VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, skelbia atranką laisvai socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybei užimti

2020, 26 gegužės | Naujienos

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia atranką laisvai socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybei užimti.
Terminuota darbo sutartis, darbo krūvis 1 etatas.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,80 bazinės algos dydžio.
Atrankos būdas – pokalbis, pateiktų dokumentų analizė.

I. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą ir socialinio darbuotojo padėjėjo ar slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ar būti baigęs socialinio darbo studijų programą, ar Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka būti baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus.
2. Būti išklausęs skubios pagalbos, maisto įmonių higienos ir socialinių paslaugų higienos įgūdžių mokymų programas.
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės paramos ir paslaugų teikimą, ir socialines paslaugas (paramą) teikiančių įstaigų bei organizacijų tinklu Alytaus mieste.
4. Sugebėti taikyti socialinio darbo metodus, išmanyti komandinio darbo metodus ir juos taikyti darbinėje veikloje.
5. Gebėti dirbti su socialinės atskirties asmenimis.

II. PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. paslaugų gavėjams teikia informavimo, asmeninės higienos ir priežiūros (skalbimo, lyginimo paslaugas ir pan.), maitinimo organizavimo (padėti nusipirkti maisto produktų ir ruošti maistą) paslaugas;
6.2. padeda savarankiškai tvarkytis namų ruošoje, padeda apsipirkti ir susimokėti mokesčius, planuoti ir atlikti namų ruošos darbus;
6.3. padeda naudotis buitiniais prietaisais bei priemonėmis ir pan.
7. Padeda paslaugų gavėjams išsaugoti arba atgauti ir palaikyti fizines, psichines funkcijas bei spręsti socialines problemas.
8. Teikia kokybiškas socialines paslaugas suaugusiems ir vaikams su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir šeimoms, turinčioms socialinių problemų, asmens namuose.
9. Vertina visus klientus vienodai ir teikia jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės, įsitikinimų ar pažiūrų.
10. Kuria bendradarbiavimo su klientu santykius, į jo socialinių problemų sprendimą įtraukia jį patį, jo šeimą, bendruomenę.
11.Teikiant paslaugas, bendradarbiauja su pirminės sveikatos priežiūros specialistais, nevyriausybinių organizacijų ar religinių bendruomenių ir kitų institucijų atstovais.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą (CV);
5. pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų kopijas.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu (Naujoji g. 64, Alytus) pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu a.cepule@aspc.lt nuoroda: Dėl laisvos socialinio darbuotojo padėjėjo darbo vietos.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai priimami pirmadieniais—ketvirtadieniais 8.00—12.00 ir 12.45—17.00 val. , penktadieniais 8.00—12.00 ir 12.45—15.45 val.
Dokumentų priėmimo pabaiga 2020 m. birželio 9 d. 17.00 val. (14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos).
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie atrankos datą bus informuojami asmeniškai.
Kontaktinis tel. (8 315) 51 124, el. p. info@aspc.lt