VŠĮ Socialinių paslaugų centras skelbia atranką laisvai Užimtumo specialisto vietai užimti

2024, 28 balandžio | Naujienos

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras skelbia atranką laisvai užimtumo specialisto darbo vietai užimti nuo 2024 m. gegužės 2 d. iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. (4 mėn.) pagal užimtumo didinimo programą. Darbo krūvis – 1 etatas. Darbo užmokestis -924 MMA.

Reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. Specialistas turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimas, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų ir profesinį meninės veiklos išsilavinimą; 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:  

Organizuoja paslaugų gavėjų užimtumą atsižvelgiant į amžių, negalią, polinkius  gebėjimus.

 1. Rengia savo srities darbinių meninių įgūdžių užimtumo veiklos planus juos taiko dirbant individualiai ir grupėse su įstaigos paslaugų gavėjais.
 2. Vykdo paslaugų gavėjų įgūdžių, gebėjimų vertinimą, stebi pokyčius kartu su socialiniais darbuotojais ir individualios priežiūros darbuotojais, fiksuoja juos raštu paslaugų gavėjų asmens bylose.
 3. Informuoja tiesioginį vadovą apie pasikeitusią paslaugų gavėjo socialinę situaciją ir poreikius.
 4. Skleidžia patirtį apie įstaigos veiklą visuomenei, organizuoja darbų parodas, eksponuoja darbus renginiuose, šventėse. Aktyviai dalyvauja organizuojant arba ruošiantis konkursams, mugėms. Dalyvauja meninėse programose, šventėse, išvykose.
 5. Populiarina centro veiklą, rašant straipsnius į periodinius leidinius, centro bei Alytaus miesto savivaldybės internetinius tinklapius.
 6. Rengia projektus.
 7. Darbo patalpose palaiko tvarką ir švarą, užtikrina įstaigos lankytojų saugumą.
 8. Vykdo kitus tiesioginio vadovo pavedimus.

Pretendentas privalo pateikti: 

 1. asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus (šių dokumentų kopijas);
 2. gyvenimo aprašymą.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus informuoti asmeniškai.

Dokumentai priimami iki 2024 m. birželio 30 d. Pretendentas gali pateikti dokumentus tiesiogiai į VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro raštinę, Naujoji g. 64, Alytus, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu info@aspc.lt.
Išsamią informaciją apie atranką teikia personalo specialistė Joalita Antanevičienė tel. Nr. +370 315 51118