Psichikos sveikata ir socialinis darbas

2019, 11 rugsėjo | Naujienos

2019-09-11 VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre vyko įstaigos atvejo vadybininkų ir socialinių darbuotojų  susitikimas, kurio metu atvejo vadybininkė Laima Katukevičienė pristatė pranešimą tema ,,Psichikos sveikata ir socialinis darbas“. Pranešimo metu specialistė aptarė psichikos sutrikimus sukeliančius veiksnius, akcentavo, kad su šio pobūdžio sutrikimais asmenų daugėja. Ši tendencija stebima tiek atvejo vadybos procese, tiek teikiant socialines paslaugas šeimoms. Buvo aptarti socialinių darbuotojų ir atvejo vadybininkų veiklos ypatumai dirbant su psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis, išryškinta komandinio specialistų darbo svarba. Bendros darbuotojų diskusijos metu buvo prieita išvados, kad tiek atvejo vadybininkams tiek socialiniams darbuotojams, tikslingas nuolatinis tobulėjimas, sprendžiant šeimų problemas, kurių nariai turi psichikos sutrikimų arba  šeima su jais susiduria.