Sveikinimai Genoverai 90-ojo jubiliejaus proga

2022, 5 gruodžio | Naujienos

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro paslaugų gavėja Genovera Bozienė švenčia 90-metų jubiliejų. Genovera puikiai nusiteikusi pasitiko svečius, l. e. globos padalinio vedėjos pareigas Neringą Bartulevičienę, socialinę darbuotoją Dovilę Matukonienę.

Centro direktorė Eglė Teresevičienė palinkėjo gražių ir prasmingų akimirkų, artimųjų apsuptyje, geros sveikatos ir Dievo palaimos.