Komandinis darbas – mūsų prioritetas

2021, 2 balandžio | Naujienos

Alytaus miesto socialinių paslaugų centras (Naujoji g. 64) tai įstaiga, kuri savo erdvėse ir darbuotojų širdyse kaupia žmogišką rūpestį, gerumą, empatiją, norą padėti žmogui. Tad ir norisi rašyti, plačiai viešinti įstaigos veiklą, kad miesto gyventojai, ištikus bėdai, rastų kelią pas mus ir gautų pagalbą.
Iš kažkur atklysta mintis: gėlės namuose turi būti gražios arba jų visai nebereikia, o teikiamos paslaugos kokybiškos arba jokių. Šiandien pradedame pasakojimą apie darbuotojus, kurie teikia paslaugas netiesiogiai, nes kokybiška paslauga tai nėra vienalytė visuma: ji susideda iš daugelio žmonių darbo.
Dažniausiai rašoma apie socialinės srities darbuotojus, nes jie yra ryšyje sui paslaugos gavėjais. O šį kartą norisi parašyti apie tuos, kurie prie paslaugos prisideda tyliai. Jų darbas lyg ir nematomas, bet be šių darbuotojų sunku būtų įsivaizduoti įstaigos veiklą.
Kiekvieną rytą darbuotojus takai-takeliai atveda į darbą. Visiems darbuotojams lyg ir savaime aišku, kad takai ateinantiems bus švarūs: sniegas nukastas ir lapai sugrėbti, žolė nupjauta. Paprastas darbas berods, bet kai jis, aplinkos tvarkytojo A. Kedo, daromas su meile: atrodo, kad be Algio rankų, kažkas centro gyvenime užstrigtų. Algis nesibodi ateiti po darbo, kai visi jau būna išsiskirstę ir tyloje apeina savo valdas.
Apie gėles užsiminta ne veltui: jų pačiame centre ir aplink yra daug ir jos, prižiūrimos su meile, tarpste-tarpsta. To įrodymas – 2016 ir 2020 metais įstaiga gavo Alytaus miesto savivaldybės mero padėkas už gražiausiai tvarkomą aplinką įstaigų kategorijoje. Be galo svarbus šis įvertinimas visai įstaigai, bet ypač Bendrojo skyriaus vedėjai Daivai Juškevičienei ir darbuotojams Algiui Kedu, Birutei Gustaitienei, Aldonai Žygienei, Vitui Gradickui, Jonui Pašukoniui. Kai įstaiga gauna tokį apdovanojimą jau antrą kartą, suvoki, kiek darbo įdeda Algis, Birutė ir Aldona, kad žydėtų, vešėtų gėlynai, aplinka trauktų akį.
Pačiame centre irgi kuriama jauki, namams artima aplinka: švaru, šviesu, jauku, nes per centrą tyliai keliauja dvi moterys su valytojos vežimėliais ir po savęs palieka švarą. Tai yra tie žmonės, kurie prie paslaugos kokybės prisideda savo tyliu ir sąžiningu darbu.
Na o rytas centre prasideda taip: gatve rieda mūsų mėlynasis autobusiukas: į centrą keliauja Neįgaliųjų dienos centro lankytojai, o prie vairo mūsų nepakeičiamas vairuotojas Vitas Gradickas. Kai šis žmogus prie vairo: visi žino – nepavėluosim ir atveš saugiai.
Praėjusių metų vasario mėnesį Alytaus miesto socialinių paslaugų centras žmones su negalia pakvietė naudotis transporto paslaugomis. Užimtumo tarnyba, Techninės pagalbos centras, poliklinika, ligoninė, odontologo kabinetas, savivaldybė ar Alytaus miesto teatras – tai vietos, į kurias praėjusiais metais dažniausiai vyko pavėžėjimo paslauga pasinaudoję, negalią turintys alytiškiai: žmonės su negalia transporto paslaugomis naudojosi labai atsakingai ir tikslingai. Parėjusiais metais kalbinta Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Sonata Asadauskienė sakė: „Žmonės su negalia džiaugėsi, kad pavėžėjimo paslauga suteikia jiems galimybę būti savarankiškais ir nepriklausomais nuo artimųjų. Darbuotojai išgirdo daug gerų žodžių“. Asmenys, besinaudojantys šia paslauga, pageidavo paslaugos su lydinčiu asmeniu. Todėl V.Gradickas ne tik paslaugų gavėjus atveža į centrą, vakarop juos parveža, bet ir kartu su ūkvedžiu J. Pašukoniu išmoko naudotis mobiliuoju laiptų kopikliu, išklausė įžanginius mokymus socialinio darbuotojo padėjėjams, tad šiandien Alytaus miesto socialinių paslaugų centre užtikrinama labai kokybiška pavėžėjimo paslauga miesto gyventojams su negalia.
Centre paslaugų gavėjai gauna kompleksines paslaugas: siekiama, kad kiekvienam būtų užtikrinta visokeriopa pagalba. Tad dar vieną galimybę žmogui, gaunančiam paslaugas pas mus, suteikia „Maisto banku“, labdaros ir paramos fondo filialas Kaune, kuris skiria maisto paramą nepasiturinčiais žmonėmis besirūpinančioms organizacijoms. Alytaus socialinių paslaugų centras yra šios paramos gavėjas. Prekybos tinklas „Iki“ jau ilgą laiką bendradarbiauja su „Maisto banku“ ir organizacijai nuolat tiekia paramą maistu“, o mūsų vairuotojas V. Gradickas kiekvieną savaitę keliauja į Alytaus miesto „Iki“ ir tai, ką parveža, yra Bendrojo skyriaus darbuotojų surūšiuojama ir patenka ant labiausiai vargstančių paslaugų gavėjų stalo. Tad ir čia neapsieinama be „tyliųjų darbininkų“ rankų. Vieną kartą per mėnesį vykstama į „Maisto banko“ Kauno filialą. Smagu, kai žmogus atranda savo darbą, o darbas žmogų: Vitas gali ir centre padirbėti, ir pavežti neįgalų žmogų, ir naujus baldus darbuotojai kabinete sutverti.
Na o dabar apie šio, tyliai dirbančio, „choro dirigentus“. Centro direktorė Eglė Teresevičienė – kaip gyvas upeliukas, pilnas naujų idėjų, norų, kad centre viskas būtų gražiau, geriau, o teikiamos paslaugos kokybiškesnės, didėtų jų įvairovė. Graži centro aplinka ir puikios, pritaikytos patalpos – tai jos nuopelnas. O direktorės dešinioji ranka, Bendrojo skyriaus vedėja D. Juškevičienė ir jos komanda – visada šalia, nes idėjas reikia ne tik suplanuoti, bet ir įgyvendinti.
Teikiant kokybiškas paslaugas nėra nei vieno nesvarbaus darbuotojo.