Šeimos krizių centras

Padaliniai - Šeimos krizių centras

Pagrindinis Šeimos krizių centro tikslas – teikti socialinę – kompleksinę, pagalbą ir socialinę priežiūrą vaikams, kurie pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kitiems tos šeimos vaikams kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą; asmenims (šeimoms), patyrusioms smurtą artimoje aplinkoje; šeimoms atsidūrusioms krizinėje situacijoje; šeimoms patiriančioms socialinę riziką.

Šeimos krizių centro funkcijos:

Bendrosios socialines paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, sociokultūrines paslaugas, esant galimybei, aprūpinti kūdikių, vaikų priežiūrai būtiniausiais daiktais, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, bei kitas bendrąsias paslaugas;

Teikti specialiąsias socialines paslaugas:

Laikinojo apnakvindinimo paslauga (teikiama iki 7 parų) – nakvynės suteikimas, minimalios asmens higienos paslaugų (pvz. dušo) organizavimas, minimalių buitinių paslaugų (pvz., virtuvėlės) organizavimas, esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, palydėjimas į sveikatos priežiūros įstaigą.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba (teikiama iki 12 mėnesių laikotarpiui) – bendravimas, psichosocialinė pagalba, psichologinė pagalba, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara ir tvarka, maisto ruošimas, biudžeto planavimas); darbinių įgūdžių ugdymas, kitos paslaugos reikalingos asmeniui (šeimai) individuliai.

 

Neringa Radzevičiene – socialinė darbuotoja

Naujoji g.64  Alytus,

Mob. tel. nr. +370 679 20814

el. paštas n.radzeviciene@aspc.lt

Individualios priežiūros darbuotojos Šeimos krizių centre:

Vardas Pavardė Telefono nr. El. paštas
Milita Jeruševičienė +370 315 21570 m.jeruseviciene@aspc.lt
Daiva Gecevičienė +370 315 21570 d.geceviciene@aspc.lt
Aldona Skendelienė +370 315 21570 a.skendeliene@aspc.lt
Liana Šimakauskienė +370 315 21570 l.simakauskiene@aspc.lt