Atvejo vadybininkas, pagalbininkas šeimai sudėtingose situacijose

2019, birželio 20 | Naujienos

Nuo 2018 metų liepos 1 d. įvykus vaiko teisių apsaugos reformai, atsirado papildoma pagalbos šeimai  funkcija – atvejo vadyba. Nauja pareigybė šiemet liepos 1 d. švęs savo pirmuosius gyvavimo metus.

Atvejo vadyba – atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą, organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.

Atvejo vadybininko pareigybė – viena iš vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos naujovių, siekiant stiprinti pagalbą šeimoms ir vaikams bei labiau orientuojantis į prevenciją, plečiant bendruomenines paslaugas.

Atvejo vadybą sudaro:

◾šeimos poreikių pagalbai vertinimas (socialinės rizikos veiksnių reiškimosi šeimoje lygiai, vaiko ir jo šeimos apsaugos faktorių vertinimas);

◾pagalbos organizavimas;

◾pagalbos plano sudarymas;

◾pagalbos plano įgyvendinimo koordinavimas;

◾šeimos stebėsena.V

Atvejo vadybos tikslas yra rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir suteikti šeimai ir vaikui tokią pagalbą, kuri ne tik padėtų išspręsti vaiko ir šeimos problemas, bet ir sudarytų sąlygas šeimai ir vaikui patiems siekti reikiamų pokyčių, užtikrinančių vaiko saugumą, jo interesus. Atvejo vadybininkai sutelkia šeimą ir visus reikalingus specialistus dėl sunkios situacijos šeimoje. Taip užtikrinama prevencinė ir visapusiška pagalba.

Atvejo vadybininkai yra specialistai, kurie sutelkia pačią šeimą ir visus reikalingus specialistus dėl sunkios situacijos šeimoje. Taip užtikrinama prevencinė ir visapusiška pagalba. Atvejo vadybininkas yra socialinis darbuotojas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, paskirtas savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos ar kitos įstaigos, kuriai savivaldybė suteikė įgaliojimus teikti socialines paslaugas šeimoms savivaldybėje, vadovo ar jo įgalioto asmens.

Alytaus mieste savivaldybėje šiuo metu dirba 4 atvejo vadybininkai ir jiems talkina 13 socialinių darbuotojų, taip užtikrinamas efektyvus socialinis darbas ir kokybiškos socialinės paslaugos šeimoms, kurios patiria įvairius sunkumus. Atvejo vadybos funkcija deleguota vykdyti VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centrui, todėl į minėtus specialistus galite kreiptis adresu: Naujoji g.64, Alytus, tel.8 (315) 21570.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre dirbantys atvejo vadybininkai:

  1. Asta Vyšniauskienė;
  2. Inga Remeikienė;
  3. Laima Katukevičienė;
  4. Vilma Rutkauskienė.

Teisės aktai, nustatantys atvejo vadybos pagrindus, atvejo vadybos procesą:

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 nauja redakcija. Galiojanti suvestinė redakcija, 2019-04-20.

Grėsmės vaikui lygių kriterijų ir grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarkos aprašas. LR SADM ministro įsakymas  Nr. A1-221,   2018-05-21.

Atvejo vadybos tvarkos aprašas.  LR SADM ministro įsakymas. Nr. A1-141, 2018-03-29.

Mobilių komandų sudarymo, specialistų atrankos ir jų darbo tvarkos aprašas. LR SADM ministro įsakymas Nr. A1-334, 2018-06-27.

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas. Bendras LR ŠMM, LR SADM ir LR SAM ministrų įsakymas Nr. V-651/A1-455/V-1004.  2017-08-28.

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai. LR SADM ministro 2002-04-18 įsakymas Nr. 56 (LR SADM ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1- 368 redakcija)