Saugesnio interneto savaitė 2019

2019, vasario 11 | Naujienos

Vasario 4-9 dienas vaikų dienos centras jungėsi prie Saugesnio interneto savaitės 2019, kurios metu centrą lankantys vaikai dalyvavo diskusijose skirtose saugesniam internetui, žiūrėjo vaizdinę medžiagą šia tema.

Didelis dėmesys buvo skirtas patyčioms elektroninėje erdvėje, atpažinimui  bei būdams jų  išvengti.  Jaunimas aktyviai dirbo grupėse, kurdami ir pristatydami plakatus prieš patyčias elektroninėje erdvėje. Taip pat vaikai pristatė vaidybines elektroninių patyčių situacijas bei jų sprendimo būdus.

…O savaitė buvo baigiama apsikabinimu – BE PATYČIŲ!

Tokių renginių metu vaikams formuojamas teigiamas visuomenei priimtinas  elgesio modelis, skatinamas bendravimas, ugdoma savimonė.

VšĮ Alytaus socialinių paslaugų centro informacija