Šeimos krizių centre teikiama akredituota intensyvi krizių įveikimo pagalba

2022, 13 lapkričio | Naujienos

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Šeimos krizių centre socialinės paslaugos teikiamos socialinę riziką pariantiems vaikams ir jų šeimoms, vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kitiems tos šeimos vaikams kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą; smurtą patyrusiems asmenims, jų vaikams.

Šeimos krizių centre teikiamos šios socialinės paslaugos:
Bendrosios socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo)

Specialiosios socialinės paslaugos:
laikinas apnakvindinimas (iki 7 parų). Paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atsotvavimas, nakvynės suteikimas, higienos paslaugų organizavimas, buitinių palsaugų organizavimas, darbinių įgūdžių ugdymas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, apsaugos organizavimas esant poreikiui, sveikatos priežiūros organizavimas.
– intensyvi krizių įveikimo pagalba socialinių paslaugų įstaigoje (pagal laikinosios priežiūros socialinių paslaugų įstaigoje terminą iki 12 mėnesių). Paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, psichologinė pagalba, laikinas apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara ir tvarka, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), savipagalbos grupės, esant būtinybei aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, esant poreikiui sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, darbo įgūdžių ugdymas. 

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro šeimos krizių centre vyksta visapusiškas veikla: bendruomenė drauge švenčia šventes, dalyvauja įvairiuose renginiuose, sportinio ir edukacinio pobūdžio užsiėmimuose. Į šeimos krizių centrą atvyksta svečiai, vyksta bendradarbiavimas. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro šeimos krizių centre, kuriama jauki namų atmosfera, veikia savipagalbos grupės.