Profesinė šventė Alytaus miesto socialinių paslaugų centre

2021, 28 rugsėjo | Naujienos

„Jūs sąmoningai renkatės eiti ten, kur niekas neina, ir padedate tiems, kam to reikia labiausiai“

 Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda 

Truputis istorijos faktų, susijusių su socialinio darbuotojo diena:

– Lietuvoje socialinio darbo pradžia 1990-ieji – tuomet šalyje pradėjo lankytis pirmieji tokio pobūdžio darbo atstovai iš užsienio. Jie dalijosi patirtimi, mokė, konsultavo ir skatino neapleisti tų žmonių, kuriems profesionali bei laiku suteikta pagalba yra kelias į naują prasmingesnį ir tobulesnį jų gyvenimą. Socialinio darbo sąvoka oficialiai pripažinta 1992 m. Tuomet Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą ir dėl socialinės apsaugos specialistų rengimo šalies mokymosi įstaigose, o 1995 m. profesija socialinis darbuotojas buvo įtraukta į Lietuvos Respublikos profesijų registrą.

– Manoma, kad socialinio darbo pradininkas buvo pamokslininkas iš Prancūzijos, šv. Vincentas Paulietis. Dar XVI a. Prancūzijoje gyveno kunigas, kuris skatino visus žmones daryti gerus darbus ir kūnui, ir sielai, vėliau jis pramintas šventuoju. Šv. Vincentas Paulietis skatino žmones vadovautis krikščioniškosios pagalbos kitam tiesomis.

– Lietuvoje socialinių darbuotojų diena rugsėjo 27-ąją minima nuo 2004 metų.

– Šiuo metu Lietuvoje dirba daugiau nei 13 650 socialinių paslaugų srities darbuotojų socialinėse, sveikatos priežiūros, švietimo įstaigose, teisėsaugos institucijose ir kitur.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre socialinio darbuotojo diena kasmet švenčiama vis naujai, vis kitaip, o šiemet šventė įgavo ir darbinį charakterį, vyko iš anksto ir ne vieną dieną. Buvo nuspręsta, kad socialinio darbuotojo dieną galima ne tik švęsti, bet ir pasigilinti į savo profesijos subtilybes. Juolab, kad įstaiga tikrai turi kuo pasigirti. Įstaigos teikiamų paslaugų apimtys nuolat didėja, pradedamos teikti naujos paslaugos. Šiuo metu centre teikiamos tokios paslaugos:

–          dienos socialinės priežiūra (pagalba) paslaugų gavėjo namuose;

–          dienos socialinės globa paslaugų gavėjo  namuose;

–          dienos socialinės globa institucijoje;

–          dienos socialinės globos institucijoje (parduodamos);

–          laikino atokvėpio paslauga;

–          trumpalaikio pobūdžio specialiosios socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos paslaugos;

–          šeimos krizių centre šeimų apgyvendinimas (ir vaiko laikinoji priežiūra);

–          socialinės paslaugos šeimoms;

–          atvejo vadyba;

–          akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra;

–          transporto paslauga;

–          asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymas;

–          asmeninė pagalba asmeniui su negalia.

Socialinių paslaugų sektoriuje kokybė yra vienas iš svarbiausių kriterijų įstaigai gyvuoti. Alytaus miesto socialinių paslaugų centro bendruomenė nuolatos tobulina teikiamų socialinių paslaugų kokybę. Vertinama darbuotojų pastangos, asmeninė atsakomybė, novatoriškos idėjos, komandinis darbas, atsižvelgiama į darbo patirtį. Labai svarbi kokybės išraiška yra darbuotojų pasitenkinimas darbu, paslaugų gavėjų pasitenkinimas gaunamomis paslaugomis ir matomas rezultatas. Įstaigoje laikomasi nuostatos, kad būtina nuolat vertinti ir įsivertinti teikiamų paslaugų kokybę. Socialinių paslaugų kokybę ir jos reikšmingumą pirmiausia vertina paslaugų gavėjai. Savo teikiamas paslaugas,  pagal konkrečius kriterijus, vertina ir  patys socialiniai darbuotojai, partneriai bei paslaugos koordinatoriai. Suteikus bendruomenės nariui kokybišką paslaugą užtikrinama žmogaus gerovė, padedama asmenims ir visai bendruomenei būti savarankiškiems ir mažiau priklausomiems, ir atkurti asmens, šeimos gyvenimo kokybę, kad jie sėkmingai funkcionuotų visuomenėje.

Pasitikdami socialinio darbuotojo dieną, centro socialiniai darbuotojai dalyvavo vidiniuose mokymuose, nagrinėjo sudėtingus darbinius  atvejus  ir dalijosi lankytų mokymų medžiaga, susipažino su kitų padalinių veikla.

Nuo 2019 metų VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras kartu su  VšĮ Valakupių reabilitacijos centru pradėjo projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ įgyvendinimą įstaigoje. Siekdamas užtikrinti socialinių paslaugų kokybę bei nuolatinį jų tobulinimą ir gerinimą, EQUASS Assurance kokybės sistemos įdiegimui buvo pasirinkta centro teikiamas priežiūros/pagalbos ir socialinės globos asmens namuose paslaugos. Todėl būtinybe tapo nuolat rinkti informaciją apie paslaugų gavėjų pasitenkinimą jiems teikiamomis paslaugomis. Tai būtina įstaigos vystymosi strategijai, socialinių paslaugų paklausos užtikrinimui, konkurencingumui. 2020 m. Socialinės globos padalinyje teikiamoms paslaugoms suteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas, kuris galios 3 metus,

„Nieko apie mane be manęs“ – tokiu principu dabar centre teikiamos socialinės paslaugos. Paslaugų gavėjai, jų artimieji įtraukiami į paslaugų planavimą teikimą ir vertinimą, o darbuotojai įtraukiami į sprendimų priėmimą, išklausomą jų nuomonė, priimami pasiūlymai. Tai yra palaikanti įstaigos kultūra. EQUASS kokybės sistemos principai 2021 m. pradėti taikyti visuose padaliniuose ir skyriuose. Įstaiga lygiuojasi į pažangiausius reikalavimus socialiniam darbui.

Socialinių paslaugų centre vyko padalinių ir skyrių vadovų susirinkimas, kurio metu buvo pristatyta padalinių ir skyrių veiklos rezultatai, aptartos veiklos aktualijos.  Susirinkimo metu pranešimus skaitė ir veiklos rezultatų suvestinę už 2020 metus pristatė: Paramos šeimai padalinio vedėja Jurgita Gurskienė; Socialinės globos padalinio vedėja Agnė Kuniejienė, Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo skyriaus  socialinio darbuotojo padėjėja Renata Bucevičienė. Pristatymai buvo iliustruojami lentelėmis, diagramomis.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Asta Graužinienė pristatė VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro vaikų dienos centro „Vaikystės vaivorykštė“, akredituoto nuo 2021-01-02 veiklą: akreditacijai parengtus dokumentus, vaikų dienos centro darbuotojų komandai I ir II pusmečiams suformuotas užduotis,  vaikų dienos centro 2021 m. veiklos planą. A. Graužinienė informavo susirinkimo dalyvius apie vaikų dienos centro I pusmečio veiklos rezultatus. Taip pat ji pristatė  ir centre teikiamos laikino atokvėpio paslaugos teikimo tvarkos aprašą.

Susirinkimo dalyvės džiaugėsi, kad pirmą kartą sužinojo tiek informacijos apie kitų padalinių veiklą, galėjo įsigilinti į kolegų darbo ypatumus, pasitarti dėl iškilusių problemų.

Visuose padaliniuose vyko vidiniai mokymai, kuriuos vedė direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Asta Graužinienė:

– Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo skyriaus darbuotojai dalyvavo vidiniuose mokymuose „Įgalinimas socialiniame darbe“;

– Paramos šeimai padalinio darbuotojoms vidinių mokymų metu, buvo pristatyta EQUASS kokybės sistemos principai ir aptartos jų taikymo galimybės šiame padalinyje;

– Socialinės globos  padalinyje vyko intervizijos socialinio darbuotojo padėjėjoms. Intervizija – konsultavimo(si) metodas, kai darbuotojai tarpusavyje aptaria ir analizuoja atvejus, orientuodamiesi į sudėtingus, emociškai sunkius, neišspręstus atvejus.

Visuose padaliniuose direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Asta Graužinienė pristatė  Socialinių paslaugų srities darbuotojų ir socialinių paslaugų įstaigų vadovų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašą, kurio nauja redakcija įsigalioja nuo 2021-10-01.

Taip, besimokant, besigilinant į sudėtingus darbinius atvejus priartėjo ir profesinė šventė. Alytaus miesto socialinių paslaugų centre jau seniai nebuvo tokios gražios šventės, skirtos pagerbti socialiniams darbuotojams. Šventės iniciatorė ir organizatorė įstaigos direktorė Eglė Teresevičienė.

Džiaugsmingas šventės laukimas prasidėjo jau penktadienį. Mūsų aktų salė šventei puošėsi lyg nuotaka ir pirmadienį tiesiog pribloškė savo grožiu. Pati šventė socialinių paslaugų centre prasidėjo rugsėjo 27 dieną. Jau anksti rytą centre pasirodė Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis su savo pavaduotoja Jurgita Šukevičiene. Su jauduliu į salę rinkosi socialiniai darbuotojai. Meras, socialinio darbuotojo dienos proga,  tarė sveikinimo žodį, įteikė padėkas Jolitai Urbanskienei, Laimai Katukevičienei, Vitui Gradickui ir Algiui Kedui. Su miesto vadovais vyko nuoširdi diskusija, apie spręstinas problemas. Miesto vadovai nustebino: atvežė dovanų ne tik sveikuolišką rinkinį darbuotojams pavaišinti, bet ir dovanojo muzikinį kūrinį.

10 valandą į salę buvo kviečiami Paramos šeimai padalinio, Šeimos krizių, vaikų ir Neįgaliųjų dienos centrų, Bendrojo skyriaus, socialiniai darbuotojai. Šventę labai nuoširdžiai vedė ir staigmenas dovanojo direktorė Eglė Teresevičienė. Ne vieno širdį suvirpino gražūs ir nuoširdūs direktorės žodžiai, skirti socialiniams darbuotojams. Po to ji pakvietė į sceną Alytaus jaunimo centro pedagoges Aldoną Ramanauskaitę ir Raimondą Remeikienę, kurios dovanojo socialiniams darbuotojams dainas. Direktorė įteikė padėkas ir simbolinius angelus labiausiai nusipelniusiems įstaigos darbuotojams: Kristinai Petkevičienei, Ingai Rakauskienei, Daivai Juškevičienei, Virginijai Balčiuvienei. Netrūko ir jautrių akimirkų: Aldona Ramanauskaitė netikėtai buvo pasveikinta su gimtadieniu, direktorės balsas virptelėjo įteikiant padėkos angelą Bendrojo skyriaus vedėjai Daivai Juškevičienei, be galo daug prisidėjusiai rengiant šventes, grąžinant centrą ir jo aplinką. Taip pat netikėtai pasveikinti atvyko seimo nario Roberto Šarknicko patarėja Dovilė Šinkariukienė. O po to kiekvieno salėje sėdinčio darbuotojo rankose pražydo baltos gėlės. Į vadovų rankas „nusileido“ ypatingi tortai su centro simboliu ir visi buvo pakviesti arbatos puodeliui savo padalinyje.

16 valandą į savo šventę rinkosi Socialinės globos padalinio darbuotojos. Visą dieną jos teikė paslaugas gavėjams ir šventei liko tik vakaras. Vėl skambėjo direktorės pagarbūs žodžiai savo darbuotojoms. Koncertą dovanojo Birutės Eišmontienės vadovaujamas pagyvenusių žmonių ansamblis. Direktorės padėkos įteiktos socialinėms darbuotojoms Ritai Barysaitei ir Natalliai Sakavichus Valfram. Čia irgi buvo netikėtumų: B.Eišmontienės ansamblis netikėtai sugiedojo „Ilgiausių metų“ užimtumo specialistui Kęstučiui Šlekiui, kuris tądien šventė gimtadienį. Pasveikinti atvyko seimo pirmininkės pavaduotojas Paulius Saudargas. Į darbuotojų rankas biro baltos gėlės, o padalinio vedėjos Agnės Kuniejienės rankose  atsirado ypatingas ir didelis tortas, nes ir darbuotojų šiame padalinyje apie  40. Skanaujant tortą buvo aptariamos įvairios darbinės aktualijos ir graži šventė.

Šventė visiems paliko neišdildomus įspūdžius.  Dėkojame direktorei Eglei Tersevičienei už gražų norą dovanoti džiaugsmą kitiems.

Mieli VšĮ Alytaus miesto socialinių centro socialiniai darbuotojai, linkime nepavargti kasdienybės rūpesčiuose ir toliau dalintis tuo, ką turite geriausio ir gražiausio. Linkime išsaugoti žmogiškumą, gerumą bei nuoširdumą ir dovanoti šias vertybes siekiantiems įveikti gyvenimo sunkumus.

Už visą kitiems suteiktą gėrį ir džiaugsmą lai būna Jums atlyginta asmenine laime ir sėkme!