Sveikinimai 90-mečio proga Bronislavai Maknickienei

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktorė,  Eglė Teresevičienė, bei Globos padalinio socialinė darbuotoja Dovilė Matukonienė, bei individualios priežiūros darbuotoja Ingrida Bražinskienė šiandien apsilankė Bronislavos Maknickienės  namuose ir pasveikino...

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras skelbia atranką laisvai atvejo vadybininko pareigybei užimti

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia konkursą laisvai, atvejo vadybininko, pareigybei užimti.Neterminuota darbo sutartis, darbo krūvis 0,75 etatas.Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas:...

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras skelbia atranką laisvai, socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis, pareigybei užimti

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia atranką laisvai, socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis, pareigybei užimti.Terminuota darbo sutartis, nuo 2023-04-03 iki 2025-04-02. Darbo krūvis 1...

Valandinės vaikų priežiūros kambarys jau įrengtas

Nuo sau­sio 1-osios įsi­ga­lio­jus Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­tai­soms, nu­ma­tan­čioms, kad ne ma­žiau kaip 100 pa­rei­gy­bių tu­rin­čio­se vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių įmo­nė­se, įstai­go­se bei or­ga­ni­za­ci­jo­se, kai dar­buo­to­jai...

Tyliai ateina šventės…..

Bendrystė – neįkainojama dovana, kurią galime vienas kitam įteikti. Artėjančių švenčių proga, gruodžio 20 d. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro savipagalbos grupės nariai bei Šeimos krizių centro gyventojos buvo pakviestos dalyvauti šventinėje popietėje...

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras skelbia atranką laisvai atvejo vadybininko pareigybei užimti

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia konkursą laisvai, atvejo vadybininko, pareigybei užimti.Neterminuota darbo sutartis, darbo krūvis 0,75 etatas.Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –...

Kviečiame į renginį

MIELI BENDRUOMENĖS NARIAI, ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 21 D. 10.00 VAL. NEĮGALIŲJŲ DIENOS CENTRE (II KORPUSO SALĖJE)  VYKS ŠVENTINIS RYTMETYS. Į RENGINĮ KVIEČIA NDC LANKYTOJAI IR DARBUOTOJAI

Savanorystė: Savęs atradimas iš naujo

Savanorystė – tai galimybė kiekvienam panaudoti savo žinias ir patirtį, realizuoti savo pomėgius, susirasti naujų draugų, tapti reikalingu kitiems, gerai praleisti laisvalaikį, įsitraukti į darbą ir dalyvauti visuomenės gyvenime, keičiant jį pagal bendruomenės...

Pirmosios pagalbos užsiėmimas

Lapkričio 30 dieną Alytaus miesto savivaldybės VSB specialistė Daiva Alytaus miesto socialinių paslaugų centre apsilankiusius tėvelius ir darbuotojus mokė pagrindinių pirmos pagalbos žingsnių: kaip įvertinti situaciją nelaimės atveju, žmogaus gyvybines funkcijas, kaip...
2023 Vas.
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
2023 01 30 2023 01 31

12:00: Renginiai

2023 02 01 2023 02 02

12:30: Renginiai

2023 02 03

Visą dieną: Renginiai

2023 02 04 2023 02 05
2023 02 06 2023 02 07 2023 02 08

12:30: Renginiai

2023 02 09 2023 02 10 2023 02 11 2023 02 12
2023 02 13

12:30: Renginiai

2023 02 14

Visą dieną: Renginiai

2023 02 15

Visą dieną: Renginiai

2023 02 16 2023 02 17 2023 02 18 2023 02 19
2023 02 20 2023 02 21

Visą dieną: Renginiai

2023 02 22 2023 02 23 2023 02 24 2023 02 25 2023 02 26
2023 02 27

12:30: Renginiai

2023 02 28 2023 03 01 2023 03 02 2023 03 03 2023 03 04 2023 03 05

Vizija

Būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas Alytaus miesto gyventojams ir efektyviai vykdyti jai deleguotas funkcijas.

R

Misija

Užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas, stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį.

Vertybės

Esame atviri naujovėms, nes tikime, kad kūrybiškas naujų sprendimų taikymas yra vienas pagrindinių ilgalaikės vertės kūrimo įrankių.

Motyvacija

Mums svarbus žmogaus vidinis poreikis kurti. Tikime, kad komandinis darbas ir siekis tobulėti sukuria amžinojo variklio galią.

Įgyvendinami projektai 

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras įregistruota 2011 m. vasario mėn. Viešosios įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga, pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Viešoji įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose, už prievoles ji atsako savo turtu.

Viešosios įstaigos veiklos tikslai – sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių asmenims ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti jų gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį, kuo ilgiau išlikti bendruomenėje. 

Viešosios įstaigos steigėja – Alytaus miesto savivaldybės taryba, adresas Rotušės a. 4, 62504 Alytus. 

Įstaigos dalininko teises įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Alytus ir visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“.

Partneriai

Socialinės globos padalinys

VšĮ Aytaus miesto socialinių paslaugų centro Socialinės globos padalinyje teikiama pagalbos ir dienos socialinės globos asmens namuose paslauga. Paslaugos teikiamos Alytaus mieste deklaruotiems ir (ar) faktiškai gyvenantiems asmenims. Pagalba asmeniui į namus teikiama suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir vaikams su negalia bei jų šeimoms ir kitiems asmenims ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys). Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugų gavėjams darbuotojai padeda nupirkti maisto produktų ir kitų prekių, pagamina maistą, išplauna indus, sutvarko kliento buvimo aplinką, palydi į gydymo ir kitas įstaigas. Pagal paslaugų gavėjo poreikį suteikiama pagalba, padeda išsirašyti kompensuojamus vaistus ir juos nupirkti. Tvarkoma kompensacijos už šildymą ir vandenį, komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Dienos socialinės globa asmens namuose tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Paslaugos teikiamos pagal savarankiškumo galimybes ir poreikį. Šiems paslaugų gavėjams teikiamos asmens higienos, maitinimo organizavimo, pagalbos buityje ir namų ruošoje paslaugos, medicininių paslaugų organizavimo paslaugos, kad paslaugų gavėjas, kuo ilgiau galėtų gyventi savo namuose, o dirbantys artimieji galėtų dirbti. Pagalba ir dienos socialinė globa asmenims namuose teikiama komandiniu principu, ją teikia socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojas ir psichologas. Paslauga yra mokama. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių telefonu (8 315) 56 660 arba į VšĮ Alytaus miesto socialinių centrą (8315) 51124.

You have Successfully Subscribed!