Žvilgsnis į psichologo darbą

2019, 4 rugsėjo | Naujienos

Žvilgsnis į psichologo darbą

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre psichologė Vaiva Remeikienė dirba nuo 2012 metų. Pagrindinė centre dirbančios psichologės veiklos kryptis yra konsultacijos, kurios nemokamai teikiamos visiems įstaigos klientams ir jų artimiesiems. Tiek 2018 m., tiek ir 2019 m. tarp psichologo konsultacijas gavusių 94 proc. yra Paramos šeimoms skyriaus klientai, kurių šeimoms taikoma atvejo vadyba, paskirtos vienkartinės ar koordinuotai teikiamos paslaugos.

Psichologinis Švietimas Ir Psichologinių Problemų Prevencija

Psichologė kartą per savaitę Vaikų dienos centro lankytojams veda prevencinio – švietėjiško pobūdžio užsiėmimus, kurių tikslas yra padėti vaikams draugiškai ir kūrybiškai bendrauti tarpusavyje, išmokti būti ir dirbti kartu kaip komandai, išmokti atpažinti savo jausmus ir juos adekvačiai išreikšti savo elgesiu, augti kaip asmenybei. Užsiėmimuose vystoma diskusija ir veikla, susieta su vaikams aktualia tema ar jausmų, emocijų įvairove, žmogaus elgesiu ir pan., Pokalbių, piešinių, žaidimų pagalba vaikai skatinami išmokti atpažinti ir išreikšti savo jausmus, tinkamus elgesio ir gyvenimo visuomenėje būdus, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Taip pat kartą per savaitę psichologė veda Savitarpio pagalbos grupės susitikimus, skirtus Paramos šeimoms skyriaus klientams. Grupės susitikimų tikslai yra sudaryti šeimų nariams galimybes susitikti vieniems su kitais, pakeisti aplinką, pabendrauti, aptarti rūpesčius ir problemas, bei dalijantis savo asmenine patirtimi padėti rasti galimus jų sprendimo būdus, bei gerinti grupės narių emocinę savijautą ir pasitikėjimą savimi. Dalyvavimas grupėje – laisvanoriškas, neįpareigojantis. Į grupę ateina tiek moterys, tiek vyrai. Visi nariai yra lygiateisiai dalyviai, kurie yra skatinami kalbėti apie jiems aktualias problemas ir kitas svarbias gyvenimo temas. Grupės nariai, bendraudami vieni su kitais, kalbėdami apie savo rūpesčius, mokosi įsisąmoninti bei reikšti savo jausmus, prisiimti atsakomybę už savo sprendimus, valdyti savo emocijas ir elgesį, bei padėti kitiems jos nariams. Bendra veikla, grupės narių priėmimas ir palaikymas padeda geriau pažinti save, pagerinti emocinę būseną, į problemas pažvelgti iš šalies ir pamatyti galimus kitus jų sprendimo būdus.

Vykdant psichologinį švietimą ir psichologinių problemų prevenciją Paramos šeimoms skyriaus paslaugų gavėjams psichologė periodiškai skaito paskaitas (temos „Paauglys šeimoje: kaip su juo sutarti?“, „Šeimoje su patėviu ar pamote. Kaip susidraugauti?“, „Tėvų ir vaikų bendravimas: auklėjimo stiliai“, „Pozityvus bendravimas su vaiku“, „Ką apie patyčias turi žinoti tėvai?“, „Konfliktai ir jų valdymas“ ir kt.,).

Nuo 2018 m. lapkričio mėn. psichologė veda Efektyvios tėvystės įgūdžių programos mokymus, kurių tikslas – suteikti tėvams žinių ir įgūdžių, kurie paskatintų šeimoje kurti palankią vaiko raidai aplinką bei jo poreikius atitinkantį bendravimą. Mokymų programos trukmė – 8 kassavaitiniai susitikimai po 1,5 val. Mokymus jau pabaigė psichologės vedamos 4 tėvelių grupės, ir mokymų baigimo pažymėjimus gavo 26 dalyviai.

Darbuotojų Mokymas Ir Švietimas

Psichologė organizuoja susitikimus su visų įstaigos padalinių darbuotojais, kurių metu skaito paskaitas (pvz., „Stresas ir jo valdymas“, „Konfliktai ir jų valdymas“) arba veda atvejų aptarimus.

Kita Veikla

Siekiant įvertinti psichologinės pagalbos poreikį ir pasiūlyti dėl jos kreiptis psichologė kartu su socialinėmis darbuotojomis taip pat lankosi šeimose, dalyvauja atvejo vadybos posėdžiuose bei skiria laiko savišvietai ir kvalifikacijos tobulinimuisi.

Psichologo konsultacijos teikiamos iš anksto suderintu laiku. Registruotis į konsultacijas galima:

  • asmeniškai kreipiantis į psichologę (207 kab.);
  • (8 315) 51 124 (prašyti, kad sujungtų su psichologe);
  • tarpininkaujant socialiniam darbuotojui;
  • paštu v.remeikiene@aspc.lt

Psichologės darbo laikas: I-IV 8:00–17:00 val., V  8:00–15:45 val., pietūs  12:00-12:45 val.