Virtuali Vaikų dienos centro „Vaikystės vaivorykštė“ lankytojų darbų paroda „Metų laikai“

Virtuali Vaikų dienos centro „Vaikystės vaivorykštė“ lankytojų darbų paroda „Metų laikai“

Virtuali Vaikų dienos centro „Vaikystės vaivorykštė“ lankytojų darbų paroda „Metų laikai“

Pristatome ilgai ruoštą Vaikų dienos centro lankytojų parodą „Metų laikai“. Paveikslai šiai parodai buvo pradėti dar vasarą, vėliau piešiami visą rudenį iki pat karantino pradžios, na, o užbaigė vaikai šiuos darbus jau savo namuose. Juose atsispindi visi keturi metų laikai: kiekvienas vaikas vaizdavo savo mėgstamą metų laiką taip, kaip jam atrodė, kad turėtų būti. Pagal planus šie darbeliai turėjo būti eksponuojami Alytaus miesto ir rajono bibliotekose, deja, epidemiologinė situacija neleido to padaryti. Visgi būtų nuodėmė tokius nuostabius darbus laikyti stalčiuose, tad šiandien kviečiame jais pasigrožėti bent jau virtualiai. O mes džiaugiamės savo vaikais, kurie tikrai įdėjo daug darbo, pastangų ir meilės į kiekvieną paveikslo potėpį. Pilna paroda galite pasigrožėti Vaikų dienos centro Facebook paskyroje „Aspc vaikų dienos centras“.

Atranka, socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis, pareigybei užimti

Atranka, socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis, pareigybei užimti

Atranka, socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis, pareigybei užimti

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia atranką laisvai, socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis, pareigybei užimti.
Neterminuota darbo sutartis, darbo krūvis 1 etatas.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,21 bazinės algos dydžio.
Atrankos būdas – pokalbis, pateiktų dokumentų analizė.

I. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Keliami kvalifikaciniai reikalavimai kandidatui į pareigas: asmuo, įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba asmuo, iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba asmuo, įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, jeigu jis dirbs su vaikais ir (arba) šeimomis.
2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės paramos ir paslaugų teikimą  ir socialines paslaugas (paramą) teikiančių įstaigų bei organizacijų tinklu Alytaus mieste, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą, vykdymą.
3. Sugebėti taikyti socialinio darbo metodus, išmanyti komandinio darbo metodus ir juos taikyti darbinėje veikloje.
4. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas.
5. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.

II. PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima socialinių paslaugų centre ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu.
7. Dirba socialinį darbą su vaiku ir šeima, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose.
8. Teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdyti tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka, organizuoti šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą ir kt.
9. Tarpininkauja šeimai dėl pagalbos priemonių (pvz., psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, specializuotos pagalbos centrų kompleksiškai teikiamos pagalbos), parengia šeimos narius kreiptis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas, kuriose šeima gali gauti pagalbą, nusiunčia ir, esant poreikiui, palydi į jas.
10.  Bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos šeimai efektyvumo, keičiasi informacija apie situaciją šeimoje su atvejo vadybininku, informuoja jį apie pokyčius šeimoje.
11. Teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių vaikui ir jo šeimai, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo.
12. Dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą  savivaldybėje.
13. Dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą (CV);
5. pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų kopijas.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu (Naujoji g. 64, Alytus) pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu info@aspc.lt nuoroda:  Dėl  laisvos socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis darbo vietos.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai priimami pirmadieniais—ketvirtadieniais 8.00—12.00 ir 12.45—17.00 val. , penktadieniais 8.00—12.00 ir 12.45—15.45 val.
Dokumentų priėmimo pabaiga 2021 m. sausio 28 d. 17.00 val. (14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos).
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio datą bus informuojami asmeniškai.
Kontaktinis tel. (8 315) 51 124, el. p. info@aspc.lt

Šventės baigėsi, bet gerumas tęsiasi ištisus metus

Šventės baigėsi, bet gerumas tęsiasi ištisus metus

Šventės baigėsi, bet gerumas tęsiasi ištisus metus

Socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis nuoširdžiai dėkoja savęs viešinti nenorėjusiai Alytaus miesto, įmonei už pagalbą sunkumų patiriančių šeimų vaikučiams. Tariame nuoširdų ačiū už rašomąjį stalą, lovytes ir vaikams taip reikalingą nešiojamąjį kompiuterį. Vienas gerai žinomas kunigas yra pasakęs ,,Geri darbai daromi tyliai, bet dėl to jie netampa mažiau prasmingi“. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras kviečia nepamiršti daryti gerus darbus šiuo sudėtingu mums laikotarpiu.

Paramos šeimai padalinio socialiniai darbuotojai

Mes žinome, kodėl esame laisvi

Mes žinome, kodėl esame laisvi

Mes žinome, kodėl esame laisvi

Sausio 13-oji yra svarbi kiekvienam lietuviui. Ir visai nesvarbu, kokio amžiaus esame: vieni šią dieną atsimename, kiti žinome tik iš vyresniųjų pasakojimų, tačiau šiandien visi esame laimingi, galėdami būti laisvi. Kiekvienais metais Alytaus miesto socialinių paslaugų centro lankytojai trumpam nurimdavo, uždegdavo žvakeles ir visi kartu tylos minute pagerbdavo tuos, kurie paaukojo savo gyvybes dėl laisvės. Šie metai kitokie. Dauguma žvakeles degė ne įstaigoje, bet savo namuose.  Vieni, minėdami šią dieną, namuose piešė piešinius, kūrė pasakojimus, kiti gamino trispalves želė. Esantys įstaigoje lankytojai kartu su darbuotojais žiūrėjo filmą apie sausio 13-osios įvykius. Tačiau kad ir kur bebūtumėm šiandien, mes esame vieningi, mes esame laisvi ir todėl laimingi. O štai taip laisvę mato Vaikų dienos centro „Vaikystės vaivorykštė“ lankytojai – kviečiame paskaityti vaikų mintis apie tai, kas jiems yra laisvė.

„Laisvė – kai tu nuo nieko nepriklausai, kai gali lauke žaisti su draugais.“ – Solvita, 11m.

„Laisvė – kai tavęs niekas neužpuola, kai gali normaliai būti namuose ir vaikščioti lauke ir gali laisvai kalbėti savo gimta kalba.“ Vytautas, 11m.

„Laisvė, tai atsakomybė, šiais metais laisvę paminėjau tikrai kitaip. Visada prisisegu simbolį – neužmirštuolę, kad pagerbčiau Lietuvą.“ – Karina, 10 m.

„Laisvė, tai būti nepriklausomam nuo kitų.“ – Emilis, 10 m.

„Laisvė yra keliauti po pasaulį. Aš gyvenau Jungtinėje karalystėje, dabar gyvenu Lietuvoje, bet kur begyvenčiau, esu lietuvis – čia mano namai.“ – Kristupas, 9 m.

„Laisvė – kai Rusija nevaldo Lietuvos.“ – Sandra, 8m.

„Laisvė yra, kai niekam ir nuo nieko nesi priklausomas, kad gali reikšti be baimės savo nuomonę.“ – Pijus, 8m.

„Laisvė, kai galima kur nori keliauti, kad neverčia daryti ko pats nenori.“ – Urtė, 10m.

„Laisvė, tai  galimybės kurių neriboja. Gyvenimas toks kokio nori tu, o ne kiti.“ – Perla, 10m.

„Laisvė yra tai, kad mes laisvi ir nepriklausomi. Ir kad užjaučiu tuos žmones, kurių artimieji mirė per karą.“ Eva, 13m.

„Laisvė man yra kada aš galiu eiti į lauką, galiu laisvai vaikščioti.“ – Rosita, 11m.

„Laisvė, kai mes niekam nepriklausome.“ – Dovydas, 10m.

Kviečiame centro bendruomenę

Kviečiame centro bendruomenę

Kviečiame centro bendruomenę

Sausio 13-osios rytą prisijunkime prie visuotinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir 8 val. dešimčiai minučių languose uždegdami vienybės ir atminimo žvakeles, pagerbkime Sausio 13-osios aukų atminimą.

Alytaus miesto savivaldybė informuoja, kad Atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-mečiui paminėti skirtų renginių programa yra čia https://bit.ly/3q9QdYM

Paramos šeimai padalinio darbas karantino laikotarpiu

Paramos šeimai padalinio darbas karantino laikotarpiu

Paramos šeimai padalinio darbas karantino laikotarpiu

Informuojame, kad Paramos šeimai padalinio veikla organizuojama:

Atvejo vadybos procesai  – vyksta tiesioginiu ir nuotoliniu būdu;

Socialinės paslaugos sunkumų patiriančioms šeimoms – teikiamos kontaktiniu ir nuotoliniu būdu;

,,Maisto banko“ daviniai nepasiturinčioms, socialines paslaugas gaunančioms šeimos, išduodami kiekvieną antradienį;

Drabužėliai ir kiti daiktai nepasiturinčių  šeimų vaikučiams dalijami trečiadieniais nuo 13.00-16.00;

Savipagalbos grupės ir mediacijos paslauga teikiama nuotoliniu būdu.