarpis – stebuklingos ramybės, rimties ir susikaupimo metas. Kalėdų švenčių stebuklas neįmanomas be ruošimosi Kūčių vakarienei. Labai svarbus vakarienės elementas - kūčiukai. Alytaus miesto...

Asmeninių asistentų susitikimas

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorė Vaida Kazlauskienė, atsakinga už asmeninės pagalbos organizavimą, sukvietė asmeninius asistentus kartu su asmeninės pagalbos gavėjais į susitikimą. Alytaus miesto socialinių paslaugų centras...

Ypatingas Advento laikotarpis

Šventinis laikotarpis ypatingai gražus stebuklo laukimu ir noru dalintis gerumu su šalia esančiais. Alytaus Jotvingių gimnazijos devintos klasės mokiniai inicijavo kalėdinių vainikų gaminimo dirbtuves. Jų metu gimė ne tik puošnūs vainikai. Mokiniams kilo idėja ir...

Alytaus miesto savivaldybės erdves papuošė kūrybinių darbų parodos „Veltinio stebuklas“ ir „Moters galia“

Gruodžio mėnesio pradžioje net dvi parodos pristatytos Alytaus miesto visuomenei. Abi parodos sukurtos Alytaus miesto socialinių paslaugų centre veikiančio Asmenų, turinčių intelekto negalią, Dienos užimtumo centro lankytojų rankomis. Ant Savivaldybės pirmojo aukšto...

Kuriame grožį

Paramos šeimai padalinio socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre, šeimoms auginančioms vaikučius organizavo smagią ir įdomią edukaciją Advento vainikų gamyba. Užsiėmimą vesti maloniai sutiko ,,Dekoflora“ vadovė Vida...

Kviečiame į mokymus „Negaliai jautrus atsakas į smurtą artimoje aplinkoje“

Mokymų data:  2024 sausio 23 d. 10:00 - 16:00 Mokymų vieta:  Alytus. Tikslus adresas  bus patikslintas užsiregistravusiems. Registruotis į mokymus kviečiame iki sausio 16 d. https://forms.office.com/e/WC2k6cKk09 Mokymai vyks kontaktiniu būdu.  Mokymų dalyviai bus...
2024 Vas.
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
2024 01 29

Visą dieną: Renginiai

2024 01 30

Visą dieną: Renginiai

2024 01 31 2024 02 01

Visą dieną: Renginiai

2024 02 02 2024 02 03 2024 02 04
2024 02 05

Visą dieną: Renginiai

2024 02 06 2024 02 07

Visą dieną: Renginiai

2024 02 08 2024 02 09 2024 02 10 2024 02 11
2024 02 12 2024 02 13

Visą dieną: Renginiai

2024 02 14

Visą dieną: Renginiai

2024 02 15

Visą dieną: Renginiai

2024 02 16 2024 02 17 2024 02 18
2024 02 19 2024 02 20

10:00: Renginiai

2024 02 21

Visą dieną: Renginiai

2024 02 22

Visą dieną: Renginiai

2024 02 23 2024 02 24 2024 02 25
2024 02 26 2024 02 27

Visą dieną: Renginiai

2024 02 28 2024 02 29 2024 03 01 2024 03 02 2024 03 03

Vizija

Būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas Alytaus miesto gyventojams ir efektyviai vykdyti jai deleguotas funkcijas.

R

Misija

Užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas, stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį.

Vertybės

Esame atviri naujovėms, nes tikime, kad kūrybiškas naujų sprendimų taikymas yra vienas pagrindinių ilgalaikės vertės kūrimo įrankių.

Motyvacija

Mums svarbus žmogaus vidinis poreikis kurti. Tikime, kad komandinis darbas ir siekis tobulėti sukuria amžinojo variklio galią.

Įgyvendinami projektai 

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras įregistruota 2011 m. vasario mėn. Viešosios įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga, pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Viešoji įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose, už prievoles ji atsako savo turtu.

Viešosios įstaigos veiklos tikslai – sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių asmenims ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti jų gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį, kuo ilgiau išlikti bendruomenėje. 

Viešosios įstaigos steigėja – Alytaus miesto savivaldybės taryba, adresas Rotušės a. 4, 62504 Alytus. 

Įstaigos dalininko teises įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Alytus ir visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“.

Partneriai

Socialinės globos padalinys

VšĮ Aytaus miesto socialinių paslaugų centro Socialinės globos padalinyje teikiama pagalbos ir dienos socialinės globos asmens namuose paslauga. Paslaugos teikiamos Alytaus mieste deklaruotiems ir (ar) faktiškai gyvenantiems asmenims. Pagalba asmeniui į namus teikiama suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir vaikams su negalia bei jų šeimoms ir kitiems asmenims ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys). Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugų gavėjams darbuotojai padeda nupirkti maisto produktų ir kitų prekių, pagamina maistą, išplauna indus, sutvarko kliento buvimo aplinką, palydi į gydymo ir kitas įstaigas. Pagal paslaugų gavėjo poreikį suteikiama pagalba, padeda išsirašyti kompensuojamus vaistus ir juos nupirkti. Tvarkoma kompensacijos už šildymą ir vandenį, komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Dienos socialinės globa asmens namuose tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Paslaugos teikiamos pagal savarankiškumo galimybes ir poreikį. Šiems paslaugų gavėjams teikiamos asmens higienos, maitinimo organizavimo, pagalbos buityje ir namų ruošoje paslaugos, medicininių paslaugų organizavimo paslaugos, kad paslaugų gavėjas, kuo ilgiau galėtų gyventi savo namuose, o dirbantys artimieji galėtų dirbti. Pagalba ir dienos socialinė globa asmenims namuose teikiama komandiniu principu, ją teikia socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojas ir psichologas. Paslauga yra mokama. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių telefonu (8 315) 56 660 arba į VšĮ Alytaus miesto socialinių centrą (8315) 51124.

You have Successfully Subscribed!