Struktūra

PATVIRTINTA
VšĮ ,,Mūsų atgaiva“
Visuotinio dalininkų susirinkimo
2014 m. vasario 17  d. nutarimu Nr. VD-11

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO STRUKTŪRA