Šeimos krizių centras

Padaliniai - Šeimos krizių centras

Šeimos krizių centro tikslas – teikti socialinę – kompleksinę pagalbą ir socialinę priežiūrą vaikams, kurie pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kitiems tos šeimos vaikams kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą; asmenims (šeimoms), patyrusioms smurtą artimoje aplinkoje; šeimoms atsidūrusioms krizinėje situacijoje; šeimoms patiriančioms socialinę riziką.

Kas gali gauti šią paslaugą?

– asmenys (šeimos), patyrę smurtą artimoje aplinkoje;
– šeimos, atsidūrusios krizinėje situacijoje (dėl gaisro, stichinių nelaimių, patirto smurto ir kt.);
– šeimos, patiriančios socialinę riziką (dėl kito šeimos nario priklausomybių ar socialinių įgūdžių nebuvimo) ir atsidūrusios krizinėje situacijoje;
–  vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą;
– socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
– socialinę riziką patiriančios šeimos.

Kokia pagalba teikiama?

Šeimos krizių centre teikiamos šios socialinės paslaugos:
Bendrosios socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo).

Specialiosios socialinės paslaugos:

  • laikinas apnakvindinimas (iki 7 parų). Paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, nakvynės suteikimas, higienos paslaugų organizavimas, buitinių paslaugų organizavimas, darbinių įgūdžių ugdymas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, apsaugos organizavimas esant poreikiui, sveikatos priežiūros organizavimas.
  • intensyvi krizių įveikimo pagalba socialinių paslaugų įstaigoje. Paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, psichologinė pagalba, laikinas apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara ir tvarka, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), savipagalbos grupės, esant būtinybei aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, esant poreikiui sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, darbo įgūdžių ugdymas.
  • Esant poreikiui kitos paslaugos (psichologo, teisininko, priklausomybių ligų konsultanto, mediatoriaus) organizuojamos bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis.

Kas organizuoja ir teikia paslaugą?

Paramos šeimai padalinio vedėjas, socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojai, psichologas, sveikatos priežiūros specialistai.

Teikimo vieta: Šeimos krizių centras (Naujoji g. 64,Alytus).

Darbo laikas: visą parą ir švenčių dienomis.

Kur kreiptis?

Paramos šeimai padalinio vedėja socialinėms paslaugoms

Jurgita Gurskienė

Naujoji g. 64, Alytus, 204 kab.

Tel. nr. 8 315 21570.

Mob. nr. 8 679 20814

El.p. j.gurskiene@aspc.lt