Darbo užmokestis

Administracinė informacija - Darbo užmokestis
Pareigų pavadinimas 2020 m. 2021 m. I ketvirtis
Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (nestskaičius mokesčių), Eur. Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (nestskaičius mokesčių), Eur.
         
Administracija 4 1607.94 4 1596.87
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis 15 1401.85 14 1307.46
Atvejo vadybininkas 5 1727.37 5 1595.10
Socialinis darbuotojas 2 1194.29 2 1200.06
Socialinio darbuotojo padėjėjas 50 921.39 ٭‎51 916.80
Socialinio darbuotojo padėjėjas Šeimos krizių centre 4 1066.44 4 1132.20
Specialistai 13 1041.40 14* 1097.70
Kitas personalas 4 619.19 3* 642.00

* Karantino laikotarpiu paskelbta dalinė prastova darbuotojams pagal DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punktą

  Informacija apie įstaigoje dirbančių darbuotojų darbo užmokestį skelbiama atsižvelgiant į LR vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.

Atnaujinta 2021.04.16

Įrašų archyvas