Darbo užmokestis

Administracinė informacija - Darbo užmokestis
Pareigų pavadinimas 2020 m. 2021 m. I ketvirtis 2021 m. II ketvirtis 2021 m. III ketvirtis
Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (nestskaičius mokesčių), Eur. Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (nestskaičius mokesčių), Eur. Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (nestskaičius mokesčių), Eur. Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (nestskaičius mokesčių), Eur.
Administracija 4 1607.94 4 1596.87 5 1797.05 5 1812.18
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis 15 1401.85 14 1307.46 15 1291.61 14 1389.52
Atvejo vadybininkas 5 1727.37 5 1595.10 5 1657.80 6 1693.63
Socialinis darbuotojas 2 1194.29 2 1200.06 2 1200.06 4 1204.22
Socialinio darbuotojo padėjėjas 50 921.39 ٭‎51 916.80 ٭‎53 899.32 57 904.96
Socialinio darbuotojo padėjėjas Šeimos krizių centre 4 1066.44 4 1132.20 4 1451.99 4 1474.26
Specialistai 13 1041.40 14* 1097.70 15* 1185.24 15 1301.11
Kitas personalas 4 619.19 3* 642.00 4* 730.36 4 879.61

* Karantino laikotarpiu paskelbta dalinė prastova darbuotojams pagal DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punktą

Informacija apie įstaigoje dirbančių darbuotojų darbo užmokestį skelbiama atsižvelgiant į LR vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.* Karantino laikotarpiu paskelbta dalinė prastova darbuotojams pagal DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punktą

Atnaujinta 2021.11.16

Įrašų archyvas