VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras skelbia konkursą laisvai personalo specialisto pareigybei užimti

2020, 20 sausio | Naujienos

  1. Įstaigos pavadinimas – VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747.
  2. Pareigybės pavadinimas – Personalo specialistas.
  3. Darbo krūvis: 1 etatas.
  4. Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
  5. Kvalifikaciniai reikalavimai personalo specialisto pareigybei užimti:

5.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės, vadybos ar  verslo administravimo krypties išsilavinimą.

5.2.turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje;

5.3. gebėti vadovautis Vietos savivaldos,  Viešųjų įstaigų, Viešojo administravimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais, Darbo kodeksu;

5.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

  1. Asmenys, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

6.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
6.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
6.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

6.4.  gyvenimo aprašymą (CV);

6.5. užpildytą pretendento anketą;

6.6. pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų kopijas.

  1. Atrankos būdas – testas raštu, pateiktų dokumentų analizė.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu (Naujoji g. 64, Alytus) pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu l.barvainiene@aspc.lt nuoroda:  Dėl  laisvos Personalo specialisto darbo vietos. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami pirmadieniais -ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val. , penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val.

Dokumentų priėmimo pabaiga 2020 m.  sausio 31 d. 15.45 val. (14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos).

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai.

Kontaktinis tel. (8 315) 51124, el. p. info@aspc.lt