Atvejo vadyba – iššūkiai ir realijos

2019, 9 rugpjūčio | Naujienos

2019-08-08 VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre vyko atvejo vadybininkų ir socialinių darbuotojų  susitikimas, kurio metu atvejo vadybininkė Inga Remeikienė pristatė Atvejo vadybos proceso veiklos metinę apžvalgą. Pranešimo metu buvo diskutuojama apie atvejo vadybos procese dalyvaujančių klientų, socialinių darbuotojų pastebėjimus, išsakytus lūkesčius.  Vyko aptarimas dėl atvejo vadybos proceso etapų, jų privalumų ir trūkumų,  kalbėta apie socialinių darbuotojų komandinio darbo ypatumus. Atvejo vadybininkai su socialiniais darbuotojai analizavo Pagalbos šeimai plano rengimo galimus pakeitimus, dalinosi patirtimi, pastebėjimais, buvo pristatyti atvejo vadybos proceso privalumai ir trūkumai įvertinus metinę darbo patirtį, pasidalinta patarimais, įžvalgomis. Dalyviai dalinosi patarimais ir galimybės dėl socialinio darbo su klientais efektyvinimo, kalbėta apie pagalbos priemones, jų taikymą, klientų gebėjimus ir motyvaciją naudotis teikiamomis pagalbos priemonėmis. Aptarta prevencinės pagalbos ir bendruomenėje teikiamų pagalbos priemonių pasiūla, galimybės. Pasidžiaugta „sėkmės“ atvejais, klientų pastangomis, aptarti veiksniai, kurie įtakojo teigiamus pokyčius šeimos funkcionavimui.