Paslaugų gavėjų tėvų ir globėjų susirinkimas

2023, 14 balandžio | Naujienos

Š.m. balandžio 12 d. trečiadienį 17.30 val. VšĮ Alytaus miesto socialinio paslaugų centre buvo surengtas Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo skyriaus paslaugų gavėjų tėvų ir globėjų susirinkimas su skyriaus darbuotojais.

Tėvams ir globėjams buvo pristatyta 2022 m. Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo skyriaus veiklos ataskaita. 2022 m. dienos užimtumo skyriuje įvyko 8 šventės, 28 rytmečiai-popietės. Buvo suorganizuotos 8 išvykos, 22 skyriaus lankytojų darbų parodos, 10 edukacijų, mugių ir minėjimų.

Paslaugų gavėjų tėvams ir globėjams suteikta informacija apie užimtumo skyriaus lankytojų dalyvavimą keramikos, tekstilės, vilnos vėlimo, pirografijos, siūlų ir kaiščių meno (STING ART), meno, muzikos ir teatro, sporto bei plaukimo baseine užsiėmimuose, galimybe gauti masažo paslaugą, naudotis multisensoriniu kabinetu.

Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo skyriuje organizuoti valstybinių švenčių minėjimai, Trijų Karalių ir Šv. Valentino šventės, Užgavėnės, Kaziuko mugė, Melagio-juokų diena, Velykinis rytmetis, Šv. Onos, Žolinių, Lietuvos socialinių darbuotojų dienos šventės, Kalėdų rytmetis.

Organizuotos dienos užimtumo skyriaus lankytojų įvairių darbų parodos Alytaus miesto socialinių paslaugų centre, J. Kunčino bibliotekos filialuose, Alytaus Jaunimo centre, Alytaus miesto mokyklose, surengta virtuali keramikos darbų paroda.

Surengtos išvykos į Alytaus miesto sodą, A. Matučio muziejų, Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejų, Audiovizualinių menų centrą, Alytaus miesto lėlių teatrą, Hailendų parką, respublikinė muzikinė-kūrybinė stovykla Druskininkuose, paslaugų gavėjų ir jų tėvų/globėjų kelionė į Lenkiją, Vygrių vienuolyną ir bažnyčią.

Tėvai ir globėjai džiaugėsi Alytaus miesto socialinių paslaugų centro teikiamomis paslaugomis, galimybe paslaugų gavėjams turėti saugų, turiningą ir įvairų užimtumą, kad užtikrinamas saugus susiekimas su įstaiga. Todėl tėvai ir globėjai turi galimybę pilnavertiškai dalyvauti kasdieniame gyvenime ir darbinėje veikloje.

Išklausyta tėvų ir globėjų nuomonė bei pageidavimai. Nutarta ir toliau glaudžiai bendradarbiauti tarpusavyje, susitarta dėl informacijos teikimo paslaugų gavėjų tėvams (globėjams) individualiu būdu, patogia forma (telefonu, elektroniniu paštu ar komunikuojant gyvai).

Paslaugų gavėjų tėvai (globėjai) gavo informaciją apie vykusias veiklas, dalyvavimo aktyvumą jose, pasiektus rezultatus, turėjo galimybę pasigrožėti paslaugų gavėjų atliktį meninių darbų paroda. Pakalbėta ir apie ateities planus, numatomas veiklas, edukacijas bei bendras išvykas.