Paslaugos

Mūsų įstaigos teikiamos paslaugos
 
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PASLAUGŲ GAVĖJAMS
SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINA

PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų  

centro Visuotinio dalininkų susirinkimo

2021  m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 32

3 priedas

 

VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ  SĄRAŠAS IR KAINA

                                                     

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Visa paslaugos kaina, EUR
1 Informavimas

 

 

 

 

 

 

 

1 valandos kaina – 6,88 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Konsultavimas
  Bendravimas
  Tarpininkavimas ir atstovavimas
2 Maitinimo organizavimas
  Produktų nupirkimas ir pristatymas
  Pagalba ruošiant maistą (nesudėtingus patiekalus)
  Maisto pristatymas iš kitų tarnybų
3 Pagalba buityje ir namų ruošoje:
  Pagalba rūpinantis asmens higiena
  Skalbimo organizavimas
  Apsiperkant
  Atliekant būtinus namų ruošos darbus
4 Medicinos paslaugų organizavimas
  Lydėjimas į įstaigas
  Vaistų išrašymas
  Gydytojo iškvietimas

Socialinių paslaugų gavėjai: senyvo amžiaus ir suaugusieji asmenys su negalia.

 

     * Kaina įsigalioja nuo 2021 m. liepos 1 d.

_______________________

 

 

 

 PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

Visuotinio dalininkų susirinkimo

2021  m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 32

7 priedas

 

VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS SĄRAŠAS IR KAINA

(teikiant pagalbą į namus)

 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Visa paslaugos kaina, EUR
1 Informavimas

 

 

 

 

 

 

1 valandos kaina- 6,88  EUR

  Konsultavimas
  Tarpininkavimas ir atstovavimas
  Bendravimas
2 Maitinimo organizavimas
  maisto produktų nupirkimas
  pristatymas ir pagalba ruošiant maistą
3 Pagalba buityje ir namų ruošoje
  skalbiant
  tvarkant namus
  apsiperkant
  rūpinantis asmens higiena ir kt.
4 Palydėjimas į įvairias įstaigas
5 Kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose
   

 

Gavėjai: suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos.

 

           * Kaina įsigalioja nuo 2021 m. liepos 1 d.

 

_____________________________________

 

 

 

 

 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINA

PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

Visuotinio dalininkų susirinkimo

2021  m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 32

4 priedas  

VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINA

 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas

Visa paslaugos kaina, EUR

 

1 Informavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

1 valandos kaina- 6,94 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Konsultavimas
  Bendravimas
  Tarpininkavimas ir atstovavimas
2

Maitinimo organizavimas

 

3 Asmens higienos (skalbimo) paslaugų organizavimas
4 Pagalba
  Rengiantis – apsirengimas
  Maitinantis – pamaitinimas
  Prausiantis – prausimas, išmaudymas
5 Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
  Atliekant būtiniausius namų ruošos darbus
  Bendraujant
  Apipirkimas
  Mokesčių sumokėjimas
6 Medicinos paslaugų organizavimas
  Gydytojo iškvietimas
  Vaistų išrašymas  
  Bendruomenės slaugytojo informavimas apie pasikeitusią kliento sveikatos būklę  

        

Socialinių paslaugų gavėjai:

 1. vaikai su sunkia negalia;
 2. senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su negalia;
 3. senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su sunkia negalia.

 

        * Kaina įsigalioja nuo 2021 m. liepos 1 d.

_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

                                      

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINA

PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

Visuotinio dalininkų susirinkimo

2021  m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 32

6 priedas

 

VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINA

 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Visa paslaugos kaina, EUR
1 Informavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 valandos kaina- 4,51 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Konsultavimas
  Bendravimas
  Tarpininkavimas ir atstovavimas
2 Maitinimo organizavimas
3 Pagalba
  Rengiantis
  Maitinantis
  Prausiantis
4 Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
  Atliekant namų ruošos darbus
  Bendraujant.
5 Darbinių įgūdžių ugdymas
  Siuvinėjimas
  Mezgimas
  Audimas
  Dailės dirbiniai
  Keramika
  Savarankiškas patalpų tvarkymas
  Aplinkos tvarkymas
6 Dalyvavimas bendruomeniniame gyvenime
  Parodų organizavimas
  Dalyvavimas mugėse, koncertuose, teatro festivaliuose
  Išvykos į gamtą
  Švenčių organizavimas

 

                    Socialinių paslaugų gavėjai:

 1. Vaikai su negalia;
 2. Senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su negalia.

                                * Kaina įsigalioja nuo 2021 m. liepos 1 d.

                                                                      

____________________

 

PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

Visuotinio dalininkų susirinkimo

2021  m. birželio 29 d. nutarimu Nr.32

5 priedas

 

VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINA

 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Visa paslaugos kaina, EUR
1 Informavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 valandos kaina- 5,32 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Konsultavimas
  Bendravimas
  Tarpininkavimas ir atstovavimas
2 Maitinimo organizavimas
3 Pagalba
  Rengiantis
  Maitinantis
  Prausiantis
4 Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
  Atliekant namų ruošos darbus
  Bendraujant.
5 Darbinių įgūdžių ugdymas
  Siuvinėjimas
  Mezgimas
  Audimas
  Dailės dirbiniai
  Keramika
  Savarankiškas patalpų tvarkymas
  Aplinkos tvarkymas
6 Transporto organizavimas
  Atvežimas į įstaigą ir parvežimas namo
7 Dalyvavimas bendruomeniniame gyvenime
  Parodų organizavimas
  Dalyvavimas mugėse, koncertuose, teatro festivaliuose
  Išvykos į gamtą
  Švenčių organizavimas

 

                   Socialinių paslaugų gavėjai:

 1. Vaikai su sunkia negalia;
 2. Senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su sunkia negalia.

 

            * Kaina įsigalioja nuo 2021 m. liepos 1 d.

_______________________

 

                                                                                         

 

PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

Visuotinio dalininkų susirinkimo

2021  m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 32

8 priedas

 

VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS SĄRAŠAS IR KAINA

(teikiant dienos socialinę globą institucijoje)

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas

Visa paslaugos kaina, EUR

 

1 Informavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(su sunkia negalia)

1 valandos kaina- 4,93 EUR

 

(su negalia)

1 valandos kaina- 4,51 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Konsultavimas
  Bendravimas
  Tarpininkavimas ir atstovavimas
2 Laisvalaikio organizavimas
3 Ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiesiems su negalia iki 21 m.)
4 Maitinimo organizavimas
5 Asmeninės higienos paslaugų organizavimas
6 Psichologinė pagalba ar jos organizavimas
7 Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar atkūrimas)
8 Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
9 Darbinių įgūdžių ugdymas
  Tekstilės dirbinių gamyba
  Popierinių ir kartoninių gaminių gamyba
  Dailės dirbiniai
  Keraminių dirbinių ir gaminių gamyba
  Savarankiškas patalpų tvarkymas
  Aplinkos tvarkymas
10 Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas
11 Transporto organizavimas
  Atvežimas į įstaigą ir parvežimas namo
12 Dalyvavimas bendruomeniniame gyvenime
  Parodų organizavimas
  Dalyvavimas mugėse, koncertuose, teatro festivaliuose
  Išvykos į gamtą
  Kūrybinė, meninė veikla
13 Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį  

 

Gavėjai: vaikai su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su sunkia negalia

* Kaina įsigalioja nuo 2021 m. liepos 1 d.

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE (PARDUODAMOS) PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINA

PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

Visuotinio dalininkų susirinkimo

2021  m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 32

1 priedas

 

VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE (PARDUODAMOS) PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINA

 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Visa paslaugos kaina, EUR
1 Informavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 valandos kaina- 6,94 EUR

  Konsultavimas
  Bendravimas
  Tarpininkavimas ir atstovavimas
2 Maitinimo organizavimas
3 Pagalba
Rengiantis
Maitinantis
Prausiantis
Kitokio pobūdžio pagalba
4 Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
Atliekant namų ruošos darbus
Bendraujant
5 Darbinių įgūdžių ugdymas
Tekstilės dirbinių gamyba
Popierinių ir kartoninių gaminių gamyba
Dailės dirbiniai
Keraminių dirbinių ir gaminių gamyba
Savarankiškas patalpų tvarkymas
Aplinkos tvarkymas
6 Transporto organizavimas
Atvežimas į įstaigą ir parvežimas namo
7 Dalyvavimas bendruomeniniame gyvenime
Parodų organizavimas
Dalyvavimas mugėse, koncertuose, teatro festivaliuose
Išvykos į gamtą
Kūrybinė, meninė veikla
8 Kitos paslaugos (masažai, muzikos, judesio terapija ir pan.)

 

                   Socialinių paslaugų gavėjai:

 1. Vaikai su sunkia negalia;
 2. Senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su sunkia negalia.

            * Kaina įsigalioja nuo 2021 m. liepos 1 d.

_______________________

 

PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

Visuotinio dalininkų susirinkimo

2021  m. birželio 29  d. nutarimu Nr.32

2 priedas

 

VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE (PARDUODAMOS) PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINA

 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Visa paslaugos kaina, EUR
1 Informavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

1 valandos kaina- 5,89 EUR

  Konsultavimas
  Bendravimas
  Tarpininkavimas ir atstovavimas
2 Maitinimo organizavimas
3 Pagalba
Rengiantis
Maitinantis
Prausiantis
Kitokio pobūdžio pagalba
4 Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
Atliekant namų ruošos darbus
Bendraujant
5 Darbinių įgūdžių ugdymas
Tekstilės dirbinių gamyba
Popierinių ir kartoninių gaminių gamyba
Dailės dirbiniai
Keraminių dirbinių ir gaminių gamyba
Savarankiškas patalpų tvarkymas
Aplinkos tvarkymas
6 Transporto organizavimas
  Atvežimas į įstaigą ir parvežimas namo
7 Dalyvavimas bendruomeniniame gyvenime
Parodų organizavimas
Dalyvavimas mugėse, koncertuose, teatro festivaliuose
Išvykos į gamtą
Kūrybinė, meninė veikla
8 Kitos paslaugos (masažai, muzikos, judesio terapija ir pan.)

Socialinių paslaugų gavėjai:

 1. Vaikai su negalia;
 2. Senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su negalia.

               * Kaina įsigalioja nuo 2021 m. liepos 1 d.

 

_______________________

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINA

PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

Visuotinio dalininkų susirinkimo

2021  m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 32

9 priedas

 

VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS SĄRAŠAS IR KAINA

(teikiant trumpalaikę socialinę globą)

 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Visa paslaugos kaina, EUR
1 Informavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 valandos kaina- 7,26 EUR

  Konsultavimas
  Tarpininkavimas ir atstovavimas
  Bendravimas
2 Laisvalaikio organizavimas
3 Ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiesiems su negalia iki 21 m.)
4 Maitinimo organizavimas
5 Psichologinė pagalba ar jos organizavimas
6 Pagalba
  Rengiantis
  Maitinantis
  Prausiantis
  Kitokio pobūdžio pagalba
7 Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
  Atliekant namų ruošos darbus
  Bendraujant
8 Darbinių įgūdžių ugdymas
  Tekstilės dirbinių gamyba
  Popierinių ir kartoninių gaminių gamyba
  Dailės dirbiniai
  Keraminių dirbinių ir gaminių gamyba
  Savarankiškas patalpų tvarkymas
  Aplinkos tvarkymas
9 Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas
10 Transporto organizavimas
11 Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį  

 

 

Socialinių paslaugų  gavėjai:

 1. Vaikai su sunkia negalia;
 2. Senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su sunkia negalia.

               

* Kaina įsigalioja nuo 2021 m. liepos 1 d.

_______________________

 

 

 

 

TRANSPORTO PASLAUGOS KAINA

PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

Visuotinio dalininkų susirinkimo

2021  m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 32           

11 priedas

 

VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

 TRANSPORTO PASLAUGOS KAINA

                                                    

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Visa paslaugos kaina, EUR

              

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

Transporto paslauga

 

 

 

 

1 kilometro kaina – 0,51 EUR

Gavėjai – asmenys, kurie priklauso šioms socialinėms grupėms:

Vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialiųjų poreikių lygis

     * Kaina įsigalioja nuo 2021 m. liepos 1 d.

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASMENINĖS PAGALBOS PASLAUGŲ KAINA

PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

Visuotinio dalininkų susirinkimo

2021  m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 33

 

VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

 ASMENINĖS PAGALBOS PASLAUGOS KAINA

                                                     

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Visa paslaugos kaina, EUR

               

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 Asmeninės pagalbos teikimo valandinis įkainis

 

 

 7,95 EUR

            Asmeninės pagalbos teikimo paslauga teikiama namų ir viešojoje aplinkoje individualiai asmeniui. Asmeninio asistento paslauga įgalinanti asmenį būti savarankišku ir užtikrinanti svarbiausias asmens gyvybines veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judumas/mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

     * Kaina įsigalioja nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Nemokamos psicologinės pagalbos galimybės Alytaus mieste ir Lietuvoje
Psichologinė pagalba Alytaus mieste
Alytaus miesto moterų krizių centras

Tel. (8 315) 71 170, +370 611 54342

el. paštas: ammkc@aktv.lt

adresas: Topolių g. 10–18, Alytus

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

Tel. (8 315) 75 507

el. paštas: ampt@ppt.alytus.lm.lt

adresas: Pulko g. 1, Alytus

VšĮ Alytaus poliklinikos psichikos sveikatos centras

Tel. (8 315) 36 603

el. paštas: alytus@apoliklinika.lt

adresas: Naujoji g. 48, Alytus

Medica klinika psichikos sveikatos centras

Tel. (8 315) 24 100, +370 620 22183

el. paštas: alytus@medicaklinika.lt

adresas: Naujoji g. 76–50, Alytus

Kitos organizacijos, draugijos, asociacijos:

 

„Baltų ainiai“ Lietuvos blaivybės draugija Alytaus miesto ir rajono skyrius

Tel. (8 315) 75 724

adresas: Putinų g. 40 A, Alytus

 

LRKD Alytaus skyriaus socialinių ligų anoniminio konsultavimo kabinetas „Pasitikėjimas“

Tel. (8 315) 51 548

alytus@redcross.lt 

adresas: Ligoninės g. 3, 62114 Alytus

Anoniminių alkoholikų grupės:

„VILTIES KIBIRKŠTIS“

Tel. +370 621 80467

Savanorių g. 8, Alytus

 

„VILTIS“

Tel. +370 677 48637

Jaunimo g. 3, Alytus

 

„ŽINGSNIS“

Tel. +370 676 06000 Vilties g. 34, Alytus

Visuomenės sveikatos biuro teikiamos paslaugos:

·         Fizinio aktyvumo užsiėmimai (šiaurietiškas ėjimas, grupinės treniruotės ir kt.)

·         Paskaitos sveikos stiprinimo temomis (psichinė sveikata, sveika mityba, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija)

Tel. (8 315) 51 653

el. paštas amsbiuras@zebra.lt

adresas: Daugų g. 5A, Alytus

Psichologinė pagalba Lietuvoje

Vaikų linija

Emocinė parama teikiama vaikams, paaugliams

Budi savanoriai konsultantai, profesionalai

 

116 111

Kasdien 11:00 – 21:00

Pokalbiai internetu

I-V 18:00 – 21:00

Registruotis ir rašyti

Atsako per 2-3 darbo dienas

 

www.vaikulinija.lt

 

Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius

 

(8-5) 275 75 64

Kasdien Visą parą

 

http://www.vaikuligonine.lt/

 

Jaunimo linija

Emocinė parama teikiama jaunimui

Budi savanoriai konsultantai

 

8 800 28888

Kasdien Visą parą

Pokalbiai internetu

I-VI 18:00 – 22:00

Parama laiškais

Atsako per 2 darbo dienas

 

 

www.jaunimolinija.lt

 

Tėvų linija

Emocinė parama teikiama tėvams

8 800 900 12  

Darbo dienomis 11–13 val. ir 17–21 val. 

 

http://www.pvc.lt/

Vilties linija

Pagalba teikiama suaugusiems

Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai

 

116 123

Kasdien Visą parą

Rašyti svetainėje

Atsako per 3 darbo dienas

Rašyti el. paštu

Atsako per 3 darbo dienas

 

www.viltieslinija.lt

 

Pagalbos moterims linija

Pagalba teikiama moterims ir merginoms

Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

 

8 800 66366

Kasdien Visą parą

Rašyti svetainėje

Atsako per 3 darbo dienas

 

www.moters-pagalba.lt

 

Krizių įveikimo centras

Jeigu ieškote skubios psichologinės pagalbos, kviečiame kreiptis į specialistą jo budėjimo laiku. Konsultacijos teikiamos per Skype arba atvykus į Krizių įveikimo centrą (Antakalnio g. 97, Vilnius).

Pirminė konsultacija nemokama, be išankstinės registracijos, amžiaus apribojimų nėra.

 

8 640 51555

I-V 16:00 – 20:00

VI 12:00 – 16:00

(išskyrus švenčių dienas)

 

www.krizesiveikimas.lt

 

Psichologinės paramos ir konsultavimo centras

 8 673 22562

I-IV 8;30 – 17:30

V 8:30 – 16:30

www.ppkc.lt

 

Sidabrinė linija

Pagalba teikiama vyresnio amžiaus žmonėms. Padeda spręsti vyresnio amžiaus žmonių atskirumo, vienišumo, bendravimo trūkumo problemas, suteikdama senoliams galimybę džiaugtis visaverčiu gyvenimu.

 

8 800 80020

I-V 08:00 – 17:00

www.sidabrinelinija.lt

Skambučiai visais šiais numeriais yra nemokami. Skambučius apmoka LR Socialinės apsaugos ministerija.

Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės

Psichologinė pagalba laiškais

„Draugo laiškai“

www.jppc.lt/draugas

Pagalba teikiama jaunimui.

Nuoroda: https://www.jaunimolinija.lt/lt/pagalba/pagalba-laiskais/  

„Klausučio šalis“

http://www.vaikulinija.lt

Pagalba teikiama vaikams, paaugliams.

Nuoroda:  https://www.vaikulinija.lt/ieskantiems-pagalbos/vaikams-ir-paaugliams/pagalba-internetu/#sidebar 

Savitarpio paramos grupė nusižudžiusio artimiesiems

(Būtina išankstinė registracija)

Asociacija „Artimiems“ laukiam@artimiems.lt

 

DVASINĖ PAGALBA

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

Padeda surasti kunigą arba dvasininką pokalbiui

8 655 02242 info@vilniusz.caritas.lt
Atmintinė

Kainos įsigalioja nuo 2020-08-05

Informacija atnaujinta 2021-04-07

Įrašų archyvas