Vaikų dienos centras ,,Vaikystės vaivorykštė“

Padaliniai - Vaikų dienos centras ,,Vaikystės vaivorykštė“

,, Vaikystės vaivorykštė“ vaikų dienos centras teikia akredituotas dienos socialinės priežiūros paslaugas 6 – 18 metų amžiaus vaikams (ir jų šeimų nariams).

Vaikų dienos centro teikiamos paslaugos:

  • Konsultavimas, informavimas ir tarpininkavimas
  • Pagalba mokantis, pagalba pamokų ruošoje
  • Ugdomieji užsiėmimai
  • Higienos ir buitinių įgūdžių formavimas
  • Maitinimo organizavimas
  • Sociokultūrinė veikla ir laisvalaikio užimtumo organizavimas
  • Psichologo konsultacijos
  • Kitos paslaugos

Dienos centre yra kuriama erdvė, kurioje vaikas gali:

jaustis saugus, priimtas ir vertingas;
kurti ir turėti santykį su bendraamžiais ir suaugusiais;
stiprėti kaip asmuo (vertybės, atsakomybė, savarankiškumas);
išgyventi vaikystę ir draugystę;
mokytis būti grupėje ir tapti bendruomenės dalimi;
stiprinti savo mokymosi gebėjimus;
pažinti save, plėsti savo akiratį (kultūriniai renginiai ir pan.).

Kontaktai:

Socialinė darbuotoja darbui su šeimomis

Neringa Radzevičienė

Naujoji g. 64, Alytus II korpusas

Tel.nr.8 616 98153

El.p. n.radzeviciene@aspc.lt 

Individualios priežiūros darbuotoja

Karolina Kulikauskienė

Naujoji g. 64, Alytus II korpusas

Tel.nr.8 616 98153

El.p. k.kulikauskiene@aspc.lt

Individualios priežiūros darbuotoja

Indrė Pangonytė

Naujoji g. 64, Alytus II korpusas

Tel.nr.8 616 98153

El.p. i.pangonyte@aspc.lt