VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras skelbia konkursą laisvai socialinio darbo organizatoriaus pareigybei užimti

2019, 4 birželio | Naujienos

1. Įstaigos pavadinimas – VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras.
2. Pareigybės pavadinimas – Socialinio darbo organizatorius.
3. Darbo krūvis: 1 etatas.
4. Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
5. Kvalifikaciniai reikalavimai socialinio darbo organizatoriaus pareigybei užimti:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą aukštąjį koleginį (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) socialinio darbo išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinio darbo srityje;
5.3.išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius socialinę apsaugą, socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūrą, socialinio darbo metodus;
5.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.
6. Asmenys, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:
6.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
6.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
6.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
6.4. gyvenimo aprašymą (CV);
6.5. pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų kopijas.
7. Atrankos būdas – testas raštu, pateiktų dokumentų analizė.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu (Naujoji g. 64, Alytus) pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu info@aspc.lt su nuoroda: Dėl laisvos Socialinio darbo organizatoriaus darbo vietos. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai priimami pirmadieniais -ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val. , penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val.
Dokumentų priėmimo pabaiga 2019 m. birželio 18 d. 17.00 val. (14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną).
Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai.
Kontaktinis tel. (8 315) 51124, el. p. info@aspc.lt