Direktoriaus įsakymai

Teisinė informacija

Nr.V-340 2021 m. lapkričio mėn. 24 d. – Įsakymas dėl Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbo su šeimomis tvarkos aprašo tvirtinimo.

Nr.V-317 2021 m. spalio 27 d. – Įsakymas dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro šeimos atvejo nagrinėjimo posėdžio tvarkos aprašo tvirtinimo.

Nr. V- 255 2021 m. rugpjūčio 31 d. – Įsakymas Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašas.

  Nr. V-314 2021 m. spalio 15 d. – Įsakymas Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema.

  V-325 2020m. lapkričio 12 d. – Dėl darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis dėl Covid-19 infekcijos prevencijos

  Nr. V- 32  2021 m. sausio 27 d. – Įsakymas Dėl VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V- 318 patvirtinto „VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro prevencinių priemonių naudojimo ir laikymosi covid-19 ligos grėsmės metu tvarko aprašo“ naujos redakcijos tvirtinimo 

  V-216 2020m. liepos 24 d. – vidaus darbo taisyklės

  V-67 2020 m. kovo 6 d. – Dėl nuotolinio darbo tvarkos aprašas 

  Informacija atnaujinta: 2021-11-29

  Įrašų archyvas