Paslaugos

Mūsų įstaigos teikiamos paslaugos
 
PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINA

PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS

PAGALBA Į NAMUS

PATVIRTINTA Visuotinio dalininkų susirinkimo 2024 m. balandžio 9d. protokolo Nr.44, nutarimu Nr.2.

*Pagalba į namus – 7,38 Eur.

Kaina įsigalioja nuo 2024 m. gegužės 1 d.

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA ASMENS NAMUOSE

PATVIRTINTA Visuotinio dalininkų susirinkimo 2024 m. balandžio 9d. protokolo Nr.44, nutarimu Nr.2.

*Dienos socialinė globa asmens namuose – 9,35 Eur.

Kaina įsigalioja nuo 2024 m. gegužės 1 d.

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA INSTITUCIJOJE (SU NEGALIA)

PATVIRTINTA Visuotinio dalininkų susirinkimo 2024 m. balandžio 9d. protokolo Nr.44, nutarimu Nr.2.

*Dienos socialinė globa institucijoje (su negalia) – 6,32 Eur.

Kaina įsigalioja nuo 2024 m. gegužės 1 d.

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA INSTITUCIJOJE (SU SUNKIA NEGALIA)

PATVIRTINTA Visuotinio dalininkų susirinkimo 2024 m. balandžio 9d. protokolo Nr.44, nutarimu Nr.2.

*Dienos socialinė globa institucijoje (su sunkia negalia) – 7,47 Eur.

Kaina įsigalioja nuo 2024 m. gegužės 1 d.

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA INSTITUCIJOJE (PARDUODAMOS) (SU NEGALIA)

PATVIRTINTA Visuotinio dalininkų susirinkimo 2024 m. balandžio 9d. protokolo Nr.44, nutarimu Nr.2.

*Dienos socialinė globa institucijoje (parduodamos) (su negalia) – 8,27 Eur.

Kaina įsigalioja nuo 2024 m. gegužės 1 d.

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA INSTITUCIJOJE (PARDUODAMOS) (SU SUNKIA NEGALIA)

PATVIRTINTA Visuotinio dalininkų susirinkimo 2024 m. balandžio 9d. protokolo Nr.44, nutarimu Nr.2.

*Dienos socialinė globa institucijoje (parduodamos) (su sunkia negalia) – 9,74 Eur.

Kaina įsigalioja nuo 2024 m. gegužės 1 d.

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGA (INSTITUCIJOJE)

PATVIRTINTA Visuotinio dalininkų susirinkimo 2024 m. balandžio 9d. protokolo Nr.44, nutarimu Nr.2.

*Laikino atokvėpio paslauga (institucijoje) – 6,88 Eur.

Kaina įsigalioja nuo 2024 m. gegužės 1 d.

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGA (NAMUOSE)

PATVIRTINTA Visuotinio dalininkų susirinkimo 2024 m. balandžio 9d. protokolo Nr.44, nutarimu Nr.2.

*Laikino atokvėpio paslauga (namuose) – 9,77 Eur.

Kaina įsigalioja nuo 2024 m. gegužės 1 d.

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS IR PALAIKYMAS IR (AR) ATKŪRIMAS ĮSTAIGOJE

PATVIRTINTA Visuotinio dalininkų susirinkimo 2022 m. gruodžio 15d. protokolo Nr.40, nutarimu Nr.2.

*Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas įstaigoje – 12,47 Eur.

Kaina įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS IR PALAIKYMAS IR (AR) ATKŪRIMAS NAMUOSE

PATVIRTINTA Visuotinio dalininkų susirinkimo 2022 m. gruodžio 15d. protokolo Nr.40, nutarimu Nr.2.

*Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas namuose – 14,36 Eur.

Kaina įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.

INTENSYVI KRIZIŲ ĮVEIKIMO PAGALBA (SU NAKVYNE INSTITUCIJOJE)

PATVIRTINTA Visuotinio dalininkų susirinkimo 2022 m. gruodžio 15d. protokolo Nr.40, nutarimu Nr.2.

*Intensyvi krizių įveikimo pagalba (su nakvyne institucijoje) – 45,14(paros) Eur.

Kaina įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.

INTENSYVI KRIZIŲ ĮVEIKIMO PAGALBA (BE NAKVYNĖS INSTITUCIJOJE)

PATVIRTINTA Visuotinio dalininkų susirinkimo 2022 m. gruodžio 15d. protokolo Nr.40, nutarimu Nr.2.

*Intensyvi krizių įveikimo pagalba (be nakvynės institucijoje) – 7,81 Eur.

Kaina įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.

PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA

PATVIRTINTA Visuotinio dalininkų susirinkimo 2022 m. gruodžio 15d. protokolo Nr.40, nutarimu Nr.2.

*Psichosocialinė pagalba – 11,89 Eur.

Kaina įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.

TRANSPORTO PASLAUGA

PATVIRTINTA Visuotinio dalininkų susirinkimo 2022 m. sausio 28 d. protokolo Nr.34, nutarimu Nr.1.

*Transporto paslauga (asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialiųjų poreikių lygis) – 0,58 Eur.

Kaina įsigalioja nuo 2022 m. vasario 1 d.

NUKĖLIMO KOPIKLIU PASLAUGA

PATVIRTINTA Visuotinio dalininkų susirinkimo 2024 m. balandžio 9d. protokolo Nr.44, nutarimu Nr.2.

*Nukėlimo kopikliu paslauga – 2,60 Eur.

Kaina įsigalioja nuo 2024 m. gegužės 1 d.

UŽKĖLIMO KOPIKLIU PASLAUGA

PATVIRTINTA Visuotinio dalininkų susirinkimo 2024 m. balandžio 9d. protokolo Nr.44, nutarimu Nr.2.

*Užkėlimo kopikliu paslauga – 2,60 Eur.

Kaina įsigalioja nuo 2024 m. gegužės 1 d.

ASMENINĖS PAGALBOS PASLAUGŲ KAINA

ASMENINĖS PAGALBOS PASLAUGŲ KAINA

PATVIRTINTA Alytaus miesto savivaldybės mero 2024 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. M-9

*Asmeninės pagalbos valandinis įkainis – 9,30 Eur.

Kaina įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d.

Atmintinė

Įrašų archyvas