Darbo užmokestis

Administracinė informacija - Darbo užmokestis
Pareigų pavadinimas Etatų sąrašas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis darbuotojų skaičius
2023 m. 2022 m.
       
Administracija 5 2305.96 1746.00
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis 14.25 1999.26 1764.19
Atvejo vadybininkas 5.75 1964.91 1944.84
Socialinis darbuotojas 5 1715.86 1563.49
Individualios priežiūros darbuotojas 74.5 1346.55 1210.25
Socialinio darbo organizatorius 1.5 1525.01 1344.98
Specialistai 7.93 1765.15 1500.98
Kitas personalas 5 1029.87 1015.93

 

Informacija apie įstaigos dirbančiųjų darbuotojų darbo užmokestį skelbiama atsižvelgiant į  LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.

Atnaujinta 2024.02.14

Įrašų archyvas