Socialinių paslaugų centras gavo tarptautinį socialinių paslaugų sertifikatą

Džiaugiamės kartu su jumis! Sveikiname VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centrą, įsiliejus į EQUASS Assurance kokybės sertifikatų įstaigų gretas! Augantis Europinį socialinių paslaugų kokybės standartą atitinkančių įstaigų skaičius Europoje ir Lietuvoje auga ir aukštai kelia paslaugų kokybės kartelę. Jūs esate šio paslaugų sektoriaus lyderiaujančių organizacijų gretose. Jūs esate naujo, kupino atradimų kelio sraute. Linkime sėkmės ir ryžto niekada nesustoti!“ Tokia žinutė 2020 m. pabaigoje atskriejo į VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centrą iš VšĮ Valakupių reabilitacijos centro, įgyvendinančio projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“.

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra Europos reabilitacijos platformos iniciatyva. EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros, skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų gavėjams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos.

Šio projekto  tikslas – gerinti Lietuvoje teikiamų socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras yra pagrindinis socialinių paslaugų teikėjas mieste, turintis keturis padalinius: Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo skyrių, Paramos šeimoms skyrių, vaikų dienos centrą „Vaikystės vaivorykštė“ ir Socialinės globos padalinį, kurio darbuotojų teikiamos paslaugos ir buvo sertifikuojamos.

Kai senyvas žmogus nebesugeba savimi pasirūpinti pats, rūpestis juo tampa kasdiene problema artimiesiems. Ne visi žino, kad gali sulaukti pagalbos – į namus atvykstančių lankomosios priežiūros darbuotojų. Kai reikia, jie ne tik nuperka maisto ir pagamina valgyti, išrašo vaistus, bet pamaitina, perrengia, nuprausia nesavarankiškus senjorus, teikia kitas paslaugas.  Paslaugos į namus poreikį nustato mūsų centre dirbantys socialiniai darbuotojai. Paslaugos miesto gyventojams neabejotinai yra reikalingos, nes nuolat susidaro asmenų, laukiančių paslaugų, eilė. Socialinės priežiūros/pagalbos paslaugas namuose gauna apie 30, o dienos socialinės globos – apie 60 miesto gyventojų.  Paslaugas teikia apie 40 socialinio darbuotojo padėjėjų.

Projekto EQUASS veiklos apėmė įstaigos projekto koordinatoriaus, vadovo, darbuotojų mokymus, dokumentų parengimą, darbuotojų ir paslaugų gavėjų/artimųjų  įtraukimą į paslaugos teikimo procesą. Projekto koordinatorė: direktorės pavaduotoja socialiniam darbui Asta Graužinienė, projekto vykdytojai Socialinės globos padalinio socialiniai. Projekto įgyvendinimas pradėtas 2019 metais.

Projektui parengta visas paketas dokumentų, reglamentuojančių įstaigos ir Socialinės globos padalinio veiklą. Projektas yra orientuotas į paslaugų gavėją ir jo įgalinimą:  ar, pradėjus gauti paslaugas, pagerėjo asmens gyvenimo kokybė; ar paslaugų gavėjas žino savo teises ir pareigas, ar sugeba pats sau išsikelti individualius tikslus? Teikiant paslaugą, vadovaujamasi šūkiu – „Nieko nedaryti be manęs“. Kitas tikslas, diegiant paslaugų kokybės sistemą, buvo pereiti nuo teikiančio paslaugą, kontroliuojančio socialinio darbuotojo vaidmens prie konsultanto, gebančio paslaugos gavėjus supažindinti su teikiama paslauga, jo teisėmis, pareigomis. Suprantama kalba paslaugos gavėjams perteikta informacija smarkiai prisidėjo prie jų ir įstaigos, ją atstovaujančių darbuotojų, santykių gerinimo. Tai – vienas akivaizdžiausių ir labiausiai džiuginančių pokyčių paslaugos teikimo procese. Diegimo procese socialinis darbuotojas tampa socialinių paslaugų organizacijos kokybės kultūros kūrimo bendraautoriumi, o paslaugų gavėjas, pagal savo savarankiškumo lygį, paslaugos teikimo proceso dalyviu. Paslauga teikiama komandiniu principu: vadovas, socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjai, psichologas, slaugytoja. Paslaugos įgauna naują kokybę, kai į jos teikimą įsijungia partneriai: VšĮ J.Kunčino bibliotekos Vidzgirio filialas, VšĮ „Tėviškės namai“, Maltos ordinas, VšĮ „Gerumo skraistė“.

Diegimo procese klausėme savęs: „Ar mes darom pažangą?“ ir  atradome tas sritis, kurias reikia tobulinti ir keisti. Projekto pradžioje, suvokus, kiek daug darbų teks nuveikti, buvo ir abejonių. Šiandien jau akivaizdus paslaugų į namus kokybės pokytis, o  socialiniai darbuotojai tapo laimėtojais.

Centre buvo atliktas vidaus auditas, kurio metu buvo įvertintas įstaigos atitikimas EQUASS kokybės standartui. 2020 spalio 12-13  d.  nepriklausomas ir kompetetingas auditorius atliko išorinį auditą. Dviejų dienų vizito metu išorės auditorius siekė nustatyti ar įstaiga vykdo ir  atitinka EQUASS kriterijus. Buvo peržiūrimi parengti dokumentai, bendraujama su darbuotojais, paslaugų gavėjais, steigėju, partneriais ir taip patikrinta, kaip pareiškėjas laikosi kriterijų ir kokių rezultatų pasiekė. Spalio 28 d. gautas tarptautinis EQUASS Assurance kokybės sertifikatas pagalbos  ir socialinės globos paslaugoms į namus.

EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui, kurio metu Centras yra įpareigotas kiekvienais metais pranešti apie veiklos efektyvumą, pažangą ir plėtrą. EQUASS sistemą ir jos veikimą prižiūri EQUASS apdovanojimų komitetas, tarptautinis įvairių Europos socialinio sektoriaus suinteresuotųjų šalių konsorciumas. EQUASS sertifikavimo kriterijus atitinkanti organizacija sertifikuojama trejiems metams. EQUASS sertifikuotos organizacijos yra įpareigotos kiekvienais metais pranešti apie veiklos efektyvumą, pažangą ir plėtrą. EQUASS sistemą ir jos veikimą prižiūri EQUASS apdovanojimų komitetas, tarptautinis įvairių Europos socialinio sektoriaus suinteresuotųjų šalių konsorciumas.

Įstaigos, įsidiegusios sistemą, atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Pokyčiams reikia laiko ir, svarbiausia, noro – mes esame tarp socialinių paslaugų įstaigų iš visos Lietuvos įrodžiusių, kad esame  pajėgūs atitikti europinių standartų keliamus reikalavimus teikiamų paslaugų kokybei.