Všį Alytaus miesto socialinių paslaugų centras skelbia konkursą laisvai bendrojo skyriaus vadovo pareigybei užimti

2019, 6 gegužės | Naujienos

  1. Įstaigos pavadinimas – VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras.
  2. Pareigybės pavadinimas – Bendrojo skyriaus vadovas.
  3. Darbo krūvis: 1 etatas.
  4. Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
  5. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrojo skyriaus vadovo (toliau – Vadovas) pareigybei užimti:

5.1.  Vadovas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą ;

5.2. bent 2 metus administracinio pobūdžio  darbo  patirties.

  1. Vadovas privalo:

5.3. gebėti nustatyti ir koordinuoti įstaigos pastatų ir visų patalpų bei inventoriaus naudojimo ir priežiūros taisykles;

5.4. žinoti įstatymų, norminių aktų ar kitų privalomų dokumentų reikalavimus priešgaisrinės saugos ir saugaus darbo srityje;

5.5. išmanyti higienos normas ir taisykles;

5.6. žinoti ir gebėti taikyti darbo santykius reglamentuojančius įstatymus;

5.7. gebėti organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus pagal galiojančius LR viešųjų pirkimų reikalavimus;

5.8. dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Qutlook, Internet Explorer;

5.9. Sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, žinoti Dokumentų rengimo taisykles.

  1. Asmenys, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

6.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
6.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
6.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

6.4. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

6.4.  gyvenimo aprašymą (CV);

6.5. pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų kopijas.

  1. Atrankos būdas – testas raštu, pateiktų dokumentų analizė.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu (Naujoji g. 64, Alytus) pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu info@aspc.lt su nuoroda:  Dėl  laisvos bendrojo skyriaus vadovo darbo vietos. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami pirmadieniais -ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val. , penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val.

Dokumentų priėmimo pabaiga 2019 m.  gegužės 20 d. 17.00 val. (14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną).

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai iki  2019 m. gegužės 22 d.

Kontaktinis tel. (8 315) 51124, el. p. info@aspc.lt