Darbo užmokestis

Administracinė informacija - Darbo užmokestis
Pareigų pavadinimas 2021 m. 2022 m. I ketvirtis
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (nestskaičius mokesčių), Eur. Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (nestskaičius mokesčių), Eur.
Administracija 1887.59 5 2283.16
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis 1422.61 13 1820.75
Atvejo vadybininkas 1614.97 5 2181.56
Socialinis darbuotojas 1321.16 4 1304.24
Socialinio darbuotojo padėjėjas 1006.47 55 1185.89
Socialinio darbuotojo padėjėjas Šeimos krizių centre 1512.73 4 1368.21
Specialistai 1351.67 15 1451.96
Kitas personalas 783.2 4 954.95

Informacija apie įstaigos dirbančiųjų darbuotojų darbo užmokestį skelbiama atsižvelgiant į  LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.

Atnaujinta 2022.01.24

Įrašų archyvas