Viešųjų pirkimų vykdymas

Nr. V-82 2024-03-18 . Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų  centro direktoriaus

Įrašų archyvas