Kviečiame į mokymus „Negaliai jautrus atsakas į smurtą artimoje aplinkoje“

Mokymų data:  2024 sausio 23 d. 10:00 - 16:00 Mokymų vieta:  Alytus. Tikslus adresas  bus patikslintas užsiregistravusiems. Registruotis į mokymus kviečiame iki sausio 16 d. https://forms.office.com/e/WC2k6cKk09 Mokymai vyks kontaktiniu būdu.  Mokymų dalyviai bus...

Socialinių darbuotojų dienos šventė

Alytaus miesto socialinių paslaugų centre š.m. rugsėjo 27 dieną paminėta Lietuvos Socialinių darbuotojų diena. Šia proga surengta keramikos paveikslų paroda, kurią paruošė užimtumo specialistė Rasa Skidzevičienė kartu su Asmenų, turinčių intelekto negalią, dienos...

Smagi ir prasminga edukacija šeimoms

Paramos šeimai padalinio socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre, šeimoms auginančioms vaikučius organizavo smagią ir įdomią edukaciją ,,Pasibičiuliaukim“. Užsiėmimą vesti maloniai sutiko edukatorė Jūratė...

Atvejo vadybininkė Laima Katukevičienė kolegoms pristatė pranešimą aktualia tema

Alytaus miesto socialinių paslaugų centre, atvejo vadybininkė Laima Katukevičienė kolegėms pristatė pranešimą tema „Vaikų atsakomybės stoka-kaip ją ugdyti?“. Dažnai specialistai teikdami pagalbą šeimai susiduria su tėvų bejėgiškumu. Tėvai kartais iškelia rankas,...

Kūrybinis – pažintinis rugpjūčio mėnesis Savipagalbos grupes lankančioms moterims

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Paramos šeimai padalinys teikia šeimoms bei jose augantiems vaikams bendrąsias, socialinės priežiūros šeimoms, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas asmens namuose bei įstaigoje. Kiekvieną savaitę centre vyksta...

Atvejo vadybininkė Vilma Mizaraitė skaitė pranešimą tema: Elgesio ir emocijų sutrikimas – kaip atpažinti ir padėti

Specialistai dirbdami su individuliais šeimų poreikiais pastebi, kad  daugėja atvejų, kai vaikams diagnozuojami elgesio ir emocijų sutrikimai.  Kartais tėvams tenka padėti suprasti ir priimti, kad jų vaikas kitoks. Svarbu tėvams padėti pirmiausia susitvarkyti su savo...

Profesinių žinių stiprinimas kvalifikacijos kėlimo mokymuose

Socialinės paslaugos šiandien  yra aktualios ir svarbios. Ši sritis taip pat reikalauja nuolatinio profesinio tobulėjimo t.y. gilinti žinias, ugdyti gebėjimus ir įgūdžius. Specialistai turi kompetentingai taikyti žinias, įgūdžius  praktinėje veikloje, taip padėdami...

Gegužės viduryje minime Tarptautinę šeimos dieną

Šios dienos tikslas – atkreipti bendruomenės dėmesį į daugybę problemų, kurios iškyla šeimose. Nepaisant greitų socialinių pokyčių, šeima yra kiekvienos visuomenės stabilumo centras. Daugeliui žmonių šeima yra neįkainojamas turtas, saugumo ir laimės vieta. Iš šeimos...

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, skelbia atranką laisvai, socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis, pareigybei užimti.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia atranką laisvai, socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis, pareigybei užimti. Terminuota darbo sutartis, nuo 2023-05-15 iki 2025-06-02. Darbo krūvis 0,75...
2023 Lap.
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
2023 10 30 2023 10 31

15:00: Renginiai

2023 11 01 2023 11 02 2023 11 03 2023 11 04 2023 11 05
2023 11 06

Visą dieną: Renginiai

2023 11 07

Visą dieną: Renginiai

2023 11 08

Visą dieną: Renginiai

2023 11 09 2023 11 10 2023 11 11 2023 11 12
2023 11 13 2023 11 14 2023 11 15 2023 11 16

Visą dieną: Renginiai

2023 11 17 2023 11 18 2023 11 19
2023 11 20

Visą dieną: Renginiai

2023 11 21

14:00: Renginiai

2023 11 22 2023 11 23

Visą dieną: Renginiai

2023 11 24 2023 11 25 2023 11 26
2023 11 27 2023 11 28 2023 11 29 2023 11 30

14:00: Renginiai

2023 12 01 2023 12 02 2023 12 03

Vizija

Būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas Alytaus miesto gyventojams ir efektyviai vykdyti jai deleguotas funkcijas.

R

Misija

Užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas, stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį.

Vertybės

Esame atviri naujovėms, nes tikime, kad kūrybiškas naujų sprendimų taikymas yra vienas pagrindinių ilgalaikės vertės kūrimo įrankių.

Motyvacija

Mums svarbus žmogaus vidinis poreikis kurti. Tikime, kad komandinis darbas ir siekis tobulėti sukuria amžinojo variklio galią.

Įgyvendinami projektai 

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras įregistruota 2011 m. vasario mėn. Viešosios įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga, pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Viešoji įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose, už prievoles ji atsako savo turtu.

Viešosios įstaigos veiklos tikslai – sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių asmenims ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti jų gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį, kuo ilgiau išlikti bendruomenėje. 

Viešosios įstaigos steigėja – Alytaus miesto savivaldybės taryba, adresas Rotušės a. 4, 62504 Alytus. 

Įstaigos dalininko teises įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Alytus ir visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“.

Partneriai

Socialinės globos padalinys

VšĮ Aytaus miesto socialinių paslaugų centro Socialinės globos padalinyje teikiama pagalbos ir dienos socialinės globos asmens namuose paslauga. Paslaugos teikiamos Alytaus mieste deklaruotiems ir (ar) faktiškai gyvenantiems asmenims. Pagalba asmeniui į namus teikiama suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir vaikams su negalia bei jų šeimoms ir kitiems asmenims ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys). Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugų gavėjams darbuotojai padeda nupirkti maisto produktų ir kitų prekių, pagamina maistą, išplauna indus, sutvarko kliento buvimo aplinką, palydi į gydymo ir kitas įstaigas. Pagal paslaugų gavėjo poreikį suteikiama pagalba, padeda išsirašyti kompensuojamus vaistus ir juos nupirkti. Tvarkoma kompensacijos už šildymą ir vandenį, komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Dienos socialinės globa asmens namuose tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Paslaugos teikiamos pagal savarankiškumo galimybes ir poreikį. Šiems paslaugų gavėjams teikiamos asmens higienos, maitinimo organizavimo, pagalbos buityje ir namų ruošoje paslaugos, medicininių paslaugų organizavimo paslaugos, kad paslaugų gavėjas, kuo ilgiau galėtų gyventi savo namuose, o dirbantys artimieji galėtų dirbti. Pagalba ir dienos socialinė globa asmenims namuose teikiama komandiniu principu, ją teikia socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojas ir psichologas. Paslauga yra mokama. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių telefonu (8 315) 56 660 arba į VšĮ Alytaus miesto socialinių centrą (8315) 51124.

You have Successfully Subscribed!