Socialinių darbuotojų ir mokytojų vizitas Elke

2018, 25 gegužės

2018 m. gegužės 23-24 d. Alytaus socialinių paslaugų centro darbuotojai ir Alytaus miesto mokytojai lankėsi Elko mieste, kur sėmėsi naujų žinių darbe su socialinę riziką patiriančiais vaikais ir jaunuoliais. Projekto veiklos vyko vienoje iš Elko miesto mokyklų, kurioje dalyvius šiltai sutiko ne tik šios įstaigos darbuotojai ir mokiniai, bet ir Elko miesto meras Tomasz Andrukiewicz bei  švietimo ir socialinių reikalų vedėjos. Vizito metu projekto dalyviai stebėjo pamokas, diskutavo apie kalbų mokymosi naudą, aktyviai patys dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose: komandos formavime sporto rungtyse, teoriniuose mokymuose problemų sprendime, naujų ir inovatyvių mokymųsi metodų paieškose.

Apsilankiusiems didelį įspūdį paliko mokyklos erdvės ir jų pritaikymas įvairioms veikloms, nustebino kūno kultūrai skirtų priemonių gausa. Mokiniams sudarytos puikios sąlygos užsiimti įvairia sportine veikla. Mokykloje yra atskiros bokso, dziudo, aerobikos, šokių salės bei didelė sporto salė, kurioje įrengta laipiojimo siena, skirta alpinizmo propagavimui. Šios laipiojimo sienos sudėtingumą išbandė ir projekto dalyviai.

Projekto dalyviai vizito metu įgijo ne tik naujų žinių bei gebėjimų, bet ir turėjo galimybę pasigėrėti nuostabaus grožio Elko miestu.

Nuo šių metų kovo 1 dienos pradėtas įgyvendinti antrasis tarptautinis kartu su pasienio partneriais projektas, skirtas Alytaus ir Elko miestų bendruomenėms. Elko miesto savivaldybė ir Alytaus miesto socialinių paslaugų centras siekdami būti socialiai atsakingais įgyvendina naujas inovatyvias socialines iniciatyvas. Projekto partneriai kovoje su skurdu, socialine atskirtimi, patyčiomis mokyklose ir namuose, smurtu, siekia pagelbėti socialinės rizikos vaikams,  jaunuoliams, jų šeimoms. Būti bendruomenės užribyje, už kurio gyvena gerbiami ir protingi vaikai, dažnai nesuteikiama galimybė tiems, kurie gyvena kitaip. Kartu dirbant, mokantis, kuriant, susirandant naujų draugų ir leidžiant aktyviai laisvalaikį kitaip nei įprasta, abiejų pasienio savivaldybių vaikai atvers naują langą pokyčiams – jie visi drauge bus kūrybingi, atsakingi, save motyvuojantys tolimesniems mokslams, socialinei integracijai. Kalbų ir amato mokymasis atvers naujas galimybes pažeidžiamos grupės dalyviams. Įgyvendinant projektą tikslinės grupės dalyviai ne tik kartu mokysis anglų kalbos, dalyvaus vasaros stovykloje, bet taip pat įgis kalbėjimo ir komandos formavimo žinių, kurs pasienio angelus – vilties, pasitikėjimo ir svajonės simbolį. Pasienio projektas skirtas atverti naujas galimybes rizikos vaikams, jaunimui, jų šeimoms, taip pat ir mokytojams bei socialiniams darbuotojams.

Kviečiame socialinę atskirtį ir riziką patiriančias šeimas ir jų vaikus dalyvauti tematinėse keramikos pamokose: birželio 4 d. „Draugystės angelai“,  liepos 2 d. anspaudo skirto, Mindaugo karūnavimo dienai, gamyba, rugpjūčio 1 d. „Žolinių gėlės“, rugsėjo 10 d. „Rudens mozaika“ vaisių, daržovių lipdymas, spalio 8 d. „Rudens mozaika“ rudens lapų lipdymas, lapkričio 5 d. „Ramybės akimirka“ žvakelių gamyba, gruodžio 3 d. „Ir užgimė vilties angelas“. Į keramikos pamokas kviečiame registruoti iš anksto el. paštu: sonata.dumbliauskiene@alytus.lt

Sprendžiant socialines problemas visada turi būti komandinis darbas, todėl projektas „Atvertas langas į pasaulį Elko ir Alytaus vaikams“ yra puikus pavyzdys kaip pasiekti pasitikėjimo, pagarbos. Projekto trukmė 12 mėnesių. Projekto investicijų dalis, tenkanti Alytaus miesto socialinių paslaugų centrui 20744,85 eurai, toje sumoje Europos regioninės plėtros fondo skirta parama 17633,12 eurų.

Socialinės paramos skyriaus informacija