Korupcijos prevencija

 

Korupcijos prevencijos teisės aktai

Korupcijos prevencija savivaldybėje

Korupcijos prevencija įstaigoje

VšĮ ASPC korupcijos prevencijos priemonių planas

Atsakingas už korupcijos prevenciją

Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2018-06-15 įsakymu Nr. V-21 paskirtas atsakingas asmuo vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje:

 

  • Asta Graužinienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui.
  • El. paštas  a.grauziniene@aspc.lt
  • Mob. +370 602  04 268

Pranešk apie korupciją

Apie korupcijos pasireiškimą prašome informuoti el. paštais: info@aspc.lt  ir a.grauziniene@aspc.lt

Informacija Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetinėje „Pranešk apie korupcija“

Viešųjų ir privačių interesų deklaravimas

Alytaus miesto paslaugų centro vadovų ir viešuosius pirkimus atliekančių darbuotojų privatūs interesai deklaruoti elektroniniu būdu  https://deklaravimas.vmi.lt ir administruojami http://www.vtek.lt/IDIS/ .

Alytaus miesto paslaugų centro darbuotojams, atsakingiems už viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, yra nustatyti reputacijos ir nešališkumo bei konfidencialumo reikalavimai.

Informacijos apie asmenį surinkimas

Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, numatyta privaloma tvarka pateikti rašytinį prašymą STT  pagal KPĮ 9 straipsnio 6 dalį, sąrašas

Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas Pareigybės pavadinimas Vadovo, skiriančio asmenį, į pareigas pavadinimas
1. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui Direktorius
2. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras Vyriausioji buhalterė Direktorius
Informacija atnaujinta: 2019-07-01

Versija neįgaliesiems

  • A  A  A  A  

Įrašų archyvas