Paskaita tėveliams kaip prižiūrėti vaikučių dantukus

2022 m. lapkričio 28 d. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre savipagalbos grupės nariams bei socialines paslaugas gaunančioms šeimoms buvo pravesta prevencinė paskaita „Pieninių dantukų priežiūra – kokia ji turėtų būti ir kodėl tokia svarbi?“. Paskaitą vedė...

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras savipagalbos grupės veiklos aprašymas

2022 m. lapkričio 18 d. Alytus   2022 m. lapkričio 18 d. kartu su VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro savipagalbos grupės narėmis buvo lankytasi Alytaus Profesinio rengimo centre, Statybų - technologijų ir verslo skyriuje įsikūrusiame grožio salone....

Socialinės globos padalinyje teikiama akredituota pagalbos į namus paslauga

Pagalbos į namus paslauga - yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti...

Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo skyriuje teikiama akredituota atokvėpio paslauga

Laikino atokvėpio paslaugos teikimo tikslas – trumpalaikės arba dienos socialinės globos paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja ar slaugo neįgalius kartu gyvenančius...

Atvejo vadybininkės Vilmos Mizaraitės pranešimas „Šeimos ryšiai: jų svarba vaiko gyvenime, kaip juos stiprinti“

2022 m. lapkričio mėn. 17 d. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre atvejo vadybininkė Vilma Mizaraitė pristatė pranešimą „Šeimos ryšiai: jų svarba vaiko gyvenime, kaip juos stiprinti“ Dirbant socialinį darbą su sunkumus patiriančiomis šeimomis tenka susidurti...

Kaip malonu daryti gera!

Kaip malonu daryti gera! kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes. Kiekvienais metais lapkričio 16-ąją minima Tarptautinė tolerancijos diena. Iš tiesų, toleruoti kitą žmogų yra nesunku. Žinoma, tai reikalauja...

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, skelbia atranką laisvai, socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis, pareigybei užimti.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia atranką laisvai, socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis, pareigybei užimti. Neterminuota darbo sutartis, darbo krūvis 1 etatas. Pareiginės algos pastoviosios...

Šeimos krizių centre teikiama akredituota intensyvi krizių įveikimo pagalba

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Šeimos krizių centre socialinės paslaugos teikiamos socialinę riziką pariantiems vaikams ir jų šeimoms, vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra,...

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre teikiamos akredituotos socialinių įgūdžių ugdymo palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos ir akredituota psichosocialinė pagalba

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre jau beveik metus socialinių paslaugų gavėjams yra yra teikiamos akredituotos socialinių įgūdžių ugdymo palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos. Paramos šeimai padalinyje dirba 14 socialinių darbuotojų darbui su šeimomis ir...
2022 Gru.
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis
2022 11 28

Visą dieną: Renginiai

2022 11 29

12:00: Renginiai

2022 11 30

12:00: Renginiai

2022 12 01 2022 12 02 2022 12 03 2022 12 04
2022 12 05 2022 12 06 2022 12 07 2022 12 08 2022 12 09 2022 12 10 2022 12 11
2022 12 12 2022 12 13 2022 12 14 2022 12 15 2022 12 16 2022 12 17 2022 12 18
2022 12 19 2022 12 20 2022 12 21 2022 12 22 2022 12 23 2022 12 24 2022 12 25
2022 12 26 2022 12 27 2022 12 28 2022 12 29 2022 12 30 2022 12 31 2023 01 01

Vizija

Būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas Alytaus miesto gyventojams ir efektyviai vykdyti jai deleguotas funkcijas.

R

Misija

Užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas, stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį.

Vertybės

Esame atviri naujovėms, nes tikime, kad kūrybiškas naujų sprendimų taikymas yra vienas pagrindinių ilgalaikės vertės kūrimo įrankių.

Motyvacija

Mums svarbus žmogaus vidinis poreikis kurti. Tikime, kad komandinis darbas ir siekis tobulėti sukuria amžinojo variklio galią.

Įgyvendinami projektai 

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras įregistruota 2011 m. vasario mėn. Viešosios įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga, pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Viešoji įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose, už prievoles ji atsako savo turtu.

Viešosios įstaigos veiklos tikslai – sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių asmenims ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti jų gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį, kuo ilgiau išlikti bendruomenėje. 

Viešosios įstaigos steigėja – Alytaus miesto savivaldybės taryba, adresas Rotušės a. 4, 62504 Alytus. 

Įstaigos dalininko teises įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Alytus ir visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“.

Partneriai

Socialinės globos padalinys

VšĮ Aytaus miesto socialinių paslaugų centro Socialinės globos padalinyje teikiama pagalbos ir dienos socialinės globos asmens namuose paslauga. Paslaugos teikiamos Alytaus mieste deklaruotiems ir (ar) faktiškai gyvenantiems asmenims. Pagalba asmeniui į namus teikiama suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir vaikams su negalia bei jų šeimoms ir kitiems asmenims ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys). Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugų gavėjams darbuotojai padeda nupirkti maisto produktų ir kitų prekių, pagamina maistą, išplauna indus, sutvarko kliento buvimo aplinką, palydi į gydymo ir kitas įstaigas. Pagal paslaugų gavėjo poreikį suteikiama pagalba, padeda išsirašyti kompensuojamus vaistus ir juos nupirkti. Tvarkoma kompensacijos už šildymą ir vandenį, komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Dienos socialinės globa asmens namuose tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Paslaugos teikiamos pagal savarankiškumo galimybes ir poreikį. Šiems paslaugų gavėjams teikiamos asmens higienos, maitinimo organizavimo, pagalbos buityje ir namų ruošoje paslaugos, medicininių paslaugų organizavimo paslaugos, kad paslaugų gavėjas, kuo ilgiau galėtų gyventi savo namuose, o dirbantys artimieji galėtų dirbti. Pagalba ir dienos socialinė globa asmenims namuose teikiama komandiniu principu, ją teikia socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojas ir psichologas. Paslauga yra mokama. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių telefonu (8 315) 56 660 arba į VšĮ Alytaus miesto socialinių centrą (8315) 51124.

You have Successfully Subscribed!