Darbo užmokestis

Administracinė informacija - Darbo užmokestis
Pareigų pavadinimas 2021 m. 2022 m. IV ketvirtis
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (nestskaičius mokesčių), Eur. Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (nestskaičius mokesčių), Eur.
       
Administracija 1887.59 4 2235.95
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis 1422.61 15 1657.78
Atvejo vadybininkas 1614.97 6 1852.55
Socialinis darbuotojas 1321.16 4 1764.81
Individualios priežiūros darbuotojas 1006.47 67 1156.72
Socialinio darbo organizatorius 1084.8 2 1352.52
Individualios priežiūros darbuotojas Šeimos krizių centre 1512.73 4 1754.96
Specialistai 1351.67 11 1419.47
Kitas personalas 783.2 4 981.77

 

Informacija apie įstaigos dirbančiųjų darbuotojų darbo užmokestį skelbiama atsižvelgiant į  LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.

Atnaujinta 2023.01.18

Įrašų archyvas