1,2 % parama

Instrukcija pildant rankiniu būdu

Instrukcija pildant rankiniu būdu

  • 1: Asmens kodas. Tai Jūsų asmens kodas. Asmens kodas susideda iš 11 skaitmenų.
  • 2: Telefonas. Tai Jūsų kontaktinis telefono numeris.
  • 3V: Vardas. Tai Jūsų Vardas.
  • 3P: Pavardė. Tai Tai Jūsų Pavardė.
  • 4:  Adresas. Tai Jūsų adresas.
  • 5: Pasirinkite 2019 metus. Tai mokestinis laikotarpis. Dalis nuo Jūsų 2019 m. 1.2 proc. GPM bus pervesta Alytaus miesto socialinių paslaugų centrui remti.
  • 6S: Pažymėkite šį laukelį varnele. Tai rodo, kad Jūs suteiki teisę organizacijai Alytaus miesto socialinių paslaugų centrui gauti Jūsų skirtą paramą.

  • E1: Pasirinkite – 2. Tai žymi, kad pajamų mokesčio dalį pageidaujate skirti būtent įstaigai  „Alytaus miesto socialinių paslaugų centrui“ .

  • E2: Į kopijuokite – 302591747. Tai yra organizacijos „Alytaus miesto socialinių paslaugų centras“ kodas.

  • E3: Į kopijuokite – VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS. Įstaigos pavadinimas.

  • E4: Įrašykite – 1,2. Tai parodo, kurią dalį savo pajamų mokesčio skiriate organizacijai Alytaus miesto socialinių paslaugų centrui remti.

  • E5: Įrašykite 2023 m. Tai nurodo, kad Jums nepakeitus nuomonės dėl mokesčio skyrimo, iki 2023 m. savo 1,2% gyventojų pajamų mokesčio skirsite organizacijai Alytaus miesto socialinių paslaugų centrui remti.

  Formą būtina pildyti lietuviškomis raidėmis. 

  PAVYZDYS

  Išsiųskite šią formą iki
  liepos 1d.

   

  Ačiū Jums už Jūsų Gerumą!!!