Pasaulinė sveikatos diena – kartu su augintiniais

Minėdami Pasaulinės sveikatos dieną, balandžio 5-6 d. ASPC Vaikų dienos centro lankytojai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose su „ Nuaro“ bei „VšĮ Penkta koja“ beglobiais šuniukais. Atvykusius į gyvūnų globos įstaigas, pasitiko garsus šuniukų lojimas, tačiau vaikų tai...

Neįgalieji lankėsi Anzelmo Matučio muziejuje

Balandžio 3 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai paminėjo tarptautinę vaikiškos knygos dieną Anzelmo Matučio muziejuje. Pasklaidyti rašytojo kūrybos puslapius paskatino bundanti gamta ir jos ekologija, apie kurią rašė A. Matutis, kviesdamas pamilti ir globoti gamtą....

ASPC bendruomenė šventė Velykas

Alytaus miesto socialinių paslaugų centre kovo 28 dieną, vyko šeimų popietė „Atrieda, atrieda Velykos“. Šventėje dalyvavo neįgaliųjų ir vaikų dienos centrų lankytojai, jų šeimos nariai bei socialinių paslaugų centro darbuotojai. Į šventę susirinkusius tėvus ir vaikus...

ASPC Vaikų dienos centro lankytojai „Numargino Velykas“

Alytaus miesto socialinių paslaugų centre esančio vaikų dienos centro lankytojai dalyvavo Alytaus kraštotyros muziejuje organizuojamoje edukacinėje popietėje „Numargintos Velykos“. Vaikai netik smagiai praleido laiką, bet ir buvo susipažinti su šv. Velykų...

Kviečiame į tematines keramikos pamokas

Nuo šių metų kovo 1 dienos pradėtas įgyvendinti antrasis tarptautinis kartu su pasienio partneriais projektas, skirtas Alytaus ir Elko miestų bendruomenėms. Elko miesto savivaldybė ir Alytaus miesto socialinių paslaugų centras siekdami būti socialiai atsakingais...

Mes saugome mūsų Žemę

Pasaulinę Žemės dieną – paminėjo VšĮ Alytaus miesto Neįgaliųjų dienos centro lankytojai. Išreikšdami norą išsaugoti tai, kas visiems mums svarbiausia: švarų orą, vandenį, dirvožemį, gyvąją gamtą neįgalieji dekoracijas savo vaidinimui gamina, naudodami  antrines...

Gyvenimo dovana

Nuskubėjęs laikas atnešė ne tik didelę gyvenimo patirtį ir išmintį, žmonių pagarbą, bet ir dovanoja įsimenančias šventes. Atvykus į kiemą langai išduoda kur gyvena jubiliatė Leokadija Ivaškevičienė, kuri kovo 16 d. sulaukė garbingo 90-ojo jubiliejaus. Ta proga...

Pasienio pasaulis Dievo vaikų akimis Elko mieste, Lenkijoje

Pavasario belaukiant kovo 7-8 dienomis Alytaus miesto socialinių paslaugų centro lankytojai su mamomis ir darbuotojais buvo išvyke į Lenkiją, Elko miestą. Įspūdžius kelionėje pasakoja Andriaus mama Danutė Valuckienė: kelionė prasidėjo gražiomis viltimis. Prie mūsų...

Spektaklis Alytuje ,,Slibinas ir balerina“

VšĮ ,,Markmedia“ padovanojo aktyviai į VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro veiklas įsitraukiančioms šeimoms 32 bilietus į interaktyvų spektaklį ,,Balerina prieš slibiną“. Pilnas staigmenų, burtų ir triukų, su „skraidančios“ akrobatės ir tikros balerinos...

Neįgalieji lankėsi Alytaus kraštotyros muziejuje

Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Neįgaliųjų dienos centro lankytojai kovo 11-ąją paminėjo netradiciškai: apsilankė Alytaus kraštotyros muziejuje. Užimtumo specialistė Dalia Akulininienė, muziejuje iš daugybės siūlomų užsiėmimų, parinko edukacinį užsiėmimą...

Vizija

Būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas Alytaus miesto gyventojams ir efektyviai vykdyti jai deleguotas funkcijas.

R

Misija

Užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas, stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį.

Vertybės

Esame atviri naujovėms, nes tikime, kad kūrybiškas naujų sprendimų taikymas yra vienas pagrindinių ilgalaikės vertės kūrimo įrankių.

Motyvacija

Mums svarbus žmogaus vidinis poreikis kurti. Tikime, kad komandinis darbas ir siekis tobulėti sukuria amžinojo variklio galią.

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras įregistruota 2011 m. vasario mėn. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, fizinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą ir už prievoles atsako savo turtu.

Viešosios įstaigos veiklos tikslai – sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių asmenims ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti jų gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį.

Įstaigoje teikiamos socialinės paslaugos neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos šeimoms ir kitiems socialinių paslaugų reikalingiems asmenims, gyvenantiems Alytaus mieste. Įstaigoje veikia krizių centras. Antradieniais ir ketvirtadieniais išduodama kompensacinė neįgaliųjų technika.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

Šokame

Iškylaujame gamtoje

Grojame

Keliaujame

Dirbame

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centra

Susisiekite su mumis:

Kaip mus rasti:

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

Partneriai