Direktoriaus įsakymai

Teisinė informacija

Nr. V-337 2022 m. gruodžio 9 d. – VšĮ alytaus miesto socialinių paslaugų centro laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo tvarkos aprašas

Nr. V-335 2022 m. gruodžio 8 d. – VšĮ miesto socialinių paslaugų centro asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo skyriaus veiklos organizavimo aprašas

Nr. V-334 2022m. gruodžio 22 d.  – VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialinės globos padalinio veiklos organizavimo aprašas

Nr.V-142 2022 m. birželio 1 d. – VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro vidaus darbo tvarkos taisyklės

Nr. V-307  2022 m. lapkričio 18 d.  – VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro  socialinių įgūdžių ugdymo palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

Nr. V-307  2022 m. lapkričio 18 d.  – VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro psichosocialinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Nr. V-307  2022 m. lapkričio 18 d.  – VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro intensyvios krizių įveikimo pagalbos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

Nr. V-277 2022 m. spalio 21 d. – Įsakymas dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro intervizijų tvarkos aprašo tvirtinimo

Nr. V- 32  2021 m. sausio 27 d. – Įsakymas Dėl VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V- 318 patvirtinto „VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro prevencinių priemonių naudojimo ir laikymosi covid-19 ligos grėsmės metu tvarko aprašo“ naujos redakcijos tvirtinimo 

  Nr.V-181 2021 m. birželio 28 d. – Įsakymas dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro dėl VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Socialinės globos padalinio vidaus dokumentų tvirtinimo

  Nr. V- 255 2021 m. rugpjūčio 31 d. – Įsakymas Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašas.

   Nr.V-256  2021 m. rugsėjo 2  d. – Įsakymas dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro akredituoto vaikų dienos centro „Vaikystės vaivorykštė“ veiklos organizavimo aprašo tvirtinimo

   Nr.V-317 2021 m. spalio 27 d. – Įsakymas dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro šeimos atvejo nagrinėjimo posėdžio tvarkos aprašo tvirtinimo.

     Nr.V-19/1 2023 m. sausio 16 d. – Įsakymas Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema.

     V-325 2020m. lapkričio 12 d. – Dėl darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis dėl Covid-19 infekcijos prevencijos

      Nr.V-340 2021 m. lapkričio mėn. 24 d. – Įsakymas dėl Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbo su šeimomis tvarkos aprašo tvirtinimo.

       V-67 2020 m. kovo 6 d. – Dėl nuotolinio darbo tvarkos aprašas 

       Informacija atnaujinta: 2023-01-02

       Įrašų archyvas