Socialinės globos padalinys

Padaliniai - Socialinės globos padalinys

Teikiamos paslaugos – dienos socialinė globa asmens namuose ir socialinė priežiūra (pagalba į namus).

Kas yra socialinė priežiūra (pagalba į namus)?

Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Kas gali gauti šią paslaugą?

 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Kokia pagalba teikiama?

 • Maitinimo organizavimas (jei maistą pristato tarnybos);
 • maisto produktų, buities priemonių nupirkimas, pristatymas;
 • pagalba ruošiant maistą;
 • pagalba buityje ir namų ruošoje;
 • palydėjimas į įvairias įstaigas;
 • kasdienė asmens higiena ir priežiūra;
 • kitos pagalbos organizavimas ligos paūmėjimo ar krizių atvejais;
 • kitos paslaugos, reikalingos siekiant asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose.

Kas organizuoja ir teikia paslaugą?

Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai.

Teikimo trukmė – iki 10 val. per savaitę.

Teikimo vieta – asmens namuose.

Kita informacija – Pagalbos į namus paslauga konkrečiam asmeniui, atsižvelgiant į jo poreikius, gali būti skirtinga. Visais atvejais pagalbos į namus paslaugą turi sudaryti ne mažiau nei 3 į šios paslaugos sudėtį įeinančios šiame papunktyje nurodytos paslaugos.

Kas yra dienos socialinė globa asmens namuose?

Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui jo namuose teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Paslaugos tikslas sudaryti palankias sąlygas asmeniui su negalia kuo ilgiau savarankiškai ir visavertiškai gyventi savo namuose, padėti jam integruotis į visuomenę, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje bei sudaryti galimybes šeimos nariams derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą.

Kas gali gauti šią paslaugą?

 • Vaikai su negalia;
 • suaugę asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys.

Kokia pagalba teikiama?

 • maitinimo organizavimas (jei maistą pristato tarnybos);
 • pagalba maitinantis, asmens maitinimas;
 • pagalba buityje ir namų ruošoje;
 • kasdienė asmens higiena ir priežiūra;
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
 • palydėjimas į įvairias įstaigas;
 • kitos paslaugos, reikalingos siekiant asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose.

Kas organizuoja ir teikia paslaugą?

Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, sveikatos priežiūros specialistai, kiti specialistai.

Teikimo trukmė/dažnumas:

 • iki 25 val. per savaitę asmens namuose,
 • iki 40 val. per savaitę asmens namuose asmeniui su negalia, kuriam nustatytas pirmojo arba antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
 • Išimtiniais atvejais, kai asmeniui, atsižvelgiant į individualius jo poreikius ir savarankiškumą (asmeniui, iš šeimos narių negaunančiam pagalbos ir (ar) priežiūros, vienam gyvenančiam asmeniui ir kt.), reikia ilgesnės trukmės paslaugos, gali būti skiriama iki 70 val. per savaitę trukmės dienos socialinės globos asmens namuose paslauga.

Paslaugų trukmė nustatoma individualiai vertinant poreikį, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, socialinį ir fizinį savarankiškumą, gyvenimo ir buities sąlygas bei šeimos narių galimybes padėti.

Teikimo vieta – asmens namuose.

Kur kreiptis?

Padalinio vedėja socialinėms paslaugoms 

Agnė Kuniejienė

Naujoji g. 64, Alytus, 1 kab.

Tel. 8 679 20790

El.paštas a.kuniejiene@aspc.lt