Mažos vertės pirkimai 2014 m. -2015 m.

INFORMACIJA APIE  MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS UŽ 2014 M. SAUSIO MĖNESĮ

Eil. Nr. Pirkimo   objektas Pirkimo būdas ir   jo pasirinkimo priežastys Laimėjusio   dalyvio pavadinimas Pirkimo   sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti   subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus (jegu žinoma) Pirkimo sutarties   kaina
1 Darbuotojų   profilaktinis sveikatos pasitikrinimas ASPC   SVPT          XX skirsnio 166.1 punktu,   XV skirsnio 110.4 punktu VšĮ   Alytaus poliklinika 107,52
2 Kadastrinio   tyrinėjimo paslaugos ASPC   SVPT          XX skirsnio 166.1 punktu,   XV skirsnio 110.4 punktu Valstybinė   įmonė Registrų centras 73
3 Darbuotojų   mokymas ASPC   SVPT          XX skirsnio 166.1 punktu,   XV skirsnio 110.4 punktu UAB,,Žinių   centras” 199
4 Pašto   ženklai ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 ir 137.30   punktais AB   ,,Lietuvos paštas” 51,75
5 Apskaitos,   audito ir mokesčių aktualijos ASPC   SVPT          XX skirsnio 166.1 punktu   , XV skirsnio 110.6 punktu AB   ,,Lietuvos paštas” 296,99
6 Sveikatos   priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už padarytą žalą privalomasis   draudimas ASPC  SVPT      I skirsnio   7.13 punktu, XVII   skirsnio 135 punktu AAS,,Gjensidige   Baltic” Lietuvos filialas 250

INFORMACIJA APIE  MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS UŽ 2014 M. VASARIO MĖNESĮ

Eil. Nr. Pirkimo   objektas Pirkimo būdas ir   jo pasirinkimo priežastys Laimėjusio   dalyvio pavadinimas Pirkimo   sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti   subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus (jegu žinoma) Pirkimo sutarties   kaina
1 Antivirusinės   programos paketas 2 metams ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Auksa” 1225
2 Darbuotojų   mokymo paslaugos ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.12 papunkčiu UAB,,SDG” 100
3 Medikamentų   pirkimas ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB   ,,Nemuno vaistinė” 12,44
4 Buhalterinės  programos įrangos atnaujinimas ir   papildymas ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Aistis   ir Ko” 290,4
5 Prekės   rankdarbiams ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Laivira” 28
6 Notarų   paslaugos ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu Alytaus   miesto 4-asis notarų biuras 354

INFORMACIJA APIE  MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS UŽ 2014 M. KOVO MĖNESĮ

Eil. Nr. Pirkimo   objektas Pirkimo būdas ir   jo pasirinkimo priežastys Laimėjusio   dalyvio pavadinimas Pirkimo   sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti   subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus (jegu žinoma) Pirkimo sutarties   kaina
1 FORD MONDEO   draudimas ASPC   VPT   XVII skirsnio 131,135 punktais,   VIII skirsnio 74 punkto 74.1 papunkčiu ,,BTA Insurance   Company” SE filialas Lietuvoje 900
2 Padangos   automobiliui ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu Lipeikio   įmonė ,,Egzotika” 1056
3 Gėlės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.18 papunkčiu S.Sakalauskaitės   ind.v 50
4 Maisto   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.20 papunkčiu UAB,,Maxima” 101,05
5 Maisto   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.20 papunkčiu UAB,,Maxima” 117,6
6 Higienos   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Maxima” 99,84
7 Buities   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Maxima” 94,19
8 Kanceliarinės   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Alvydo   verslas” 201,32
9 Prekės   rankdarbiams ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Alytaus   prekyba” 70,68
10 Higienos   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Maxima” 43,85
11 Antspaudų   spaudai ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,ALT   reklama” 59
12 Fiksuotas   ryšys ir interneto prieiga ASPC   SVPT    XVII skirsnio 131, 135 p. ir   VIII skirsnio 77 punktu UAB,,TEO   LT” 15   511,68
13 Apsaugos   paslaugos ASPC   SVPT    XVII skirsnio 131, 135 p. ir   VIII skirsnio 74 punkto 74.1 papunkčiu UAB,,G4S   Lietuva” 4660,92
14 Maitinimo   paslaugos ASPC   SVPT    XVII skirsnio 131, 135 p. ir   VIII skirsnio 77 punktu UAB,,Alvintra” 11 383,20

INFORMACIJA APIE  MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS UŽ 2014 M. BALANDŽIO MĖNESĮ

Eil. Nr. Pirkimo   objektas Pirkimo būdas ir   jo pasirinkimo priežastys Laimėjusio   dalyvio pavadinimas Pirkimo sutarties   įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus,   subtiekėjus ar subteikėjus (jegu žinoma) Pirkimo sutarties   kaina
1 Maisto prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.20 papunkčiu UAB,,Maxima” 92,88
2 Higienos   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Savas   kalnas” 168
3 Pašto   ženklai ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.30 papunkčiu AB   ,,Lietuvos paštas” 248
4 Rėmeliai ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Liteurofoto” 42
5 Kadastrinio   tyrinėjimo paslaugos ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu Valstybinė   įmonė Registrų centras 16
6 Straipsnio   paslaugos pirkimas ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Alytaus   naujienos” 1210
7 Medikamentų   pirkimas ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB   ,,Nemuno vaistinė” 24,26
8 Judrusis   ryšys ASPC   SVPT    II skirsnio   20 punktu, XVII skirsnio 135 punktu UAB,,Tele2″ 0
9 Maisto   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.20 papunkčiu UAB,,Maxima” 271,84
10 Maisto   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.20 papunkčiu UAB,,Maxima” 108,81

INFORMACIJA APIE  MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS UŽ 2014 M. GEGUŽĖS MĖNESĮ

Eil. Nr. Pirkimo   objektas Pirkimo būdas ir   jo pasirinkimo priežastys Laimėjusio   dalyvio pavadinimas Pirkimo sutarties   įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus,   subtiekėjus ar subteikėjus (jegu žinoma) Pirkimo sutarties   kaina
1 Tentai ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,ALT   reklama” 120
2 Kanceliarinės   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Alvydo   verslas” 450
3 Darbuotojų   profilaktinis sveikatos pasitikrinimas ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu VšĮ   Alytaus poliklinika 117,6
4 Fotografijos   paslaugos ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu Tarptautinės   policijos asocialcijos Lietuvos skyriaus Alytaus poskyris 80
5 Profesinės   rizikos vertinimas ir organizavimas ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Darbų   saugos konsultacijos” 950
6 Maisto prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Maxima” 207,02
7 Buities   prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Maxima” 133,99
8 Maisto prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.20 papunkčiu UAB,,Maxima” 233,4
9 Darbuotojų   profesinės kvalifikacijos kėlimui mokymo paslaugos ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.12 papunkčiu Šiaulių   valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas 3024
10 Buities   prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Lankava” 147,23
11 Higienos   prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Savas   kalnas” 249,4
12 Gesintuvų patikra, pildymas ir   techninis aptarnavimas ASPC SVPT XVII skirsnio 135   p.,136 p.,  ir 137 punkto 137.31   papunkčiu MB,,IKSA” 1219,68
13 Liftų ir   keltuvų techninės priežiūros ir remonto paslaugos ASPC SVPT XVII   skirsnio 135 p.,136 p.,  ir 137 punkto   137.31 papunkčiu UAB,,Kilfas” 6534
14 Medikamentų   pirkimas ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB   ,,Nemuno vaistinė” 11,04
15 Valikliai,   poliravimo, vaškavimo priemonės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Deimena” 1354,41
16 Pastatų   draudimas ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu, VIII skirsnio 74 punkto 74.1 papunkčiu AB   ,,Lietuvos draudimas” 1076
17  Elektroninio sąvado prenumerata ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.4 papunkčiu UAB   ,,E-Z WAY” 204,49
18 Domenas ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Interneto   vizija” 36,3

INFORMACIJA APIE  MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS UŽ 2014 M. BIRŽELIO MĖNESĮ

Eil. Nr. Pirkimo   objektas Pirkimo būdas ir   jo pasirinkimo priežastys Laimėjusio   dalyvio pavadinimas Pirkimo sutarties   įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus,   subtiekėjus ar subteikėjus (jegu žinoma) Pirkimo sutarties   kaina
1 Internetinės   svetainės talpinimas serveryje ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Interneto   vizija” 435,6
2 Mobilieji   telefonai ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,TELKO LT” 2386
3 Valikliai,   poliravimo, vaškavimo priemonės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Deimena” 254,46
4 Sodinukai ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu Ūkininkas   Algimantas Žemaitis 293,64
5 Maisto prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Maxima” 66,6
6 Ūkinės   prekės (mano daržas) ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Lankava” 1199,56
7 Ūkinės   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Lankava” 85,46
8 Skulptūrų   parko lankymas ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu A.Česnulio   personalinė įmonė 137
9 Muziejaus   ,,Girios aidas”  lankymas ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu VĮ   Druskininkų miškų urėdija 65
10 Transporto paslaugos ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.22 papunkčiu UAB,,Kautra” 400
11 Ūkinės   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Lankava” 198
12 Higienos   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu  UAB ,,Savas kalnas” 98
13 Higienos   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Maxima” 102
14 Buities   prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Maxima” 199,11
15 Kanceliarinės   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Alvydo   verslas” 206,64
16 Ūkinės   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Lankava” 94,25
17 Medikamentų   pirkimas ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB   ,,Nemuno vaistinė” 99,46
18 Buitiniai   prietaisai ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu P-vė   ElektroMarkt Alytus” 300
19 Edukacinis   mokomasis užsiėmimas ,,Pasibičiuliaukim” ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu Jūratė   Biesevičienė 265
20 Maisto   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.20 papunkčiu UAB,,Maxima” 200
21 Kanceliarinės   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Alvydo   verslas” 532,11
22 Užimtumo   priemonės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Alytaus   prekyba” 8,12
23 Užimtumo   priemonės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Alytaus   prekyba” 122,4
24 Užimtumo priemonės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Suvena” 298,69

INFORMACIJA APIE  MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS UŽ 2014 M. LIEPOS MĖNESĮ

Eil. Nr. Pirkimo   objektas Pirkimo būdas ir   jo pasirinkimo priežastys Laimėjusio   dalyvio pavadinimas Pirkimo sutarties   įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus,   subtiekėjus ar subteikėjus (jegu žinoma) Pirkimo sutarties   kaina
1 Ūkinės   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Lankava” 72,76
2 Laikraščių   prenumerata ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.4 papunkčiu UAB,,Verslo   žinios” 308,56
3 Išvyka   į Panarą ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu Pilnų   namų bendruomenė 323
4 Transporto paslaugos ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.22 papunkčiu UAB,,Kautra” 400
5 Gėlės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.18 papunkčiu Donatas Cipkus 100
6 Telefono   aksesuarai ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,PCD   Group” 135,98
7 Darbuotojų   mokymo paslaugos ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.12 papunkčiu VšĮ   Viešųjų pirkimų tarnyba 270
8 Ūkio   prekės (atsargines dalys) ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Lankava” 49,53
9 Statybinės   medžiagos ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Lankava” 506,8
10 Kanceliarinės   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Alvydo   verslas” 100
11 Kanceliarinės   prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Remedija” 32
12 Higienos   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Savas   kalnas” 37,2
13 Higienos   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Savas   kalnas” 37,2

INFORMACIJA APIE  MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS UŽ 2014 M. RUGPJŪTČIO MĖNESĮ

Eil. Nr. Pirkimo   objektas Pirkimo būdas ir   jo pasirinkimo priežastys Laimėjusio   dalyvio pavadinimas Pirkimo sutarties   įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus,   subtiekėjus ar subteikėjus (jegu žinoma) Pirkimo sutarties   kaina
1 Dokumentacijos   rengimo paslaugos ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu VšĮ,   Viešųjų pirkimų agentūra 250
2 Darbuotojų   mokymai pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.12 papunkčiu UAB,,Lukonas” 56
3 Kanceliarinės   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Alvydo   verslas” 200
4 Higienos prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Maxima” 166,78
5 Spynos,   elementai ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Lankava” 65,1
6 Pramoginės   paslaugos ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Vilkokšnio   vingis” 325
7 Marškinėliai ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,ALT   reklama” 450
8 Gėlės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.18 papunkčiu Donatas Cipkus 55
9 Maisto prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.20 papunkčiu UAB,,Maxima” 800
10 Dekoravimo   popierius ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB ,,Alvydo   verslas” 81,59
11 Meno   reikmenys ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Minideko” 218,41

INFORMACIJA APIE  MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS UŽ 2014 M.  RUGSĖJO MĖNESĮ

Eil. Nr. Pirkimo   objektas Pirkimo būdas ir   jo pasirinkimo priežastys Laimėjusio   dalyvio pavadinimas Pirkimo sutarties   įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus,   subtiekėjus ar subteikėjus (jegu žinoma) Pirkimo sutarties   kaina
1 Statybinės   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Lankava” 23,77
2 Darbuotojų   profilaktinis sveikatos pasitikrinimas ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu VšĮ   Alytaus poliklinika 378
3 Higienos   prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Savas   kalnas” 116,17
4 Sporto   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Alytaus   prekyba” 647,2
5 Foto   nuotraukų gaminimo paslaugos ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB   ,,Foto nona” 43,4
6 Maisto prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.20 papunkčiu UAB,,Maxima” 208,46
7 Maisto prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.20 papunkčiu UAB,,Maxima” 577
8 Maisto prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.20 papunkčiu UAB,,Maxima” 91,54
9 Maisto prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.20 papunkčiu UAB,,Maxima” 282,5
10 Kanceliarinės   prekės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Alvydo   verslas” 200
11 Buities   prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB   ,,Lankava” 12,25
12 Higienos   prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB   ,,Lietlieta” 49,37
13 Sporto   prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Alytaus   prekyba”118 352,8
14 Gėlės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.18 papunkčiu Donatas Cipkus 50
15 Darbuotojų   mokymo paslaugos ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.12 papunkčiu VšĮ   Viešųjų pirkimų tarnyba 288
16 Dokumentacijos   rengimo paslaugos ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.12 papunkčiu VšĮ   Viešųjų pirkimų tarnyba 100
17 Gėlės ASPC   SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137   punkto 137.18 papunkčiu Donatas Cipkus 30

INFORMACIJA APIE  MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS UŽ 2014 M. SPALIO MĖNESĮ

Eil. Nr. Pirkimo objektas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo priežastys Laimėjusio dalyvio pavadinimas Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus (jegu žinoma) Pirkimo sutarties kaina

1

Buities prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Alytaus prekyba”

51,48

2

Medikamentų pirkimas ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB ,,Nemuno vaistinė”

9,8

3

Buities prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Maxima”

184,68

4

Higienos prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Lietlieta”

137,96

5

Buities prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Lankava”

53,24

6

Darbuotojų mokymo paslaugos ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.12 papunkčiu UAB,,Lukonas”

550

7

Statybinės medžiagos ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Lankava”

100,54

8

Kanceliarinės prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Alvydo verslas”

111,46

9

Vandens tyrimai ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

34,8

10

Kanceliarinės prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Alvydo verslas”

348,52

11

Patatų remonto ir priežiūros paslaugos ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Santermita”

758,88

12

Buities prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Lankava”

1194,42

13

Higienos prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB ,,Savas kalnas”

137,2

14

Maisto prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB ,,Maxima”

162,8

15

Maisto prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB ,,Maxima”

370,71

16

Buities prekės ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB ,,Maxima”

129,29

INFORMACIJA APIE  MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS UŽ 2014 M. LAPKRIČIO MĖNESĮ

Eil. Nr. Pirkimo objektas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo priežastys Laimėjusio dalyvio pavadinimas Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus (jegu žinoma) Pirkimo sutarties kaina Kita informacija

1

Higienos prekės

ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Lietlieta”

126,76

2

Kanceliarinės prekės

ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Alvydo verslas”

300

3

Darbuotojų mokymai

ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB,,SDG”

320

4

Kanceliarinės prekės

ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Alvydo verslas”

129,69

5

Higienos prekės

ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Lietlieta”

150

6

Nuotraukos

ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Skaitmeninis amžius”

38,13

7

Maisto prekės

ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB ,,Maxima”

300

8

Maisto prekės

ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB ,,Maxima”

231,86

9

Gėlių puokštė

ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.18 papunkčiu Donatas Cipkus

30

10

Vienkartiniai indai

ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB ,,Maxima”

32,76

11

Maisto prekės

ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB ,,Maxima”

173,11

12

Buities prekės

ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB,,Lietlieta”

271,78

13

Buities prekės

ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB ,,Lankava”

170,42

14

Automobilinės padangos

ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB ,,Alytaus melga”

1912

15

Darbuotojų mokymai

ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu VšĮ Marijampolės kolegija

96

16

Buities prekės

ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu

UAB,,Savas kalnas”

14,5

17

Buities prekės

ASPC SVPT    I skirsnio   7.13 punktu, XVII skirsnio 135 p. ir 137 punkto 137.31 papunkčiu UAB ,,Maxima”

85,71

 

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

Paslaugų pirkimas

(Darbai, paslaugos, prekės)

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, 302591747
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Naujoji g. 64, LT-62384, Alytus
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (jei taikoma): Socialinės priežiūros padalinio vadovė Rūta Žvaliauskaitė, (8 315) 51118, 8 698 09 775, el.p. r.zvaliauskaite@aspc.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Administracinio pastato inžinerinių sistemų techninės priežiūros paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): Paslaugos
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Apklausa
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: VšĮ AMSPC SVP taisyklių XI skirsnio 79 punkto 79.1.4.2. papunkčiu

                     

 

 

 

INFORMACIJA APIE  MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS UŽ 2014 M. GRUODŽIO MĖNESĮ

Eil. Nr. Pirkimo objektas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo priežastys Laimėjusio dalyvio pavadinimas Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus (jegu žinoma) Pirkimo sutarties kaina Kita informacija

1

Kalėdinė kojinė ASPC SVPT    XII skirsnio  90 punkto 90.1 papunkčiu UAB ,,Maxima”

89

2

Telefono priedai ASPC SVPT    XII skirsnio  90 punkto 90.1 papunkčiu UAB ,,Spainetos prekybos sistema”

59

3

Automobilio draudimas (Kasko) ASPC SVPT    XII skirsnio  90 punkto 90.1 papunkčiu ,,BTA Insurance Company” SE filialas Lietuvoje

850

4

Automobilio draudimas ASPC SVPT    XII skirsnio  90 punkto 90.1 papunkčiu ,,BTA Insurance Company” SE filialas Lietuvoje

150

5

Turto draudimas ASPC SVPT    XII skirsnio  90 punkto 90.1 papunkčiu AAS,,Gjensidige baltic” Lietuvos filialas

421,24

6

Maisto prekės ASPC SVPT    XII skirsnio  90 punkto 90.1 papunkčiu UAB ,,Maxima”

84,94

7

Higienos prekės ASPC SVPT    XII skirsnio  90 punkto 90.1 papunkčiu UAB ,,Maxima”

240,27

8

Maisto prekės ASPC SVPT    XII skirsnio  90 punkto 90.1 papunkčiu UAB ,,Maxima”

326,89

9

Straipsnio laikraštyje spausdinimas ASPC SVPT    XII skirsnio  90 punkto 90.1 papunkčiu UAB ,,Alytaus naujienos”

1500

 

 

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

Paslaugų pirkimas

(Darbai, paslaugos, prekės)

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, 302591747
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Naujoji g. 64, LT-62384, Alytus
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (jei taikoma): Socialinės priežiūros padalinio vadovė Rūta Žvaliauskaitė, (8 315) 51118, 8 698 09 775, el.p. r.zvaliauskaite@aspc.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris (jei taikoma): Nr. 210373:1
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Administracinio pastato inžinerinių sistemų techninės priežiūros paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:  
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): paslaugos
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):  
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Santermita“, LT360436610
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (su/be PVM): Su PVM 14 865 Eur
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Mažiausia kaina
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus:  

                     

INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ

Paslaugos pirkimas

(Darbai, paslaugos, prekės)

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, 302591747
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Naujoji g. 64, LT-62384, Alytus
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (jei taikoma): Socialinės priežiūros padalinio vadovė Rūta Žvaliauskaitė, (8 315) 51118, 8 698 09 775, el.p. r.zvaliauskaite@aspc.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris (jei taikoma): Nr. 210373:1
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Administracinio pastato inžinerinių sistemų techninės priežiūros paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:  
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (darbai, paslaugos, prekės): paslaugos
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):  
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB,,Santermita“, LT360436610
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (eurais  arba kita valiuta) (su/be PVM): Su PVM 14 865 Eur
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus: