Veiklos sritys

Viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro:

  1. Veiklos sritys:

1.1. socialinė priežiūra:

1.1.1. pagalba į namus;

1.1.2. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

1.1.3. laikinas apnakvindinimas ;

1.1.4. intensyvi krizių įveikimo pagalba;

1.1.5. atvejo vadyba (nuo 2018-07-01).

1.2. socialinė globa:

1.2.1. dienos socialinė globa institucijoje;

1.2.2. dienos socialinė globa asmens namuose;

1.2.3. trumpalaikė socialinė globa.

Atnaujinta 2019.01.14

Įrašų archyvas