Teisinė informacija

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro veikla:

• LR Socialinių paslaugų įstatymas
• Socialinių paslaugų katalogas
• Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas.
• Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas
• Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika
• Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikaciniai reikalavimai, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašai
• Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas
• Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Atvejo vadybos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141.
• Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. A1-150 „ Dėl labiausiai nepasiturinčių asmenų atrinkimo kriterijų nustatymo“

Versija neįgaliesiems

  • A  A  A  A  

Įrašų archyvas