Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo centras.

Padaliniai - Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo centras.

Alytaus miesto socialinių paslaugų Neįgaliųjų dienos centras teikia socialines ir užimtumo paslaugas asmenims, kurie dėl amžiaus ar neįgalumo, negali pasirūpinti asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Centre įkurtos 29 vietos.

Kontaktai:

L.e. socialinio darbo organizatorė Nijolė Kosmačiauskienė

Naujoji g. 64, Alytus, II korpusas

8 315 71380, el.p. n.kosmaciauskiene@aspc.lt

Socialinė darbuotoja Gitana Zubravičienė

Naujoji g. 64, Alytus, II korpusas

8 672 98105  el.p. g.zubraviciene@aspc.lt