Projektui „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ parengti ir patvirtinti dokumentai

VIEŠOJI  ĮSTAIGA ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

PROJEKTUI „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ parengti ir patvirtinti dokumentai

2020 m.
Alytus

1. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro kokybės politika.

2.VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro personalo samdymo ir išsaugojimo politika.

3.VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjų teisių chartija.

4. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro asmenų, prašymų skundų, pasiūlymų valdymo tvarka.

5. Paslaugų gavėjų namuose saugos ir sveikatos gerinimo priemonių planas 2019-2020 metams.

6. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Etikos kodeksas.

7.VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Etikos ir gerovės užtikrinimo politika.

8. VšĮ  Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialinės globos padalinio fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus namuose ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos aprašas.

9. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialinės atsakomybės veiklos.

10. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjų konfidencialumo, privatumo ir fizinės neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas.

11. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi tvarka.

12. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Socialinės globos padalinio paslaugų gavėjų įtraukimas į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą.

13. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Socialinės globos padalinio paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija.

14. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Socialinės globos padalinio  paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepciją.

15. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Socialinės globos padalinio paslaugų gavėjų įtraukimas į individualių pagalbos/ socialinės globos planų rengimą.

16. Individualaus dienos socialinės globos paslaugų namuose plano forma.

17. Individualaus  pagalbos į namus paslaugų plano forma.

18. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas;

19. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Socialinės globos padalinio  paslaugų gavėjų pasiūlymų dėl paslaugų tobulinimo  registravimo žurnalas;

20. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Socialinės globos padalinio  paslaugų gavėjų

paslaugų tęstinumo ir nutraukimo žurnalas.