Pasienio socialinės paslaugos – nauji iššūkiai

2017, rugsėjo 29 | Naujienos, Projektai

VšĮ Alytaus miesto ir Varėnos socialinių paslaugų socialinių paslaugų centrų darbuotojai, Elko (Luko) miesto (Lenkijos Respublika) savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojai paskutines rugsėjo mėnesio dienas praleido kartu Elko mieste. Projekto dalyviai išklausė mokymus, kurių metu buvo nagrinėjamos žmonių, kurie atsiduria sudėtingose gyvenimo situacijose, problemos: bedarbystė, benamystė, sveikatos problemos. Susitikimo metu buvo ieškota atsakymų į klausimus – kokias socialines paslaugas gali teikti socialiniai darbuotojai, kurie atneš teigiamus pokyčius žmogaus gyvenime? kaip nustatyti ir spręsti problemą? Pirmąją mokymų dieną buvo paruoštos trys socialinių projektų apybraižos. Vienoje buvo nagrinėjamas vienišumas, kai yra pagalbos stoka senyvo amžiaus, neįgaliems vienišiems žmonėms. Antrame – socialinių įgūdžių stoka rizikos šeimoms ir trečia – darbas su benamiais. Socialiniai darbuotojai studijų vizito metu lankėsi nakvynės namuose, buvo diskutuojama apie socialines paslaugas socialinės rizikos suaugusiems asmenims, taip pat lankytasi ir dienos centre, kuris teikia paslaugas asmenims, sergantiems Alzheimerio liga bei kitais psichikos sutrikimais. Studijų vizito antroji diena buvo skirta aptarti bedarbystės problemai. Projekto partneriai lankėsi Socialinės integracijos centre „AlterCIS“ ir socialinėje parduotuvėje, kurioje apmokomi dirbti bedarbiai. Vienas iš svarbiausių veiksnių, turinčių įtakos gyventojų lygiui ir gyvenimo sąlygoms yra socialinių paslaugų prieinamumo kokybė.

Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos projekto „Augančios socialinės pasienio iniciatyvos“ tikslas – įtraukti pasienio bendruomenių narius į bendras socialines iniciatyvas, sustiprinant gausias (trys ir daugiau vaikų) šeimas, sukurti „Socialinio darbuotojo užrašinę“, paskatinti žmonių su negalia užimtumą. Bendros projekto metu numatytos veiklos nukreiptos ir infrastruktūros sutvarkymui Alytaus miesto socialinių paslaugų centre, Elko mieste, įrangos įsigijimui Varėnos socialinių paslaugų centre. Tikslinė projekto grupė – gausios šeimos, socialiniai darbuotojai, negalią turintys asmenys, bendruomenės nariai. Projekto trukmė 18 mėnesių. Bendra projekto vertė 682081,88 eurų, Alytaus miesto socialinių paslaugų centrui tenkanti investicijų dalis sudaro 216774,12 eurų.