Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo centras.

Padaliniai - Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo centras.

Alytaus miesto socialinių paslaugų centras teikia socialines ir užimtumo paslaugas asmenims, kurie dėl amžiaus ar neįgalumo, negali pasirūpinti asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Asmeninės pagalbos teikimo laikas ir trukmė (dienų, valandų skaičius) nustatomi atsižvelgiant į individualius asmens poreikius.

Kontaktai:

L.e. socialinio darbo organizatorė

Gintarė Lebedžienė

Naujoji g. 64, Alytus, II korpusas

Tel. 8 672 98105

El. p. g.lebedziene@aspc.lt 

Socialinė darbuotoja

Vaida Kazlauskienė

Naujoji g. 64, Alytus, II korpusas

Tel. 8 672 98105

El. paštas v.kazlauskiene@aspc.lt

Individualios priežiūros darbuotoja

Renata Bucevičienė

Naujoji g. 64, Alytus, II korpusas

Tel. 8 672 98105

El. paštas r.buceviciene@aspc.lt