Pareigybių sąrašas

PATVIRTINTA    

     VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų

     centro Visuotinio dalininkų susirinkimo

     2014 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr.2   

 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

  

1. Direktorius.

2. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams.

3. Finansininkas.

4. Personalo vadovas-administratorius.

5. Padalinio vadovas ūkio reikalams.

6. Padalinio vadovas socialiniams reikalams.

7. Vyriausiasis socialinis darbuotojas.

8. Socialinis darbuotojas.

9. Socialinio darbuotojo padėjėjas.

10. Slaugytojas.

11. Užimtumo specialistas.

12. Psichologas.

13. Valytojas.

14. Vairuotojas.

15. Kiniziterapeutas.

16. Masažuotojas.

17. Ergoterapeutas.

 ­­­­­­­­­­­­­__________________________