Kviečiame siūlyti kandidatus į darbo tarybos narius

2023, 20 balandžio | Naujienos

Gerbiami įstaigos darbuotojai,
Kviečiame iki 2023 m. gegužės mėn.  8 d. siūlyti kandidatus į darbo tarybos narius.

Svarbi informacija dėl kandidatų į Darbo tarybos narius,  siūlymų teikimo:

  • Kiekvienas darbuotojas, įstaigoje nepertraukiamai dirbantis ne mažiau kaip tris mėnesius, gali siūlyti po vieną kandidatą (Darbo kodekso 171 straipsnio 1 ir 5 punktai);
  • Darbo tarybos rinkimų komisijai turi būti pateikiamas rašytinis kandidato į darbo tarybos narius siūlymas ir sutikimas būti renkamam darbo tarybos nariu (dėl siūlymų ir sutikimų kreiptis į savo padalinio vadovą, o užpildytus siūlymus ir sutikimus pristatyti Darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkui į 203 kab. registracijai);
  • Kandidatais į darbo tarybos narius gali būti darbuotojai, kurie įstaigoje nepertraukiamai dirba ilgiau kaip šešis mėnesius, išskyrus rinkimų komisijos narius (Darbo kodekso 170 straipsnio 2 punktas, 171 straipsnio 5 punktas).

Darbo tarybos rinkimų komisija:

Komisijos pirmininkė – administratorė Tatjana Dzenajavičienė

Nariai:

Bendrojo skyriaus vadovė Daiva Juškevičienė

Buhalterė Laima Barvainienė

Atvejo vadybininkė Ilona Kislienė