Korupcijos prevencija

 

Korupcijos prevencija įstaigoje

VšĮ ASPC korupcijos prevencijos priemonių planas

Atsakingas už korupcijos prevenciją

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2023-02-20 įsakymu Nr. V-45 įgaliotas atsakingas asmuo koordinuoti kovos su korupcija programą vykdyti kovos su korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje:

  • Nijolė Kosmačiauskienė, l.e.socialinio darbo organizatorė.
  • El. paštas  n.kosmaciauskiene@aspc.lt
  • Mob. +370 672  98105

Pranešk apie korupciją

Apie korupcijos pasireiškimą prašome informuoti el.paštais: info@aspc.lt  ir n.kosmaciauskiene@aspc.lt

Informacija Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetinėje „Pranešk apie korupcija“

Viešųjų ir privačių interesų deklaravimas

Alytaus miesto socialinių paslaugų centro ir viešuosius pirkimus atliekančių darbuotojų privatūs interesai deklaruoti elektroniniu būdu  https://deklaravimas.vmi.lt ir administruojami http://www.vtek.lt/IDIS/ .

Alytaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotojams, atsakingiems už viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, yra nustatyti reputacijos ir nešališkumo bei konfidencialumo reikalavimai.

Informacijos apie asmenį surinkimas

Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, numatyta privaloma tvarka pateikti rašytinį prašymą STT  pagal KPĮ 9 straipsnio 6 dalį, sąrašas

Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas Pareigybės pavadinimas Vadovo, skiriančio  asmenį, į pareigas, pavadinimas
1. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui Direktorius
2. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras Struktūrinių padalinių vadovai Direktorius
3. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras Vyriausioji buhalterė Direktorius

 

Informacija atnaujinta: 2023-02-22

Įrašų archyvas