Mažos vertės pirkimai 2014 m. -2015 m.

INFORMACIJA APIE  MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS UŽ 2014 M. SAUSIO MĖNESĮ Eil. Nr. Pirkimo   objektas Pirkimo būdas ir   jo pasirinkimo priežastys Laimėjusio   dalyvio pavadinimas Pirkimo   sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti   subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus (jegu žinoma) Pirkimo sutarties   kaina 1 Darbuotojų   profilaktinis sveikatos pasitikrinimas ASPC   SVPT          … Tęskite Mažos vertės pirkimai 2014 m. -2015 m. skaitymą