Paslaugos

VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ  SĄRAŠAS IR KAINA

Eil. Nr.

Paslaugos   pavadinimas

Visa paslaugos   kaina, Lt

Visa paslaugos   kaina, EUR

1

Informavimas

1 valandos kaina –   15,00 Lt

1 valandos kaina – 4,34   EUR

Konsultavimas
Bendravimas
Tarpininkavimas ir   atstovavimas

2

Maitinimo organizavimas
Produktų nupirkimas ir pristatymas
Pagalba ruošiant maistą (nesudėtingus patiekalus)
Maisto pristatymas iš kitų tarnybų

3

Pagalba buityje ir   namų ruošoje:
Pagalba rūpinantis asmens higiena
Skalbimo organizavimas
Apsiperkant
Atliekant būtinus namų ruošos darbus

4

Medicinos paslaugų   organizavimas
Lydėjimas į įstaigas
Vaistų išrašymas
Gydytojo iškvietimas

            Socialinių paslaugų gavėjai – senyvo amžiaus ir suaugusieji asmenys su negalia.

 _______________________

VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINA

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Visa paslaugos kaina, Lt

Visa paslaugos kaina, EUR

1

Informavimas

1 valandos kaina- 15,14 Lt

1 valandos kaina- 4,38 EUR

Konsultavimas
Bendravimas
Tarpininkavimas ir atstovavimas

2

Maitinimo organizavimas

3

Asmens higienos (skalbimo) paslaugų   organizavimas

4

Pagalba
Rengiantis   – apsirengimas
Maitinantis   – pamaitinimas
Prausiantis   – prausimas, išmaudymas

5

Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir   palaikymas
Atliekant   būtiniausius namų ruošos darbus
Bendraujant
Apipirkimas
Mokesčių   sumokėjimas

6

Medicinos paslaugų organizavimas
Gydytojo   iškvietimas
Vaistų   išrašymas
Bendruomenės   slaugytojo informavimas apie pasikeitusią kliento sveikatos būklę

Socialinių paslaugų gavėjai:

1. Vaikai su sunkia negalia.

2. Senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su negalia.

3. Senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su sunkia negalia.

_______________________

 

VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINA

 

Eil. Nr.

Paslaugos   pavadinimas

Visa paslaugos   kaina, Lt

Visa paslaugos   kaina, EUR

1

Informavimas

1 valandos kaina- 11,60   Lt

1 valandos kaina- 3,36   EUR

 

Konsultavimas  

 

Bendravimas

 

Tarpininkavimas   ir atstovavimas

2

Maitinimo   organizavimas

3

Pagalba
Rengiantis
Maitinantis
Prausiantis

4

Kasdieninių   gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
Atliekant namų ruošos darbus
Bendraujant.

5

Darbinių įgūdžių   ugdymas
Siuvinėjimas
Mezgimas
Audimas
Dailės   dirbiniai
Keramika
Savarankiškas   patalpų tvarkymas
Aplinkos   tvarkymas

6

Transporto   organizavimas
Atvežimas   į įstaigą ir parvežimas namo

7

Dalyvavimas   bendruomeniniame gyvenime
Parodų   organizavimas
Dalyvavimas   mugėse, koncertuose, teatro festivaliuose
Išvykos   į gamtą
Švenčių   organizavimas

                   Socialinių paslaugų gavėjai:

                  1. Vaikai su sunkia negalia.

                  2.  Senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su sunkia negalia.

_______________________

 

VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJOJE PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINA

 

Eil. Nr.

Paslaugos   pavadinimas

Visa paslaugos   kaina, Lt

Visa paslaugos   kaina, EUR

1

Informavimas

1 valandos kaina- 9,84   Lt

1 valandos kaina- 2,85   EUR

 

Konsultavimas  

 

Bendravimas

 

Tarpininkavimas   ir atstovavimas

2

Maitinimo   organizavimas

3

Pagalba
Rengiantis
Maitinantis
Prausiantis

4

Kasdieninių   gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
Atliekant namų ruošos darbus
Bendraujant.

5

Darbinių įgūdžių   ugdymas
Siuvinėjimas
Mezgimas
Audimas
Dailės   dirbiniai
Keramika
Savarankiškas   patalpų tvarkymas
Aplinkos   tvarkymas

6

Dalyvavimas   bendruomeniniame gyvenime
Parodų   organizavimas
Dalyvavimas   mugėse, koncertuose, teatro festivaliuose
Išvykos   į gamtą
Švenčių   organizavimas

                    Socialinių paslaugų gavėjai:

                     1. Vaikai su negalia.

                     2.  Senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su negalia.

_______________________