Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo centras.

Padaliniai - Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo centras.

Teikiamos paslaugos – dienos socialinė globa institucijoje ir laikino atokvėpio paslauga.

Kas yra dienos socialinė globa institucijoje?

Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Kas gali gauti šią paslaugą?

 • Vaikai su negalia,
 • suaugę asmenys su negalia,
 • senyvo amžiaus asmenys.

Kokia pagalba teikiama?

 • bendravimas,
 • laisvalaikio organizavimas,
 • ugdymo organizavimas (vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia iki 21 m.),
 • maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną),
 • pagalba maitinantis arba asmens maitinimas,
 • kasdienių asmens higienos įgūdžių ugdymas, palaikymas  ir (ar) atkūrimas,
 • psichologinė, psichoterapinė pagalba,
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,
 • darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas,
 • transporto paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas.

Kas organizuoja ir teikia paslaugą?

Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, psichologas, užimtumo specialistai.

Teikimo trukmė/dažnumas – Nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę institucijoje.

Teikimo vieta – Asmenų, turinčių intelekto negalią, Dienos užimtumo centras (Naujoji g. 64, Alytus).

Darbo laikas: I-V 7.00 – 18.00 val.

Kas yra laikinas atokvėpis?

Laikinas atokvėpis – Trumpalaikės arba dienos socialinės globos paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūros ir (ar) slaugos.

Kas gali gauti šią paslaugą?

Suaugę asmenys su negalia ir vaikai su negalia, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Kokia pagalba teikiama?

 • Apgyvendinimas,
 • bendravimas,
 • laisvalaikio organizavimas,
 • ugdymo organizavimas (vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia iki 21 m.),
 • maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną),
 • pagalba maitinantis arba asmens maitinimas,
 • kasdienių asmens higienos įgūdžių ugdymas, palaikymas  ir (ar) atkūrimas,
 • psichologinė, psichoterapinė pagalba,
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,
 • darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas,
 • transporto paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas.
 • esant poreikiui sveikatos priežiūros paslaugos,
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumą ir poreikius.

Kas organizuoja ir teikia paslaugą?

Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, sveikatos priežiūros specialistai, kiti specialistai.

Teikimo trukmė/dažnumas – Pagal poreikį, tačiau per metus negali viršyti 720 val.

Teikimo vieta: Asmens namuose, socialinių paslaugų įstaigoje (Naujoji g. 64, Alytus).

Kita informacija: Laikino atokvėpio paslaugos organizuojamos ir teikiamos individualiai, atsižvelgiant į kiekvieno asmens, kuris namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, ir į laikino atokvėpio paslaugos gavėjo poreikius.

Laikino atokvėpio paslaugą teikiantis specialistas laikino atokvėpio paslaugos teikimo metu turi užtikrinti asmeniui teikiamų socialinių ir kitų paslaugų nepertraukiamumą.

Kur kreiptis?

L.e. socialinio darbo organizatorė

Gintarė Lebedžienė

Naujoji g. 64, Alytus, II korpusas

Tel. 8 672 98105

El. p. g.lebedziene@aspc.lt