Direktoriaus įsakymai

Teisinė informacija

Nr. V-337 2022 m. gruodžio 9 d. – VšĮ alytaus miesto socialinių paslaugų centro laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo tvarkos aprašas

Nr. V-335 2022 m. gruodžio 8 d. – VšĮ miesto socialinių paslaugų centro asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo skyriaus veiklos organizavimo aprašas

Nr. V-334 2022m. gruodžio 22 d.  – VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialinės globos padalinio veiklos organizavimo aprašas

Nr.V-142 2022 m. birželio 1 d. – VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro vidaus darbo tvarkos taisyklės

Nr. V-307  2022 m. lapkričio 18 d.  – VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro  socialinių įgūdžių ugdymo palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

Nr. V-307  2022 m. lapkričio 18 d.  – VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro psichosocialinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Nr. V-307  2022 m. lapkričio 18 d.  – VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro intensyvios krizių įveikimo pagalbos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

Nr. V-277 2022 m. spalio 21 d. – Įsakymas dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro intervizijų tvarkos aprašo tvirtinimo

Nr. V- 32  2021 m. sausio 27 d. – Įsakymas Dėl VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V- 318 patvirtinto „VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro prevencinių priemonių naudojimo ir laikymosi covid-19 ligos grėsmės metu tvarko aprašo“ naujos redakcijos tvirtinimo 

  Nr.V-181 2021 m. birželio 28 d. – Įsakymas dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro dėl VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Socialinės globos padalinio vidaus dokumentų tvirtinimo

  Nr. V- 255 2021 m. rugpjūčio 31 d. – Įsakymas Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašas.

   Nr.V-256  2021 m. rugsėjo 2  d. – Įsakymas dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro akredituoto vaikų dienos centro „Vaikystės vaivorykštė“ veiklos organizavimo aprašo tvirtinimo

   Nr.V-317 2021 m. spalio 27 d. – Įsakymas dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro šeimos atvejo nagrinėjimo posėdžio tvarkos aprašo tvirtinimo.

     Nr. V-35 2023 m. vasario 9 d. – Įsakymas Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

     V-325 2020m. lapkričio 12 d. – Dėl darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis dėl Covid-19 infekcijos prevencijos

      Nr.V-340 2021 m. lapkričio mėn. 24 d. – Įsakymas dėl Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbo su šeimomis tvarkos aprašo tvirtinimo.

       V-67 2020 m. kovo 6 d. – Dėl nuotolinio darbo tvarkos aprašas 

       VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus Įsakymas  dėl VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos patvirtinimo  2022 m. lapkričio 18 d. Nr. V-306 (skiriu socialinę darbuotoją Vaidą Kazlauskienę atsakinga už smurto ir priekabiavimo prevenciją įstaigoje, visais kausimais galite kreiptis į tiesioginį asmenį tel. Nr. 8 672 98105 arba el.p. v.kazlauskiene@aspc.lt)

       Informacija atnaujinta: 2023-02-12

       Įrašų archyvas