Startavo naujas projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

2019, sausio 25 | Projektai

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras dalyvavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001), kurį įgyvendina  įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, atrankos konkurse. Remiantis Socialinių paslaugų įstaigų atrankos dalyvauti projekte Komisijos 2018 m. gruodžio 14 d. protokolu, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktoriaus 2018 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. EQĮ – 33 patvirtinta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ socialinių paslaugų įstaigų atrankos tvarka, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro direktorės 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. EQĮ-35 buvo priimtas sprendimas dėl atrinktų socialinių paslaugų įstaigų, finansuojamų projekto lėšomis, sąrašo patvirtinimo. Mūsų įstaiga buvo atrinkta ir pateko į šį sąrašą.